U bent hier

November 2011

e-VVOB is de digitale nieuwsbrief van VVOB vzw. Abonneren is vrijblijvend. In- en uitschrijven kan via de VVOB-website.

 

Vragen, opmerkingen,... kan je sturen naar erik.merens@vvob.be.

 

VVOB vzw
Julien Dillensplein 1 bus 2A
1060 Brussel
T · +32 (0)2 209 07 99
F · +32 (0)2 209 07 98
E · info@vvob.be
W · www.vvob.be

 

Volg ons

Volg VVOB op TwitterVolg VVOB op FacebookVolg VVOB op YouTubeVolg VVOB op LinkedIn

Inhoud

zuid-afrika

VVOB start programma rond secundair beroepsonderwijs in Zuid-Afrika

VVOB vzw startte begin oktober een nieuw programma op in Zuid-Afrika. Het richt zich op de verbetering van de pedagogische, methodologische en vakinhoudelijke kennis en vaardigheden van leerkrachten in het secundair beroepsonderwijs.

Om een structurele oplossing te bieden voor het tekort aan getraind personeel op de arbeidsmarkt enerzijds en het grote aantal jongeren dat werkloos is anderzijds, zet de Zuid-Afrikaanse onderwijssector sterk in op de verbetering van de Further Education and Training (FET) Colleges. Dit is te vergelijken met het secundair beroepsonderwijs in Vlaanderen. Het institutionele landschap van de FET Colleges is sterk in beweging en kende de afgelopen jaren al veel veranderingen.

Ontwikkelingsdebat: Heeft ontwikkelingshulp zijn tijd gehad?

ontwikkelingsdebat

Op dinsdag 13 december 2011 organiseren BTC, MO*, VAIS, VLIR-UOS, VVN en VVOB een debat rond de vraag of ontwikkelingshulp zijn tijd heeft gehad. De activiteit vindt plaats in Brussel.

‘De traditionele ontwikkelingshulp zit conceptueel fout, ze zit gevangen in de koker van de donorlogica en operationeel loopt ze vast in bestedingsdruk, dadendrang en de onvatbaarheid van haar resultaten. Maar menselijke ontwikkeling, billijkheid en gelijkheid blijven vitale doelstellingen. Daarom moeten we zoeken naar middelen die beter geschikt zijn dan ontwikkelingshulp’, zegt Marcus Leroy, die gedurende 35 jaar leidende posities bekleedde in de Belgische ontwikkelingssamenwerking in Rwanda, Indonesië, Zaïre/Congo, zuidelijk Afrika, Vietnam, Cambodja en de Filipijnen, en bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de VN in New York.

Leroy werkte zijn kritiek uit in een MO*paper en stelt zijn stellingen voor op het Ontwikkelingsdebat van 13 december. Hij krijgt wederwoord van twee andere tenoren uit de Belgische/Vlaamse ontwikkelingswereld: Luuk Zonneveld, directeur van Vredeseilanden, en Sabine de Bethune, senatrice CD&V, voorzitster Senaat. Zonneveld was voordien Managing Director van de wereldwijde koepel van Fair Trade, Fairtrade Labelling Organizations (FLO) International en werkte in Cuba, in Haïti en in de Dominicaanse Republiek. Sabine de Bethune is in het parlement al jaren actief rond ontwikkelingsbeleid en is daarnaast voorzitster van de ngo Trias.

Het debat tussen de drie inleiders en het publiek wordt geleid door Gie Goris, hoofdredacteur MO*.

De MO*paper ‘Heeft ontwikkelingshulp zijn tijd gehad?’ (19 blzn.) is (vanaf 9 november) gratis te downloaden op www.MO.be/papers. Deelnemers aan het Ontwikkelingsdebat worden uitgenodigd om deze paper vooraf door te nemen.

zambiaHet Zambia Kenniscentrum: een ‘insaka’ voor het onderwijzen en leren in het digitale tijdperk

In 2011 is het Zambia Kenniscentrum (ZKC) in Lusaka officieel geopend door het ministerie van Onderwijs (MoE). Het Kenniscentrum is een ‘insaka’ voor het onderwijzen en leren in het digitale tijdperk. Het ZKC zal een levendige plaats worden binnen het MoE doordat het toegang geeft tot wereldwijde online bronnen en men er bouwt aan plaatselijke inhouden voor leerkrachten, docenten en studenten. Het is ook een plek voor techneuten om te werken aan technologieën waarmee de ontwikkeling in Zambia flinke sprongen kan maken.

netwerkVVOB's activiteiten in Cambodja en Vietnam in de nieuwsbrief van UNESCO Bangkok

De editie van oktober 2011 van de nieuwsbrief van het regionale kantoor van de UNESCO in Bangkok zoomt in op ict-competenties voor leraren. De publicatie zet ook de activiteiten van VVOB in Cambodja en Vietnam in de kijker.

lize"Het Surinaamse onderwijs droomt", het verhaal van Lize Paesen, stagiaire in Suriname

"'Mi’ bribi ini yu! - Ik geloof in jou!’ Dat is de boodschap waarvan MINOV, Unicef en mijn stageopdrachtgever VVOB dromen. Zowel voor het kind, de ouder, de leerkracht als het schoolhoofd. Samen willen zij bouwen aan een beter onderwijssysteem in Suriname.

Elk kind is uniek. Elk kind heeft van jongs af aan talenten. Die talenten zijn een kans om te kunnen ontplooien tot een bloem van een mens. Een krachtige leeromgeving en een activerende didactiek willen een voedingsbodem vormen om te kunnen groeien. Met die overtuiging wil de onderwijsvernieuwing nieuwe wortels hechten in vaste grond. Ik zie deze omgeving als een kans om te leren. Droge theoretische termen die ik ooit leerde, worden hier tijdens trainingen in simpele eenvoudige termen toegepast in de praktijk."

progressPostercampagne rond kindvriendelijk en leerlinggericht onderwijs in Suriname

Midden oktober 2011 lanceerde het Surinaamse ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling een postercampagne die het kindvriendelijk en leerlinggericht onderwijs extra in de verf zet. In samenwerking met VVOB en Unicef ontwikkelden ze acht posters (drie voor leerjaar 1 tot 3, drie voor leerjaar 4 tot 6 en twee voor het kleuteronderwijs). Sinds eind oktober zijn ze te zien in al deze klassen, zowel in de stad als het binnenland.

ecuadorEerste referentiewerk rond didactiek dat is aangepast aan de context van Ecuador

Midden oktober 2011 is in Ecuador het boek ‘Aprender a Enseñar: Una introducción a la Didáctica General’ voorgesteld. Het is een vertaling en bewerking van het Vlaamse werk ‘Leren en onderwijzen: Een inleiding tot de algemene didactiek’. Dit is een boek van Roger Standaert, Firmin Toch, Inge Peeters en Stef Piedfort. In Vlaanderen is het een van de referentiewerken rond didactiek. Samen met de originele auteurs en de lokale partners kwam VVOB tot een Ecuadoraanse versie die helemaal is aangepast in functie van de lokale context. Hiermee is het het eerste gecontextualiseerde werk in het land rond didactiek!

ZambiaNieuwsbrief uit Zambia

In augustus was er een nieuwe editie van 'tEach and learn', de nieuwsbrief van het onderwijsprogramma in Zambia.

 

Seminar van educaid.be: 'Ontwikkelingssamenwerking in de onderwijssector: trends en uitdagingen vanuit internationaal en Belgisch perspectief' - 06/12/2011 in Brussel

educaid.beEducaid.be heeft haar eerste werkingsjaar achter de rug. Dit is het Belgisch platform waar individuen, instellingen en organisaties die actief zijn rond opleiding en onderwijs in ontwikkelingssamenwerking, elkaar ontmoeten.

6 december 2011 is een dag van en voor de leden van Educaid.be en voor alle sympathisanten en/of geïnteresseerden in de wereld van onderwijs in ontwikkelingssamenwerking. Een dag waarop Educaid.be zichzelf in de kijker zet, terugblikt op zijn prille geschiedenis en het vizier scherp stelt op de toekomst. Educaid.be wil dit doen door de schijnwerper te richten op de grote uitdagingen voor onderwijs in ontwikkelingssamenwerking. Internationale onderwijsspecialisten zullen trends en uitdagingen schetsen voor onderwijs en ontwikkelingssamenwerking vanuit een internationaal perspectief. Daarna debatteert een panel over de internationale trends en het Belgisch ontwikkelingsbeleid in de onderwijssector. Ten slotte zullen de drie bestaande werkgroepen binnen Educaid.be een verdiepende discussie aangaan over de uitdagingen voor ‘hun’ thema’s, hierbij kritisch uitgedaagd door een aantal onderwijsexperts.

nziraDe nieuwsbrief 'Nzira' - voor en door de lerarenopleiding van Zimbabwe

De nieuwste editie van de nieuwsbrief 'Nzira' brengt je verhalen over activiteiten in het kleuteronderwijs, 'peer education', monitoring en evaluatie en nog veel meer! Deze nieuwsbrief is gemaakt voor en door alle instituten voor lerarenopleiding van Zimbabwe en VVOB.

vietnamOndertekening samenwerkings-
overeenkomst tussen de Vietnamese Vrouwenunie en VVOB Vietnam

Op 29 juli 2011 tekenden VVOB Vietnam en de Vietnamese Vrouwenunie (VWU) een samenwerkingsovereenkomst. Dit formaliseert de samenwerking tussen beide organisaties. Hun wederzijds belang is om de ouderschapsvaardigheden te versterken van moeders die kinderen hebben onder de 16, m.b.t. algemene opvoeding en onderwijs. De actieradius zijn de provincies van Quang Ninh, Thai Nguyen, Nghe An, Quang Nam en Quang Ngai.

rwandaWebsite VVOB Rwanda

De VVOB-programma's in Rwanda hebben sinds kort ook een lokale website. Bezoek hen op:

logo_scholenbanden_engelsRadio 2 Oost-Vlaanderen over scholenband De Belhamel - Buyantanshi Primary School

Op de Internationale Dag van de Leerkracht (5 oktober) kreeg Jo Van der Fraenen, leerkracht aan De Belhamel in Schellebelle, een telefoontje van Radio 2 Oost-Vlaanderen. Bij het krieken van de dag wou men wat meer weten over hun scholenband met een school in Zambia en de 'Saved by the bell'-actie, waaraan ze die dag zouden deelnemen.

VNEerste rapport van de 'Speciale Rapporteur inzake het recht op onderwijs'

De Raad voor de Mensenrechten van de VN benoemt Speciale Rapporteurs als onafhankelijke deskundigen om onderzoek te doen en verslag uit te brengen rond een landspecifieke situatie of een mensenrechtenthema. De Speciale Rapporteurs maken deel uit van de Speciale Procedures van de Raad voor de Mensenrechten. Onlangs heeft de 'Speciale Rapporteur inzake het recht op onderwijs' zijn eerste rapport gepresenteerd. Het richt zich op gelijke kansen in het onderwijs.

unescoUNESCO's Internationaal Instituut voor Onderwijsplanning organiseert forum rond gedragscodes voor leerkrachten

UNESCO's Internationaal Instituut voor Onderwijsplanning (IIEP) organiseert van 21 november tot 2 december 2011 een online forum over gedragscodes voor leerkrachten (in het Engels). "Het forum zal zich richten op het belang van de voorbereiding en de toepassing van gedragscodes voor leerkrachten in het onderwijs," schrijft het IIEP.

pechakuchaVideomontages van de 'Pecha Kucha Night Brussels' van 26 mei 2011

Architempo, VUB CROSSTALKS, VAIS, VLIR-UOS en VVOB organiseerden midden dit jaar een Pecha Kucha Night. Het Pecha Kucha-concept: elke spreker heeft 6 minuten 40 seconden voor een presentatie in 20 beelden. Elk beeld is slechts 20 seconden op het scherm. Niet meer, niet minder.

Op de Pecha Kucha Night Brussels van 26 mei 2011 in de Beursschouwburg deelden 12 sprekers hun passie - via de Filippijnen, over India, Ghana, Zuid-Afrika, Kenia tot België. Gingen het gevecht aan met de Pecha Kucha-klok: Teodora Cabasan, doctoraatstudent aan de KULeuven, uit de Filippijnen; Balagangadhara Rao, professor aan de UGent; Ann Cassiman, hoogleraar aan de KULeuven; Lieven Faes, docent aan de Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim), Grace Mwaura, lid van de International Union for Conservation of Nature Council, uit Kenia;...