You are here

‘De traditionele ontwikkelingshulp zit conceptueel fout, ze zit gevangen in de koker van de donorlogica en operationeel loopt ze vast in bestedingsdruk, dadendrang en de onvatbaarheid van haar resultaten. Maar menselijke ontwikkeling, billijkheid en gelijkheid blijven vitale doelstellingen. Daarom moeten we zoeken naar middelen die beter geschikt zijn dan ontwikkelingshulp’, zegt Marcus Leroy, die gedurende 35 jaar leidende posities bekleedde in de Belgische ontwikkelingssamenwerking in Rwanda, Indonesië, Zaïre/Congo, zuidelijk Afrika, Vietnam, Cambodja en de Filipijnen, en bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de VN in New York.

Leroy werkte zijn kritiek uit in een MO*paper en stelt zijn stellingen voor op het Ontwikkelingsdebat van 13 december. Hij krijgt wederwoord van twee andere tenoren uit de Belgische/Vlaamse ontwikkelingswereld: Luuk Zonneveld, directeur van Vredeseilanden, en Sabine de Bethune, senatrice CD&V, voorzitster Senaat. Zonneveld was voordien Managing Director van de wereldwijde koepel van Fair Trade, Fairtrade Labelling Organizations (FLO) International en werkte in Cuba, in Haïti en in de Dominicaanse Republiek. Sabine de Bethune is in het parlement al jaren actief rond ontwikkelingsbeleid en is daarnaast voorzitster van de ngo Trias.

Het debat tussen de drie inleiders en het publiek wordt geleid door Gie Goris, hoofdredacteur MO*.

De MO*paper ‘Heeft ontwikkelingshulp zijn tijd gehad?’ (19 blzn.) is (vanaf 9 november) gratis te downloaden op www.MO.be/papers. Deelnemers aan het Ontwikkelingsdebat worden uitgenodigd om deze paper vooraf door te nemen.

Praktisch

Voor wie?

Voor beroepskrachten in de ontwikkelingssamenwerking en eenieder die regelmatig met ontwikkelingssamenwerking in aanraking komt.

Waar en wanneer?

Dit debat vindt plaats in Espace Jacquemotte, Hoogstraat 139, 1000 Brussel op dinsdag 13 december 2011. We starten om 18u. Het einde is voorzien rond 19u30. Vanaf 17.30 uur zijn er broodjes voorzien.

Wat?

De dag maakt deel uit van de Ontwikkelingsdebatten. Enkele keren per jaar brengen de initiatiefnemers mensen uit de brede ontwikkelingssector bij elkaar om kennis, ervaringen en ideeën uit te wisselen rond een specifiek thema.

Door wie?

De initiatiefnemers van dit Ontwikkelingsdebat

BTC MO* VAIS VLIR-UOS VVN VVOB vzw

Partners

DGDVlaanderen