U bent hier

Oktober 2010

e-VVOB is de digitale nieuwsbrief van VVOB vzw. Abonneren is vrijblijvend. In- en uitschrijven kan via de VVOB-website.

 

Vragen, opmerkingen,... kan je sturen naar erik.merens@vvob.be.

 

VVOB vzw
Julien Dillensplein 1 bus 2A
1060 Brussel
T · +32 (0)2 209 07 99
F · +32 (0)2 209 07 98
E · info@vvob.be
W · www.vvob.be

Inhoud

Internationale Dag van de Leerkracht 2010 - "Herstel begint met leerkrachten"

World Teacher's Day 2010Elk jaar op 5 oktober vieren we de Internationale Dag van de Leerkracht. Doel is om morele steun te geven aan leerkrachten en ervoor te zorgen dat ze aan de behoeften van toekomstige generaties kunnen blijven voldoen.

"Dit jaar zullen honderdduizenden leerlingen, ouders en activisten over de hele wereld hulde brengen aan alle leraren die direct of indirect getroffen zijn door een grote crisis. Of het nu gaat over een humanitaire crisis, zoals de aardbeving in Haïti of de overstromingen in Pakistan, of over de gevolgen van de wereldwijde economische crisis, de rol van leerkrachten en ander onderwijspersoneel is van vitaal belang voor de sociale, economische en intellectuele wederopbouw", meldt UNESCO. "Al degenen die werken aan kwaliteitsvol onderwijs voor de kinderen van de wereld, kunnen zich aanlsuiten bij de leraren en hun representatieve organisaties om het beroep te vieren en hen hun steun te betuigen."

Saved by the bellSaved by the Bell

Studio Globo roept alle scholen op om op 5 oktober de schoolbel te luiden. Een herinnering voor de wereldleiders om zich aan hun belofte te houden het recht op basisonderwijs voor elk kind te verwezenlijken.

VVOB zal via Scholenbanden ook in het Zuiden aan de schoolbel trekken. Een beeldverslag volgt via onze website.

Ontwikkelingsdebat 'Nederland - België: wie is kampioen?'

OntwikkelingsdebattenOp woensdag 27 oktober 2010 organiseren 11.11.11, Coprogram, VLIR-UOS en VVOB i.s.m. MO*, BTC en DGD een debat over de Nederlandse en Belgische ontwikkelingssamenwerking. De activiteit vindt plaats in Brussel.

Schoppen we met onze ontwikkelingssamenwerking de bal in het doel? Het Nederlandse parlement stond erover op z’n kop, in België lijkt haast niemand de match te volgen. Een raad van wijzen ging na of de Nederlandse ontwikkelingshulp ook echt helpt, deelde een paar gele kaarten uit, maar gaf ook vernieuwend tactisch advies. De vorige ministers van Ontwikkelingssamenwerking trachtten te scoren met ingrijpende hervormingsagenda’s, maar belandden vroegtijdig op de bank door de val van de regering. Ondanks het feit dat het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in beide landen nog groot is, toont opinieonderzoek aan dat de bevolking het spel steeds meer in vraag stelt.

In de voormiddag is er een debat tussen twee deskundige panels: een respectieve vertegenwoordiging uit België en Nederland. Nadien zijn er drie interactieve sessies. Deze gaan dieper in op een aantal aspecten van ontwikkelingssamenwerking en maken de vergelijking tussen Nederland en België.

Opstelwedstrijd rond Gezond Leren in Kenia

Het VVOB-programma 'Healthy Learning' in Kenia organiseerde een opstelwedstrijd waaraan alle 30 'Healthy Learning'-scholen deelnamen. Ze sloten ze succesvol af op 21 september tijdens de jaarlijkse 'Healthy Learning Teacher and School Management Committee workshop' in Limuru. Zeven studenten, vertegenwoordigd door hun leerkrachten, vielen binnen verschillende categorieën in de prijzen. De studenten beschreven op welke manier het programma hen ten goede kwam sinds de start in 2008.

'Terug naar School'-rapport van Global Campaign for Education

Back to school?De Global Campaign for Education stelde op 20 september haar rapport 'Back to
School?' voor. Het behandelt o.a. de slechtste plaatsen ter wereld om als leerling op te groeien in 2010. Somalia en Haïti behaalden de top van de lijst.

Het rapport wordt gesteund door andere organisaties, zoals Education International, Oxfam, Plan, Save the Children en VSO. Het waarschuwt ervoor dat veel arme landen balanceren op de grens van een onderwijscrisis, mede doordat de vooruitgang in de toegang tot onderwijs tot een stilstand komt. Men wil aantonen hoe, de vele beloftes van wereldleiders ten spijt, door de chronische onderfinanciering van het onderwijs nog steeds 69 miljoen kinderen niet naar school kunnen gaan.

Artikel van VVOB gepubliceerd in het magazine Millennium Development Goals Review

mdg review

Het Millennium Development Goals Review magazine is een instrument dat rapporteert over de inspanningen van de internationale gemeenschap om significante, meetbare verbeteringen in het leven van mensen te bereiken. De Review geeft maatstaven voor het meten van resultaten, niet alleen voor ontwikkelingslanden, maar ook voor de rijke landen die bijdragen aan de financiering van ontwikkelingsprogramma's en voor de multilaterale instellingen die de landen helpen de programma's toe te passen.

"The second MDG, ‘Achieving Universal Education by 2015’, has proven to be a successful catalyst for mobilizing political will and resources worldwide. Governments as well as donor organizations are investing heavily in creating the conditions to improve access to education by increasing national budgets for education, reviewing education policies, abolishing school fees, building schools and classrooms, recruiting teachers etc. Hereby, the common belief is that once equal access to education has been achieved, equal success in education will follow. But will equal success in education follow equal access to education?"

België gastland van de Europese Ontwikkelingsdagen

eudd2010In het kader van het Europese Voorzitterschap van België vinden tussen 1 juli 2010 en 31 december 2010 in België verscheidene evenementen plaats waaraan Europese staats- en regeringsleiders, Ministers en andere actoren zullen deelnemen. Eén van deze evenementen zijn de Europese Ontwikkelingsdagen (EOD), die de Europese Commissie in samenwerking met België op 6 en 7 december 2010 in hartje Brussel organiseert. Deze jaarlijkse bijeenkomst voor ontwikkelingssamenwerking wil in de eerste plaats komen tot een doeltreffender ontwikkelingshulpbeleid, en dit door te bouwen aan een internationale coalitie tegen de armoede.

De 5de editie van de EOD zal in het teken staan van de toekomst van de Europese ontwikkelingssamenwerking. Een nieuw decennium breekt aan. Nieuwe paradigma’s en actoren zullen worden vastgelegd en benoemd. Er worden daartoe niet alleen plenaire vergaderingen en conferenties gehouden, maar er zal naar jaarlijkse gewoonte ook een ‘ontwikkelingsdorp’ worden opgetrokken. In dit dorp kunnen de Europese lidstaten en een aantal actoren die betrokken zijn bij de ontwikkelingsproblematiek, zich voorstellen op een professionele beurs.

VVOB neemt deel aan het ‘Belgisch Paviljoen’, dat voornamelijk in het teken staat van de Millenniumontwikkelingsdoelstellingen.

25 Noord-Zuidscholenbanden: een succes!

zambia_mediabreakfast2010.jpg

VVOB Scholenbanden gaat ook dit schooljaar met enkele nieuwe scholen in zee. Andere scholenbanden hebben inmiddels al een eerste samenwerkingsjaar achter de rug. 14 scholen in Vlaanderen en 14 in het Zuiden namen vorig schooljaar een engagement tot samenwerking en startten hun samenwerkingsproces op. Bij aanvang van dit werkingsjaar werden er 11 bijkomende scholenbanden gesmeed. In totaal zullen er 25 partnerschappen ondersteund worden. De hoofdopdracht van VVOB zal bestaan uit de opvolging, ondersteuning en bijsturing van de 50 deelnemende scholen in Noord én Zuid.

Standaard Solidariteitsprijs 2010

Ook VVOB deed een gooi naar de De Standaard Solidariteitsprijs 2010. Dit is een gratis wedstrijd waarmee men adverteerruimte kan winnen in De Standaard. Dit jaar kregen we hulp van het Brusselse bureau The Crew Communication. Zij kwamen tot het interessante concept van de droefnis om naar school te moeten gaan en die om niet naar school te mogen gaan. We wonnen er uiteindelijk geen prijzen mee. Ook bij ons dus een beetje droefnis, maar we blijven toch tevreden over het resultaat.

StageVVOB-stages

Aan de lijst van mogelijke stageplaatsen konden we de voorbije maanden volgende extra plaatsen toevoegen:

  • Stage Cambodja: Ontwerp (lay-out) van onderwijshandleidingen
  • Stage Kenia voor IT'er
  • ICT-stage Suriname: Ontwikkelen van een trainingspakket voor Open Office Writer
  • ICT-stage Suriname: Ontwikkelen van een trainingspakket voor Open Office Calc
  • ICT-stage Suriname: Ontwikkelen van een trainingspakket voor Open Office Impress
  • ICT-stage Suriname: Training van ICT-medewerkers voor onderhoud van een computerlokaal en ICT-apparatuur
  • ICT-stage Suriname: Het creëren en updaten van communicatiemateriaal voor PROGRESS en Noordwerking VVOB Suriname
  • Stage Zimbabwe: Grafische vormgeving van een toolkit educatieve materialen
  • Stage Zimbabwe: Lesopdracht in King George VI, een school voor bijzonder onderwijs

De eerstvolgende Info- en toewijzingsdag vindt plaats op 14 oktober.

VVOB Zambia werkt samen met Leadership and Learning Centre USA

Lead and learnBinnen het VVOB-MOE Teacher Support Programme hebben Zambiaanse hogescholen al heel wat stappen ondernomen om via de verbetering van de Continue Professionele Ontwikkeling (of CPD) de kwaliteit van onderwijs en leren te verhogen.
De hogescholen deden een zelfevaluatie (voornamelijk gericht op onderwijzen en leren) die resulteerde in de identificatie van “good practices” en verbeterpunten. Na het oplijsten van dit alles werden prioriteiten afgebakend en actieplannen ontwikkeld.
Tijdens de monitoring van het programma en de uitvoering van de actieplannen reflecteerden de hogescholen over hun voortgang. Ze wisselden hun successen, uitdagingen, problemen en ervaringen uit. Er waren gemeenschappelijke noden: hogescholen hebben te weinig kennis en ervaring met formatieve vormen van evaluatie en innovatieve onderwijsmethodes; en de hogescholen moeten hun leiderschap- en coachingvaardigheden versterken. Het was niet meteen duidelijke hoe we deze problemen en uitdagingen zouden aanpakken.

Tijdens het lezen van het boek 'Leading change in your school' van Douglas B. Reeves botste een medewerker op een casus over Zambia. Met stijgende interesse las hij het artikel en nam contact op met de auteur. Van het een kwam het ander: een eenvoudig mailtje werd het begin van iets groots.

In februari 2010 besliste het Leadership and Learning Center (LLC, een internationaal erkend educatief centrum dat ondersteuning biedt aan leerkrachten en educatief personeel, met standplaats in de VS) om samen met het VVOB-MOE Teacher Training Support Programme een antwoord te bieden op de hulpvraag geformuleerd door door het nationale CPD Task Team. Het LLC neemt een tienjarig engagement op. Dit houdt onder andere een jaarlijks seminarie in en continue leerondersteuning via het aanbieden van referentiematerialen, e-coaching, website met discussieforums, blogs,...). Op die manier zou een langdurige en vooral duurzame impact verzekerd moeten zijn.

Het eerste seminarie van Lead and Learn Zambia (de naam van het samenwerkingsverband) vond plaats van 9 tot 13 augustus 2010. Van alle lerarenopleidingen waren de directeurs, onderdirecteurs, CPD- en afstandsonderwijscoördinatoren en een lesgever verantwoordelijk voor (formatieve) evaluatie van de partij. Er waren vertegenwoordigers van verschillende departementen van het ministerie en van de Universiteit van Zambia. Het Leadership and Learning Center stuurde zes facilitatoren, waaronder ook Douglas Reeves. Het seminarie richtte zich op vier hoofdthema's: Onderwijs, Leidershap, Coaching en Formatieve evaluatie. Elk van de vier groepen verdiepte zich in elk thema. Op de laatste dag van het seminarie ontwikkelden de deelnemers een persoonlijk actieplan: "Van alles wat ik hier leerde, wat kan ik vanuit mijn rol in de hogeschool, in de praktijk brengen?" Ze werden daarbij bijgestaand door de facilatoren. Het was een intensieve maar veelbelovende start van een langdurige samenwerking.

SkillslabArtikel over Skillslab Peer Education

Het septembernummer van de 'AMEE Guide' van de Vereniging voor Medisch Onderwijs (AMEE) bevat een artikel over de studie van Paul Ketele, Anouk Jacobs, Norbert Boruett en Anselme Derese over PerSIST. Deze 'Peer Education'-methodologie werd geïntroduceerd aan de Kenya Medical Training Colleges in Kenia tijdens het KMTC-VVOB Skillslab Project (begin 2010 afgerond).