U bent hier

Oktober 2012

e-VVOB is de digitale nieuwsbrief van VVOB vzw. Abonneren is vrijblijvend. In- en uitschrijven kan via de VVOB-website.

Vragen, opmerkingen,... kan je sturen naar erik.merens@vvob.be

VVOB vzw
Julien Dillensplein 1 bus 2A
1060 Brussel
T · +32 (0)2 209 07 99
F · +32 (0)2 209 07 98
E · info@vvob.be
W · www.vvob.be

Volg ons
Volg VVOB op Issuu Volg VVOB op Twitter Volg VVOB op Facebook Volg VVOB op YouTube Volg VVOB op LinkedIn

Inhoud

bullet Wedstrijd voor de derde graad secundair: 'Mag er wat Zuid op?'
bullet Ontwikkelingsdebat: Waar voor je geld: een zegen of bedreiging voor ontwikkelingssamenwerking
bullet Scholenbanden in het nieuw
bullet Kinderen leren spelenderwijs in het ‘Vietnamese Women’s Museum’
bullet Viering Mandela Dag aan de Refihlile basisschool in Botshabelo, Zuid-Afrika
bullet Voorstelling projecten van Leraars zonder Grenzen op 17 november in Aalst
bullet Samenwerking in de opleiding van leerkrachten in Zimbabwe: bijscholing van schoolmentoren
bullet MO*Paper 'Waarover gaat de toenemende Zuid-Zuid-samenwerking? Ontwikkeling, niet hulp'
bullet Conferentie educaid.be op 29 november: Improving Equity in Education
bullet VVOB-stages
bullet Samenwerking tussen het ministerie van Onderwijs van Ecuador, de KU Leuven en VVOB
bullet Dimensie 3 over onderwijs en internationale samenwerking
bullet De Standaard is 'Ooggetuige' van Belgische initiatieven in het onderwijs in het Zuiden
bullet Twee papers gepubliceerd in 'AJET' over VVOB-programma's in Azië: 'Bouwen aan de ICT-capaciteit van de volgende generatie leerkrachten in Azië'

Wedstrijd voor de derde graad secundair: 'Mag er wat Zuid op?'

Mag er wat Zuid op?Maks! lanceert samen met VVOB een wedstrijd voor de derde graad secundair. Het winnende team krijgt de unieke kans om op inleefreis te gaan langs onder meer het onderwijs in Rwanda. Doel is de jongeren warm te maken om samen na te denken en creatief te zijn rond het thema 'het Zuiden'. Ze kunnen tot 5 januari 2013 hun creativiteit kwijt in een filmpje bij de redactie van Maks!
 
De oproep!
 
Maks! en VVOB nemen jou, je klasgenoot en je leraar in mei 2013 mee op inleefreis naar Rwanda, het land van duizend heuvels. Je bezoekt scholen, ontmoet leraren en leerlingen voor boeiende gesprekken en onvergetelijke ervaringen.
 
Grijp je kans en stuur ons een filmpje met als thema ‘Mag er wat Zuid op?’ Maak een reportage of een mini-documentaire, een grappige sketch of een fictief verhaal. Deelnemen doe je met een team van drie: één leraar en twee leerlingen (inclusief jezelf). Het thema ligt vast: het Zuiden. Deze term verwijst naar de ‘ontwikkelingslanden’ of ook wel de ‘derde wereld’ genoemd.
 
Geweldig veel goesting om op avontuur naar Rwanda te gaan?

link Ontdek alle wedstrijdvoorwaarden en meer op de website van Maks!

Ontwikkelingsdebat

In het kader van de Ontwikkelingsdebatten organiseren BTC, VAIS, VLIR-UOS, VVN en VVOB een debat over 'value for money'. Keynote-spreker is Stefan Dercon, Chief Economist bij DfID. Het vindt plaats in Brussel op donderdag 6 december 2012.

link Meer info en inschrijven

Scholenbanden-websiteScholenbanden in het nieuw

Het nieuwe schooljaar luidde een frisse, nieuwe webstek van het VVOB-programma Scholenbanden in. Ook de nieuwsbrief van Scholenbanden kreeg een nieuw kleedje. Maar er is meer.

VVOB ondersteunt vanaf nu niet meer uitsluitend een selecte groep scholen, maar stelt haar raad en daad ter beschikking van alle Vlaamse scholen. Concreet willen we met de hernieuwde website, de nieuwsbrief, een subsidiefonds en andere ondersteuningsmogelijkheden een impuls geven aan scholenbanden in het algemeen.

link www.scholenbanden.be

VWMKinderen leren spelenderwijs in het 'Vietnamese Women’s Museum'

Toen het 'Vietnamese Women's Museum' (VWM) het plan opvatte om een plek op te richten vol leuke en educatieve activiteiten voor kinderen en jongeren, ondersteunde VVOB Vietnam enthousiast de realisatie van dit idee. In een land waar een tekort aan ruimte voor speeltuinen altijd een heet hangijzer is geweest, vooral in grote steden zoals Hanoi waar educatieve speeltuinen nog moeilijker te vinden zijn, was dit een uniek initiatief.

link Lees meer

Mandela DayViering Mandela Dag aan de Refihlile basisschool in Botshabelo, Zuid-Afrika

18 juli 2012. Vandaag is het Nelson Mandela Dag. Mandela heeft 67 jaar van zijn leven gewijd aan de strijd voor de mensenrechten. Alle Zuid-Afrikanen worden gevraagd om 67 minuten van hun tijd af te staan, om een goed doel te steunen of om een handje toe te steken in de plaatselijke gemeenschap.

link Lees meer

LzGVoorstelling projecten van Leraars zonder Grenzen op 17 november in Aalst

Meer dan 20 projecten die Leraars zonder Grenzen vzw overkoepelt, stellen zich voor op zaterdagvoormiddag 17 november in VTI Campus De Puytenput, Sinte Annalaan 198, 9300 Aalst.

link Lees meer

MentorenSamenwerking in de opleiding van leerkrachten in Zimbabwe: bijscholing van schoolmentoren

Op een moment waarop de onderwijssector in Zimbabwe zich langzaam herstelt van de massale braindrain die het land ervaarde tijdens de economische crisis die haar hoogtepunt bereikte in 2008, heeft de regering van Zimbabwe het Model '2-5-2' voor de Lerarenopleiding ingesteld, voor de opleiding van alle leerkrachten voor het kleuter- en lager onderwijs. Het model is een strategie om de toevoer van leerkrachten te verhogen en het kan de effecten van de braindrain op de onderwijssector omkeren. Hogescholen kunnen twee keer per schooljaar inschrijven, en de studenten zijn vijf semesters (anderhalf jaar) verbonden aan een school voor hun lesstage..

link Lees meer

MO*PaperMO*Paper 'Waarover gaat de toenemende Zuid-Zuid-samenwerking? Ontwikkeling, niet hulp'

Op 30 mei 2012 was er een Ontwikkelingsdebat rond Zuid-Zuid-samenwerking. Dit was een gezamenlijk initiatief van BTC, MO*, VAIS, VLIR-UOS, VVN en VVOB. Dr. San Bilal gaf de inleiding op dit Ontwikkelingsdebat. Zijn inleiding is nadien verder bewerkt en is onlangs in een nieuwe MO*paper gegoten.

educaid.be

Conferentie educaid.be op 29 november: Improving Equity in Education

Educaid.be is het Belgisch platform voor onderwijs en vorming in ontwikkelingssamenwerking. Op 29 november organiseert dit platform haar tweede conferentie. De titel luidt: "Improving Equity in Education: How to tackle access and transition issues in developing countries?"

De klemtoon van de conferentie ligt op hoe men obstakels voor gelijke onderwijskansen kan aanpakken. Ze concentreert zich daarbij op de toegang tot onderwijs en cruciale overgangen tussen schoolniveaus. Geografisch ligt het zwaartepunt van de conferentie bij Latijns-Amerika, Sub-Saharaans Afrika en Zuidoost-Azië.

link Meer info op de website van educaid.be

Stages

VVOB-stages

Nieuwe lichting stagiairs voor 2013

Eind mei selecteerden we al een 10-tal studenten voor een stage in één van onze partnerlanden. Afhankelijk van de opleiding en de onderwijsinstelling gingen sommige studenten na het begin van het nieuwe academiejaar op zoek naar een stageplaats. Na onze tweede toewijzingsdag eind september is de groep dan ook aangegroeid tot een 30-tal geselecteerden. De meesten komen tot nu toe uit de lerarenopleiding, maar ook studenten journalistiek, ergotherapie of onderwijskunde hebben al een plek gevonden.

Er staan nog stageplaatsen open voor studenten uit de lerarenopleiding, IT, grafische vormgeving, communicatie, en nog veel meer. Zeker voor masterstudenten uit opleidingen zoals onderwijskunde of pedagogie zijn er nog veel onderzoeksopdrachten mogelijk. Op 25 oktober vindt een volgend infomoment plaats, waarop studenten nog een stageplaats kunnen vinden die hen op het lijf is geschreven.

Evaluatie

We hopen in 2013 een maximaal aantal studenten te kunnen uitsturen. Een bevraging bij zowel de studenten als bij de VVOB-stagebegeleiders in het ‘Zuiden’ toont immers aan dat de meerwaarde van deze stages voor alle partijen erg positief is. Opvallend is ook dat studenten oordelen dat zo’n stage een heel grote meerwaarde heeft voor de persoonlijke ontwikkeling én voor de verdere loopbaan.

Bovendien gaat de impact van de buitenlandse stage verder dan de stagiair zelf, gezien de stagiair ook na de stage een heel aantal mensen uit zijn omgeving bij zijn ervaring probeert te betrekken en een positievere houding en gedrag t.a.v. het 'Zuiden' blijkt aan te nemen.

Er is wel nog ruimte voor verbetering op vlak van de voorbereiding van de student, het contact met de promotor in de Vlaamse hogeschool, en de begeleiding van de student indien die bij een partnerinstelling stage doet, iets waar we het komende jaar verder aan werken.

Vorming

Een eerste maatregel in dit verband is dat de studenten vanaf dit jaar niet één, maar twee dagen vorming volgen. Deze zal plaatsvinden op 7 en 8 december, in jeugdherberg Génération Europe in Brussel. Naast deze tweedaagse met overnachting krijgen de stagiairs ook nog enkele voorbereidende opdrachtjes mee. Hiermee willen we een kritische blik op ontwikkelingssamenwerking stimuleren, interculturele vaardigheden aanscherpen en de studenten laten stilstaan bij hun verwachtingen.

link Meer over het Stageprogramma
link Overzicht van de stageplaatsen
Go Strange

Richting buitenland? De 'Go Strange infogids' helpt je op weg!

"Schildpadden redden op de Galapagoseilanden, mode studeren in Milaan, zonnepanelen installeren in een Peruaans bergdorp… Geen buitenlandplan zo gek, of je kan er wel ergens mee terecht. Om jou de lange zoektocht naar de juiste instantie of organisatie te besparen is er nu de 'Go Strange infogids'. In deze gids lees je wie je kan helpen met je plannen voor vrijwilligerswerk, een uitwisseling, taalcursus, studie, stage of tijdelijke job in het buitenland. Bovendien vind je er heel wat praktische tips om die buitenlandse droom meteen waar te maken!", schrijft JINT.

De 'Go Strange infogids' is een publicatie van JINT. Deze organisatie stimuleert en ondersteunt de internationale uitwisseling en samenwerking van jongeren en jeugdorganisaties.

link Bestel jouw gratis exemplaar van de 'Go Strange infogids' of download hem via www.gostrange.be

Samenwerking tussen het ministerie van Onderwijs van Ecuador, de KU Leuven en VVOB

EcuadorIn augustus 2012 verwelkomden de 'Nationale Universiteit van Onderwijs' van Ecuador en VVOB een delegatie van de KU Leuven. Dit bezoek maakte deel uit van een toekomstige samenwerking tussen de KU Leuven en de 'Nationale Universiteit van Onderwijs' van Ecuador. De uiteindelijke intentieverklaring is mede het resultaat van diverse tussenkomsten van VVOB Ecuador.

link Lees meer

Dimensie 3Dimensie 3 over onderwijs en internationale samenwerking

Dimensie 3 is het tweemaandelijks tijdschrift van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. In hun editie van september 2012 wijdden ze een stevig dossier aan onderwijs en ontwikkelingssamenwerking. Een mooie waaier aan Belgische initiatieven komt aan bod.

De Standaard is 'Ooggetuige' van Belgische initiatieven in het onderwijs in het Zuiden

De StandaardDe Standaard publiceerde in haar weekendeditie van 1 en 2 september 2012 een fotoreportage van Dieter Telemans. Aanleiding is het startschot van het schooljaar 2012-2013. Het centrale onderwerp voor zijn lens is de ondersteuning van Belgische ontwikkelingsorganisaties aan het onderwijs in het Zuiden. Het artikel is te downloaden op de VVOB-website, met dank aan Dieter Telemans en De Standaard om het ter beschikking te stellen.

link Lees meer

Twee papers gepubliceerd in 'AJET' over VVOB-programma's in Azië: 'Bouwen aan de ICT-capaciteit van de volgende generatie leerkrachten in Azië'

AJETIn augustus 2012 zijn twee papers gepubliceerd over het ontwerp, de uitvoering en de evaluatie van programma's voor capaciteitsopbouw in VVOB-partnerinstituten in Azië. Je kunt ze vinden in een speciale editie van de 'Australasian Journal of Educational Technology' (AJET) over 'Bouwen aan de ICT-capaciteit van de volgende generatie leerkrachten in Azië'. Beide papers kan je downloaden op de VVOB-website (enkel beschikbaar in het Engels).

link Lees meer