U bent hier

November 2010

e-VVOB is de digitale nieuwsbrief van VVOB vzw. Abonneren is vrijblijvend. In- en uitschrijven kan via de VVOB-website.

 

Vragen, opmerkingen,... kan je sturen naar erik.merens@vvob.be.

 

VVOB vzw
Julien Dillensplein 1 bus 2A
1060 Brussel
T · +32 (0)2 209 07 99
F · +32 (0)2 209 07 98
E · info@vvob.be
W · www.vvob.be

Inhoud

nieuws_Klasse_in_Kenia6556.be brengt de verhalen van 3 Vlaamse en 3 Keniaanse scholen

6556 km. Dat is de afstand van Brussel naar Nairobi, de hoofdstad van Kenia. Maar die fysieke afstand voel je niet als je de leerlingen ginder en hier dezelfde vragen stelt. Maks! ging in opdracht van VVOB naar Kenia om er verhalen te rapen voor het Scholenbanden-programma. Drie Vlaamse scholen zijn gekoppeld aan drie Keniaanse scholen. Ze wisselen knowhow uit en leren zo van elkaar.

Leerlingen krijgen er in aangrijpende of speelse filmpjes een heel warme blik op het Zuiden. Bekijk ze samen in de klas of bouw er een opdracht rond. Laat ze zoeken naar de jongere waar ze zich het best in herkennen. Leer ze enkele Swahiliwoorden of bereid samen het typische gerecht van Kenia: ugali met geitenvlees... Zo wordt 6556 kilometer plots maar een steenworp ver.

StageVVOB-stages in de lift

VVOB stuurt studenten uit voor een stage in één van ontwikkelingsprogramma’s in het Zuiden. We vinden het belangrijk dat jongeren het Zuiden leren kennen op een andere manier dan via een toeristische reis. Tegelijkertijd kunnen ze dankzij hun opleiding en jeugdig enthousiasme meestal ook een erg zinvolle bijdrage leveren binnen onze werking of bij een van onze partners.

Steeds meer studenten zoeken een stage in het Zuiden en vinden bij deze zoektocht ook hun weg naar VVOB. In 2010 hadden we meer kandidaten dan ooit tevoren, en met 35 zullen we er in 2011 ook een recordaantal uitsturen. Zij zullen opdrachten uitvoeren in ministeries, lerarenopleidingen en daarbij steeds gesteund en begeleid worden door onze coöperanten.

Een stage in het Zuiden is meestal niet de makkelijkste keuze maar we hopen dat het bij allen een even boeiende ervaring wordt als het bij Lien en Tineke geweest is. Lien De Weer deed recent haar stage in Ecuador rond competenties voor leerkrachten uit het basisonderwijs. "Het werd dus een enorm boeiende ervaring waarbij ik niet enkel veel bijleerde over de competenties van leerkrachten basisonderwijs in Ecuador of over hoe ze in kaart te brengen, maar ook over mijn eigen competenties als pedagoog in wording en persoon", schrijft Lien. Lees haar getuigenis en die van vele andere stagiairs.

Binnenkort gaan we op zoek naar de stageplaatsen voor 2012. Vanaf februari zullen we ze via onze website bekend maken.

Workshop Wetenschapsonderwijs in Cambodja

CambodjaBegin november bezocht een delegatie van Arteveldehogeschool Cambodja. Ze waren er voor hun tweede workshop rond wetenschapsonderwijs voor de docenten van de lerarenopleiding. In dit deel introduceerden ze nieuwe technieken. Het luik rond fysica, bijvoorbeeld, was gericht op geluid met een reeks van lage-kost-experimenten en de inzet van ICT-hulpmiddelen. In biologie hadden ze het vooral over de toepassing van milieuthema’s in de klas met praktische activiteiten en spelletjes. De docenten zullen nu hun nieuw verworven vaardigheden verder inoefenen. Ze bereiden zich ook voor op de workshops die ze zelf zullen begeleiden voor hun collega-docenten in hun school.

websiteNieuwe website van VVOB Cambodja en van VVOB Ecuador

Het VVOB-team in Cambodja en België werkten samen aan www.vvob.be/cambodia. Deze website biedt in het Engels een overzicht van de activiteiten van VVOB in Cambodja.

Ook VVOB Ecuador ontwikkelde een nieuwe website: www.vvob.org.ec. Op deze Spaanstalige website vind je nieuws, foto's, evenementinfo en contactgegevens van het programma in Ecuador.

workshopVideoverslagen van trainingen in Zimbabwe

Eind oktober organiseerde het programma ‘Quality Education and Vulnerability’ in Zimbabwe workshops voor de managers van de hogescholen en voor de 'peer educators'. Dit programma is een samenwerkingsverband tussen VVOB en het ‘Ministry of Higher and Tertiary Education’ in Zimbabwe.

Er was een managementtraining voor directeuren en decanen van hogescholen. De centrale thema’s van de training waren: authentiek leiderschap, het opbouwen van eigenwaarde van de docenten en studenten, werken met intrinsieke motivatie, en creativiteit.

Daarnaast was er een ‘Outreach training’ voor ‘peer educators’. ‘Peer education’ is een zeer belangrijke manier van leren voor studenten van de lerarenopleiding in Zimbabwe. Hierbij delen ze (de ‘peer educators’) hun kennis en inzichten met medestudenten (hun ‘peers’). Leden van de ‘peer educators’-clubs hebben het met hun leeftijdsgenoten o.a. over thema’s zoals HIV/aids en het milieu. De opleiding richtte zich op: het opbouwen van zelfvertrouwen van kinderen, elementaire gesprek- en luistervaardigheden, creativiteit en spelontwikkeling.

De mensen van Streetwize en Mobile School, die de workshops begeleidden, filmden de workshops en monteerden de beelden.

eudevdaysPubliek programma van de European Development Days

In het kader van de European Development Days organiseert de Belgische Ontwikkelingssamenwerking ook tal van activiteiten die voor iedereen open staan, met een klemtoon op gezinnen. Het gaat over sociale en culturele activiteiten die plaatsvinden tussen 26 november en 7 december: modeshow, concerten, films, workshops, tentoonstellingen, dansvoorstellingen,... Sommige zijn gratis, voor andere is er een serieuze korting voorzien. Allen staan in het teken van de Millenniumdoelstellingen.

Het volledige programma vind je op de website van de European Development Days (in het Engels). Een overzicht (in het Nederlands) vind je in onderstaande flyer en op de website van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

MO*MO*-papers analyseren ontwikkelingsthema's

Minstens acht keer per jaar brengt MO* een grondige analyse van tendensen of belangen die onze mondialiserende wereld vormgeven. Op pakweg 20 bladzijden zet een auteur op toegankelijke maar grondig beargumenteerde wijze een thema uiteen. Deze serie is gratis.

ZambiaNieuwsbrief uit Zambia

In augustus was er een nieuwe editie van 'tEach and_learn', de nieuwsbrief van het onderwijsprogramma in Zambia. Ze hebben het o.a. over de conferentie 'eLearning Africa', die dit jaar in Zambia werd gehouden.

vietnam_worldaidsday_leafletOndersteuning Vietnamese lerarenopleidingen bij 'World Aids Day'-activiteiten

VVOB Vietnam ondersteunt vijf lerarenopleidingen in Thai Nguyen, Quang Ninh, Nghe An, Quang Nam en Quang Ngai in het organiseren van een evenement voor World Aids Day (elk jaar op 1 december). De vijf evenementen zullen gelijktijdig worden georganiseerd door de instituten in samenwerking met de ‘Women’s Union’ in hun respectieve provincie. De afgevaardigde van de ‘Youth Union’ coördineert het evenement in het instituut. Honderden studenten en docenten zullen ook deelnemen, alsook de lokale media.

nieuws_unesco_ictineducationGids over ICT in onderwijs door UNESCO Bangkok

De nieuwe publicatie ‘ICT Transforming Education: A Regional Guide’ is geschreven voor leerkrachten, lerarenopleiders, schoolleiders en ICT-coördinatoren in Zuid-Oost-Azië. Hij is gebaseerd op goede voorbeelden en geleerde lessen, en wil zijn lezers toerusten met de juiste competenties en middelen om ICT te gebruiken.

Deze regionale gids bevat een berg aan kennis die het UNESCO-kantoor in Bangkok heeft opgedaan met bijna 20 ‘ICT in het onderwijs’-projecten die worden uitgevoerd in de regio.

logo_iiep_newsletterIEEP-nieuwsbrief, bron voor onderwijsplanning en -beheer

Het IEEP is het internationaal instituut voor onderwijsplanning en -beheer van UNESCO. De IEEP Newsletter verschijnt drie keer per jaar en brengt de huidige trends in onderwijsplanning en IIEP-activiteiten. Hiermee kan men de planningvaardigheden en managementtechnieken aanscherpen. Daarenboven blijft men ook geïnformeerd over de belangrijke vraagstukken waarmee onderwijsstelsels worden geconfronteerd.

logo_youtubeVideokanaal 'VVOB-Tube'

De voorbije jaren verzamelden we heel wat VVOB-video's. De meeste zijn op onze website te vinden. Maar om het zoeken naar dit materiaal en het verspreiden ervan te vergemakkelijken is een groepering van deze media handig. Daarom openden we een kanaal op YouTube. Je kan er nu al VVOB-video's uit Ecuador, Suriname, Cambodja en Zimbabwe bekijken. Meer volgt. Stay tuned!

OnderwijsInnovatieTijdschrift OnderwijsInnovatie

Het kwartaalblad OnderwijsInnovatie wordt uitgegeven door de Open Universiteit Nederland. Het behandelt onderwerpen die te maken hebben met innovaties in het gehele hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Human Development Report 2010

Het Human Development Report 2010

“Zoals Amartya Sen schrijft: ‘Twintig jaar na het verschijnen van het eerste Human Development Report, is er veel te vieren in wat er is bereikt. Maar we hebben ook te leven naar manieren ter verbetering van de beoordeling van de oude tegenslagen en de erkenning van - en het reageren op - nieuwe bedreigingen die het welzijn en de vrijheid van de mens in gevaar brengen.’ De 20ste jubileumeditie is een reactie op deze menselijke ontwikkelingsnoodzaak."