U bent hier

Januari 2012

e-VVOB is de digitale nieuwsbrief van VVOB vzw. Abonneren is vrijblijvend. In- en uitschrijven kan via de VVOB-website.

 

Vragen, opmerkingen,... kan je sturen naar erik.merens@vvob.be.

 

VVOB vzw
Julien Dillensplein 1 bus 2A
1060 Brussel
T · +32 (0)2 209 07 99
F · +32 (0)2 209 07 98
E · info@vvob.be
W · www.vvob.be

 

Volg ons

Volg VVOB op TwitterVolg VVOB op FacebookVolg VVOB op YouTubeVolg VVOB op LinkedIn

Inhoud

atlWedstrijd rond 'Actief Leren en Onderwijzen'

Dit jaar bestaat VVOB dertig jaar. Om dat te vieren lanceren we een wedstrijd in alle VVOB-partnerlanden én in Vlaanderen rond het thema Actief Leren en Onderwijzen. Dit thema verwijst naar een breed gamma van leerlinggerichte, contextrelevante en activerende werkvormen die de laatste decennia hun intrede deden in het onderwijs.

De wedstrijd staat open voor alle leerkrachten voor lager en middelbaar onderwijs, studenten van de lerarenopleiding en hun docenten. Het belangrijkste doel is om elkaar rond het thema te inspireren en ervaringen te delen over de landen heen.

Algemene info over de wedstrijd, het thema, de criteria,... is te vinden op www.vvob.be/competition. Specifieke informatie voor deelname vanuit Vlaanderen staat op de website van Scholenbanden.

ScholenbandenVorming Scholenbanden

Het voorjaar luidt traditioneel een vorming in rond Scholenbanden en Noord-Zuid-werking in de school. We zetten via het stappenplan een aantal bakens uit die richting geven aan het groeiproces en die de kwaliteit van de samenwerking mee helpen bewaken. Het volgen van de vorming is een belangrijk criterium. Samenwerken met een school in het Zuiden gaat best gepaard met aandacht voor de kwaliteit van het samenwerkingsproces en het wereldburgertraject in de school zelf.

Dit jaar kiest Scholenbanden voor twee vormingsmomenten, respectievelijk voor de middelbare en voor de lagere scholen. De opsplitsing is er om de scholen optimaler te kunnen laten uitwisselen en het aanbod beter af te stemmen op het doelpubliek.

2 februari 2012

Deze vorming richt zich op mensen uit het middelbaar onderwijs die al enige ervaring hebben met een scholenband. De vorming staat open voor leerkrachten uit zowel het VVOB-programma als daarbuiten. De aankondiging, het programma en het inschrijfformulier vind je op de Scholenbanden-website.

26 april 2012

Deze vorming wordt georganiseerd in samenwerking met Kleur Bekennen en richt zich in de eerste plaats op lagere scholen. Meer info volgt op de website van Scholenbanden.

hiva

Internationaal seminar over de toekomst van de ontwikkelings-samenwerking
Leuven, 16 februari 2012

"Development Cooperation 2020?

Are we witnessing the end of development cooperation?
Are the emerging donors and the private sector taking over?
What will the role of NGOs and bilateral cooperation be?
What does it imply for my own organisation?

About the seminar

HIVA initiated an exploratory research into the future of development cooperation (2020), using the technique of scenario planning. Co-faciliated by experts from Normann Partners, HIVA took a group of policy makers, practitioners and experts through a process of reflection and analysis about emerging trends, and what they could mean for global development. The outcomes of this process will now be presented and discussed in an international seminar through a mix of presentations, workshops and debate.

About the 11.11.11 Research Chair Development Cooperation

In April 2011, HIVA launched the 11.11.11 Research Chair Development Cooperation as an unique cooperation between the academic world and Flemish NGOs, represented by the umbrella organisation 11.11.11."

zuid-afrika

Website VVOB Zuid-Afrika

VVOB vzw startte begin oktober een nieuw programma op in Zuid-Afrika. Het richt zich op de verbetering van de pedagogische, methodologische en vakinhoudelijke kennis en vaardigheden van leerkrachten in het secundair beroepsonderwijs.

Het VVOB-programma in Zuid-Afrika kan je sinds kort volgen via hun lokale website. Bezoek hen op www.vvobsouthafrica.org.

ontwikkelingsdebatVerslag ontwikkelingsdebat ‘Heeft ontwikkelingshulp zijn tijd gehad?’

In december vorig jaar organiseerden BTC, MO*, VAIS, VLIR-UOS, VVN en VVOB een debat rond de vraag of ontwikkelingshulp zijn tijd heeft gehad.

"Net voordat de hoogmis van de hulp in een glazen huis op gang geschoten werd, namen 250 mensen deel aan een ontwikkelingsdebat in Brussel", schrijft Gie Goris. "Ex-diplomaat Marcus Leroy leidde het debat in. CD&V senatrice en Senaatsvoorzitster Sabine de Bethune en Vredeseilanden-directeur Luuk Zonneveld zorgden voor de repliek."

zambiaNieuwe VVOB-brochure biedt beknopte voorstelling van onze programma's

Eind vorig jaar publiceerde VVOB een nieuwe voorstellingsbrochure. Hij biedt een beknopt overzicht van de programma's die VVOB realiseert met steun van de Belgische federale overheid en in het bijzonder het Directoraat Generaal Development. Deze steun wordt verleend binnen het kader van een akkoord afgesloten door de ministers Charles Michel voor de Belgische overheid en Geert Bourgeois voor de Vlaamse overheid voor de periode 2008-2019.

De VVOB-programma's hebben een looptijd van gemiddeld zes jaar. In de brochure vind je de programma's die gestart zijn tussen 2008 en 2013. De totale financiering van VVOB voor de realisatie van deze programma's bedraagt 57 miljoen euro en wordt gespreid over vijftien programma's in tien landen. Reeds behaalde en verder geplande resultaten worden gesitueerd binnen de specifieke context, de doelstellingen en activiteiten voor de periode 2011-2013.

Beelden van ImAgE, het programma rond landbouwvoorlichting in Cambodja

image

Het agrarische programma 'Improving Agricultural Extension' (ImAgE) van VVOB Cambodja ontwikkelde een korte video om enkele activiteiten en resultaten voor te stellen. De video ging in première tijdens de 'Nationale workshop voor Landbouwvoorlichting', georganiseerd door de centrale overheid eind december 2011.

Boeren en landbouwvoorlichters uit de Cambodjaanse provincie Kandal praten over hun ervaringen met het ImAgE-programma. De video toont ook activiteiten zoals de 'Farmer Field Schools', die zijn uitgevoerd door provinciale en districtsvoorlichters ter verbetering van de landbouwpraktijken van de boeren.

Het ImAgE-programma wordt uitgevoerd door VVOB, MAFF (het Cambodjaanse ministerie van Landbouw, Bosbouw en Visserij) en het provinciaal ministerie van Landbouw van de provincie Kandal. Het programma loopt van 2009 tot 2012 en wordt gefinancierd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

lizeStudenten bereiden zich voor op hun stage in het Zuiden

Maar liefst 31 studenten volgden de vorming die VVOB op 1 december organiseerde in de lokalen van JINT. Niet enkel studenten van de lerarenopleiding, maar ook IT’ers en landbouwers in spe waren van de partij.

Deze dag was de laatste stap in de voorbereiding op hun stage in het Zuiden.
Zo werden onder andere de interculturele vaardigheden aangescherpt, en kwam Studio Globo langs met een verfrissende blik op ontwikkelingsprocessen.
Ten slotte konden de studenten kennismaken met hun reisgenoten en werden de laatste praktische vragen beantwoord.

In 2012 vertrekken deze studenten op stage naar de meest uiteenlopende landen: Suriname, Ecuador, Cambodja, DR Congo, Rwanda, Zimbabwe, Zambia en Kenia. Hun belevenissen zullen te volgen zijn via de VVOB-website.

Goed om weten: begin maart 2012 gaat de lijst van VVOB-stageplaatsen voor 2013 online.

progressCentrum voor Nascholing in Suriname opent haar deuren

Het Centrum voor Nascholing in Suriname (Cenasu) is een feit. De minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, Raymond Sapoen, onthulde op 11 november het logo van dit instituut. De doelstelling van het Cenasu is het professionaliseren van de mensen die betrokken zijn bij het onderwijs.

De minister noemde de opening van het instituut een grote stap vooruit in het realiseren van kwaliteitsonderwijs. “Kwalitatief onderwijs wordt immers geleverd door competente en gekwalificeerde leerkrachten. Daarbij zijn goed functionerende ondersteunende diensten onontbeerlijk.”

De realisatie van het Cenasu was een van de prioriteiten van de Ronde Tafel Conferentie die in februari 2010 door de onderwijsvakbonden is gehouden. Daar is onder andere gezegd dat permanente nascholing van leerkrachten nodig is om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.

Het Cenasu streeft ernaar een centrum te zijn dat ondersteuning en uitvoering geeft aan alle activiteiten op het gebied van opleiding, nascholing en ontwikkeling van alle mensen die direct betrokken zijn bij het onderwijsproces. Dit zijn onder andere schoolbesturen, medewerkers van het ministerie, de pedagogische instituten, NGO’s, ouderverenigingen en alle basisscholen.

ecuadorHet hoofdkantoor van VVOB is erkend als Ecodynamische onderneming

Op 4 oktober 2011 kreeg het hoofdkantoor van VVOB het label 'Ecodynamische onderneming' van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM). Dit is een officiële erkenning van goed milieubeheer van ondernemingen. Het beloont dynamische milieuzorg en verbetering in het beheer van, bijvoorbeeld, afval, energieverbruik of in het rationeel gebruik van grondstoffen.

We mogen dit label dragen tot minstens oktober 2014. Dit doen we met trots want het is het resultaat van een intensief proces waaraan het voltallige team heeft (en zal blijven) bijgedragen. Het label heeft bovendien twee sterren. Dit zou volgens de BIM zeldzaam zijn voor een eerste erkenning. Het geeft de inspanningen nog meer glans.

Verslagen en presentaties van seminar van educaid.be

educaid.beEducaid.be heeft haar eerste werkingsjaar achter de rug. Dit is het Belgisch platform waar individuen, instellingen en organisaties die actief zijn rond opleiding en onderwijs in ontwikkelingssamenwerking, elkaar kunnen ontmoeten.

Dinsdag 6 december was een dag van en voor de leden van Educaid.be en voor alle sympathisanten en/of geïnteresseerden in de wereld van onderwijs en ontwikkelingssamenwerking. Het platform richtte de schijnwerper op de grote uitdagingen voor onderwijs en ontwikkelingssamenwerking. 150 aanwezigen luisterden naar en discussieerden met internationale en nationale onderwijsspecialisten over dit thema.

"Boletín VVOB Ecuador", nieuwsbrief van het VVOB-programma in Ecuador

ecuadorIn januari publiceerde VVOB Ecuador haar eerste nieuwsbrief . De publicatie is enkel beschikbaar in het Spaans en wordt verzonden in een opgemaakte e-mail. Hieronder vind je een versie in pdf.