U bent hier

Maart 2012

e-VVOB is de digitale nieuwsbrief van VVOB vzw. Abonneren is vrijblijvend. In- en uitschrijven kan via de VVOB-website.

 

Vragen, opmerkingen,... kan je sturen naar erik.merens@vvob.be.

 

VVOB vzw
Julien Dillensplein 1 bus 2A
1060 Brussel
T · +32 (0)2 209 07 99
F · +32 (0)2 209 07 98
E · info@vvob.be
W · www.vvob.be

 

Volg ons

Volg VVOB op TwitterVolg VVOB op FacebookVolg VVOB op YouTubeVolg VVOB op LinkedIn

Inhoud

od

Politieke en economische machtsverhoudingen hebben een doorslaggevende impact op de ontwikkelingkansen van een land en zijn bevolking. Dat is geen nieuws. Zowel nationale als multilaterale donoren maken met grote regelmaat analyses waarin ze de machtsverhoudingen in ontvangende landen in kaart brengen, en niet-gouvernementele organisaties bekijken die realiteit door de ogen van de organisaties waarmee ze samenwerken. Maar zodra het aankomt op daden, lijken we van een andere planeet te komen.

Officiële ontwikkelingshulp houdt dan meestal de schijn hoog dat een combinatie van een neutrale analyse met ethische politiek zal werken, terwijl niet-gouvernementele samenwerking gelooft dat elk compromis op de zuivere morele uitgangspunten neerkomt op een verraad van solidariteit en ontwikkeling.

Enkele donorlanden, waaronder Nederland en het Verenigd Koninkrijk, willen niet langer vertrekken vanuit die normatieve visie op ontwikkelingssamenwerking maar kijken liever naar de reële politieke en economische machtsverhoudingen en hoe ze daarbinnen landen kunnen aanmoedigen om werk te maken van hun ontwikkeling. Dat kan niet zonder de handen vuil te maken aan vaak onfrisse toestanden en regimes, maar als het betere resultaten oplevert voor de miljoenen armen van deze wereld, wat houdt ons dan tegen?

Gastspreker en vermaard onderzoeker Alex Duncan van het Britse The Policy Practice is alvast gewonnen voor deze aanpak en meent te kunnen bewijzen op basis van onderzoek dat het toepassen van politieke-economieanalyse leidt tot betere resultaten in ontwikkelingshulp.

Respondenten Paz Guzman (Expert governance, BTC) en Serge Beel (Hoofd Zuiddienst, 11.11.11) geven op hun beurt bemerkingen op de stellingen van de spreker.

Alex Duncan schreef zijn visie uit in de MO*paper 'Kan de politiek ontwikkelingssamenwerking redden?' Zijn inleiding zal van deze paper vertrekken. Hij is gratis te downloaden op de MO*-website.

atlWedstrijd rond 'Actief Leren en Onderwijzen'

Dit jaar bestaat VVOB dertig jaar. Om dat te vieren lanceren we een wedstrijd in alle VVOB-partnerlanden én in Vlaanderen rond het thema Actief Leren en Onderwijzen. Dit thema verwijst naar een breed gamma van leerlinggerichte, contextrelevante en activerende werkvormen die de laatste decennia hun intrede deden in het onderwijs.

De wedstrijd staat open voor alle leerkrachten voor lager en middelbaar onderwijs, studenten van de lerarenopleiding en hun docenten. Het belangrijkste doel is om elkaar rond het thema te inspireren en ervaringen te delen over de landen heen.

De prijzen zijn niet min: van didactisch materiaal tot studiereizen! Deadline voor inzendingen is 15 april 2012.

Algemene info over de wedstrijd, het thema, de criteria,... is te vinden op www.vvob.be/competition. Specifieke informatie voor deelname vanuit Vlaanderen staat op de website van Scholenbanden.

ScholenbandenVorming Expeditie Scholenbanden 2.0

VVOB Scholenbanden en Kleur Bekennen slaan opnieuw de handen in elkaar. Tijdens deze tweede editie van 'Expeditie Scholenbanden!' bundelen we ervaringen van drie jaar Scholenbanden. Samen verdiepen we ons verder in de uitdagingen, mogelijkheden en kansen van de uitwerking van Noord-Zuidpartnerschappen.

Deze vorming richt zich in de eerste plaats op leerkrachten uit het lager onderwijs die al een scholenband hebben. Maar ook diegenen die meer willen weten over Noord-Zuidpartnerschappen, kunnen hun licht komen opsteken en leren uit de ervaringen van anderen. Deze dag is dus een ideaal ontmoetingsmoment voor hen die al langer werken aan een scholenband of plannen hebben in die richting. Daarnaast nodigen we ook gasten uit het Zuiden uit die de vorming een extra dynamiek zullen geven!

hl

Artikel over Healthy Learning in Kenia in de prijzen

In de aanloop van de 'Young People, Farming & Food Conference' was er een mediacompetitie voor heel Afrika. Een artikel over het Healthy Learning Programme in Kenia won er een zilveren medaille. De competitie zocht naar artikels van over het hele continent die de thema's 'jongeren', 'landbouw' en 'voedsel' wisten te combineren.

Het Future Agricultures Consortium en het Institute of Statistical Social and Economic Research organiseren deze conferentie. Ze vindt plaats van 19 tot 21 maart in Accra, Ghana. Op de agenda staat de toekomst van de agrarische voedselsector in Afrika.

wa

UNESCO's 'Wereldatlas van gendergelijkheid in het onderwijs'

Om de Internationale Vrouwendag te vieren, hebben UNESCO en UIS samen de 'Wereldatlas van gendergelijkheid in het onderwijs' uitgebracht. Hij bevat meer dan 120 kaarten, grafieken en tabellen met een breed scala van indicatoren die de vergelijking maken tussen de geslachten.

"De atlas illustreert de opleidingstrajecten van meisjes en jongens en de veranderingen in de genderverschillen in de tijd", meldt UNESCO. "Hij zoomt in op de genderimpact van kritische factoren, zoals: de nationale rijkdom, geografische locatie en investeringen in onderwijs."

stageVVOB-stages

Getuigenissen

Dit jaar tekenden zo’n 36 studenten in op een VVOB-stage in het Zuiden. Ze werken er in een ministerie, instituut voor lerarenopleiding en/of school. Hun belevenissen kan je volgen via de getuigenissen in het stageluik van deze website.

Daar vind je ook de verslagen terug van de stagestudenten van vorig jaar. Een van hen is Nicolas. Hij liep stage in Zimbabwe. Zijn enthousiasme is niet onopgemerkt voorbijgegaan en daarom werd hij onlangs geïnterviewd voor de nieuwsbrief van Go Strange. Dit is een publicatie van JINT vzw, die de internationale mobiliteit en samenwerking van jongeren en jeugdorganisaties stimuleert en ondersteunt.

Stageplaatsen 2013

Onlangs hebben we een eerste reeks stageplaatsen voor 2013 gepubliceerd. Er is voor elk wat wils: lerarenopleiding, informatica, pedagogische wetenschappen, onderwijskunde... Zowel hogeschool- als universiteitsstudenten komen aan bod. Het overzicht van de stageopdrachten vind je terug op de VVOB-website.

Op 25 mei 2012 is er de eerste infodag (info, motivatiegesprek en toewijzing).

elineVideo Ecuadoraanse scholenband

Eline Andries, een jonge studente Journalistiek, is sinds lange tijd aangetrokken door Zuid-Amerika. In haar opleiding koos ze voor de optie 'Televisie' omdat ze vindt dat beelden soms meer zeggen dan woorden. Toen VVOB een stageplaats aankondigde om een video te maken van haar werking in Ecuador, was Eline onmiddellijk geïnteresseerd. Inmiddels is ze al aan de slag in Ecuador.

Tijdens een bezoek van drie Belgische leerkrachten uit Scharrel (Hoogstraten) aan hun partnerschool Pestalozzi (Otavalo) was Eline ook van de partij. Ze maakte er een videoreportage waarin ze dit bezoek en de voornaamste bevindingen en lessen mooi weet te vatten.

tvetNationaal overleg tussen het technisch onderwijs en de bedrijfswereld in Ecuador

In december 2011 is er een eerste nationaal overleg gehouden tussen het technisch onderwijs en de bedrijfswereld in Ecuador. Het doel is de banden aanscherpen tussen beide werelden. Dit is een eerste stap in de richting van formele relaties tussen het technisch onderwijs, de bedrijfssectoren en de ministeries die betrokken zijn bij de regulering van de arbeidsmarkt.

VVOB en het ministerie van Onderwijs maakten een videoverslag van deze ontmoeting. De klemtoon van het verslag ligt op de reflecties en ideeën van de deelnemers over het versterken van de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

progressVisieboek 'Ik geloof in jou!' van het Programma Effectievere Scholen Suriname online beschikbaar

In mei 2009 werd het boek "Ik geloof in jou!" gelanceerd in Suriname. Het is het resultaat van een unieke samenwerking tussen het Surinaamse ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, VVOB (Progress) en UNICEF. Het wil een positieve bijdrage leveren aan het leerlinggeoriënteerd en kindvriendelijk onderwijs in Suriname. Zowel de Nederlandse als de Engelse versie zijn sinds kort ook vrij beschikbaar online.