U bent hier

Oktober 2013

e-VVOB is de digitale nieuwsbrief van VVOB vzw. Abonneren is vrijblijvend. In- en uitschrijven kan via de VVOB-website.

Vragen, opmerkingen,... kan je sturen naar erik.merens@vvob.be

VVOB vzw
Julien Dillensplein 1 bus 2A
1060 Brussel
T · +32 (0)2 209 07 99
F · +32 (0)2 209 07 98
E · info@vvob.be
W · www.vvob.be

Volg ons
Volg VVOB op Issuu Volg VVOB op Twitter Volg VVOB op Facebook Volg VVOB op YouTube Volg VVOB op LinkedIn

Inhoud

bullet Ontwikkelingssector op straat tegen besparingen - donderdag 10 oktober in Brussel
bullet VVOB ontwikkelde een nieuwe onderwijsstrategie
bullet Twee VVOB-papers tijdens de UKFIET Conference 2013
bullet Structurele partnerschappen met Vlaamse onderwijsactoren
bullet Ontwikkeling capaciteit voor beter onderwijs in het binnenland van Suriname
bullet Drie directeurs blikken terug op veertig jaar onderwijs in Cambodja
bullet Nationaal symposium over onderwijskwaliteit in Vietnam
bullet VVOB Jaarverslag 2012
bullet Aanvraag tot verlenging van gemeenschappelijk programma rond technisch en beroepsonderwijs in Rwanda
bullet Partnerschap met Thomas More om de bijscholing van leerkrachten bijzonder onderwijs in Zimbabwe te versterken
bullet Er was eens: Het verhaal van de ontwikkeling van een toolkit voor participatieve ontwikkeling van levensvaardigheden in Zimbabwe
bullet Mijlpaal voor zorgcoördinatie in Suriname: eerste zorgcoördinatoren hebben certificaat op zak
bullet Vooraankondiging conferentie van educaid.be: 'Equity in Learning Outcomes' op 5 december
bullet European Development Days 2013 over de bijdrage van de Europese Unie aan het post-2015-debat

Actie

De Belgische regering snijdt opnieuw in het budget ontwikkelingssamenwerking. Voor het derde jaar op rij verdwijnen er miljoenen, in totaal al 762 miljoen. Onaanvaardbaar, vindt de sector.

Om hiertegen te protesteren roepen de Vlaamse en Franstalige ngo-koepels (11.11.11 en CNCD-11.11.11) op tot een actie voor het kabinet van begrotingsminister Olivier Chastel. Een brede coalitie van middenveldorganisaties zal bloemen en foto’s neerleggen voor het kabinet, als symbool voor de gesneuvelde projecten en de vele mensen die erdoor geraakt worden.

De actie vindt plaats op donderdag 10 oktober om 11u aan het Kabinet Begroting (Queteletplein 7, 1210 Brussel).

VVOB ontwikkelde een nieuwe onderwijsstrategie

Onze organisatie zit in een overgangsfase m.b.t. haar onderwijsfocus. Enerzijds ronden we in 2013 ons huidig Meerjarenprogramma af. Tegelijkertijd plannen we een nieuw Meerjarenprogramma, dat start in 2014. VVOB drijft haar specialisatie in onderwijs voor ontwikkeling op. We richten ons op drie doelstellingen en drie onderwijscomponenten.

link Lees meer

Twee VVOB-papers tijdens de UKFIET Conference 2013

UKFIETVan 10 tot 12 september 2013 vond de twaalfde 'UKFIET International Conference on Education and Development' plaats in Oxford. Het centrale thema van deze conferentie was: 'Onderwijs en Ontwikkeling na 2015: reflecteren, herzien, visie bijstellen'. VVOB presenteerde twee papers tijdens dit evenement:
- 'Ontwikkeling van een nieuwe onderwijsstrategie vanuit een equity-perspectief: geleerde lessen uit een casus'
- 'Een verhaal over verandering: hoe Ecuador haar ontwikkelingsagenda onderbouwt via een grootschalige hervorming van het onderwijs'

link Lees meer en download de papers

Structurele partnerschappen met Vlaamse onderwijsactoren

PartnersIn het kader van ons nieuwe Meerjarenprogramma ondertekenden we intentieverklaringen met Vlaamse onderwijsactoren. Tal van hogescholen, universiteiten en andere onderwijsinstellingen zullen hun kennis en expertise ter beschikking stellen om de programma’s van VVOB te versterken.

Ons voorstel van Meerjarenprogramma (2014-2016) dienden we eind augustus in bij de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp. Dit programma zal zich richten op de professionalisering van leerkrachten en op schoolleiderschap in drie subsectoren van het onderwijs (kleuteronderwijs (en de overgang naar het lager onderwijs), leerresultaten in het lager onderwijs en secundair technisch en beroepsonderwijs).

link Lees meer

Ontwikkeling capaciteit voor beter onderwijs in het binnenland van Suriname

SurinameHet binnenland van Suriname is op het vlak van onderwijs een achtergestelde regio. Daarom vraagt het onderwijs in het binnenland om bijzondere aandacht. Vanwege de geïsoleerde positie heeft dit onderwijs te kampen met enkele specifieke problemen, zoals: een tekort aan leerkrachten (die liever in het kustgebied werken), duur vervoer van leerkrachten van en naar de hoofdstad, gebrekkige infrastructuur, tekort aan leermiddelen en aangepaste curricula, onvoldoende begeleiding en inspectie en de taalproblematiek (de bevolkingsgroepen in het binnenland spreken vaak geen Nederlands, de taal van het onderwijs).

link Lees meer

Drie directeurs blikken terug op veertig jaar onderwijs in Cambodja

CambodjaVVOB-medewerkster Sokhany Nget interviewde drie vrouwelijke directeurs van opleidingscentra voor leerkrachten in Cambodja. Ze gaan weldra met pensioen en blikken met Sokhany terug op veertig jaar onderwijs in Cambodja. Van de opkomst en de val van de Rode Khmer, de heropbouw van het onderwijssysteem tot de recente technologische innovaties in hun onderwijsinstellingen. Drie sterke vrouwen die hun lot in eigen handen namen en tegelijk een stevige steen bijdroegen bij de ontwikkeling van het onderwijs in het land. Ook tijdens hun pensioen willen ze daar graag nog verder aan meebouwen.

link Lees meer

Nationaal symposium over onderwijskwaliteit in Vietnam

Nationaal symposium over onderwijskwaliteit in VietnamOp 22 en 23 augustus 2013 sloeg VVOB Vietnam de handen in elkaar met tal van nationale en internationale partners binnen de sector van het Vietnamese onderwijs om een nationaal symposium te organiseren rond de kwaliteit van onderwijs. 'Towards a Learning Society: Supporting Teaching and Learning in Vietnam' verwelkomde nationale en internationale sprekers en deelnemers.

link Lees meer
link Videoreportage over het symposium

VVOB Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012In ons Jaarverslag 2012 pogen we een mooi overzicht te geven van wat dit jaar voor VVOB in petto had. We gaan voor korte overzichten met tal van getuigenissen en foto's. De rode draad van dit verslag is het overwinnen van ongelijkheid.

link Lees het VVOB Jaarverslag 2012

Aanvraag tot verlenging van gemeenschappelijk programma rond technisch en beroepsonderwijs in Rwanda

TVET RwandaSinds 2010 voeren drie Belgische ontwikkelingsorganisaties (BTC, APEFE en VVOB) een gemeenschappelijk programma uit rond technisch en beroepsonderwijs en opleiding (TVET) in Rwanda. We werken samen in het kader van een partnerschapsovereenkomst, onder één bestuur met een gezamenlijk budget van ongeveer 10 miljoen euro. Vóór de start van dit Belgian Common TVET Programme, werkten we allemaal afzonderlijk in Rwanda.

De bijdrage van VVOB en APEFE tot het gezamenlijk programma zou worden afgerond in december 2013, vermits dit deel uitmaakt van het overkoepelende Meerjarenprogramma 2011-2013. Onlangs dienden we een aanvraag in bij de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp om onze bijdrage met twee jaar te verlengen tot 2015.

link Lees meer

Partnerschap met Thomas More om de bijscholing van leerkrachten bijzonder onderwijs in Zimbabwe te versterken

UCE-Thomas MoreVVOB Zimbabwe ondersteunde de opstart van een partnerschap tussen een lerarenopleiding in Zimbabwe en de Belgische hogeschool Thomas More. Hiermee willen ze de bijscholing van leerkrachten rond bijzonder onderwijs versterken, vooral op het gebied van logopedie.

link Lees meer

Er was eens: Het verhaal van de ontwikkeling van een toolkit voor participatieve ontwikkeling van levensvaardigheden in Zimbabwe

ToolkitNatalie Vanden Eynde was een half jaar aan de slag als vrijwilligster bij het programma rond 'Kwaliteitsonderwijs en kwetsbaarheid' in Zimbabwe. Ze hielp onder andere mee bij het bundelen van scenario's om workshops te organiseren op de hogeschool om kwetsbaarheid aan te pakken. Het resultaat is de toolkit 'Nzira Yeupenyu. Indlela Yempilo. A guide to participatory life skills development'. Op haar blog beschrijft ze het proces.

link Lees het verslag van Natalie

Mijlpaal voor zorgcoördinatie in Suriname: eerste zorgcoördinatoren hebben certificaat op zak

ZorgcoördinatorIn juni 2013 werden de eerste 26 zorgcoördinatoren voor basisscholen in Suriname gecertificeerd. Een mooie mijlpaal voor het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, de Afdeling Begeleiding en voor VVOB Suriname, PROGRESS. In 2011 startte de afdeling Begeleiding van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling binnen het samenwerkingsprogramma met VVOB het traject voor versterking van de leerlingenzorg op basisscholen. Hiermee onderstreept MINOV het belang om elk kind optimale kansen op groei en ontwikkeling te geven.

link Lees meer

Vooraankondiging conferentie van educaid.be: 'Equity in Learning Outcomes' op 5 december

educaid.beHet EFA Global Monitoring Report van 2012 geeft aan dat de globale ongelijkheid in leerresultaten heel groot blijft. Zo kunnen 250 miljoen kinderen tegen het einde van de vierde graad niet lezen en schrijven. De conferentie legt daarom de klemtoon op hoe gemiddelde scores van leerlingen kunnen toenemen en hoe ongelijkheid in het behalen van leerresultaten kan verminderd worden in ontwikkelingslanden.

link Lees meer op de website van educaid.be

European Development Days 2013 over de bijdrage van de Europese Unie aan het post-2015-debat

EDD2013De editie van 2013 van de European Development Days vindt plaats op 26 en 27 november in Tour & Taxis in Brussel. De nadruk ligt op de bijdrage van de Europese Unie aan het post-2015-debat. De rode draad is de noodzaak aan een gemeenschappelijk Europees standpunt voor de aanpak van de wereldwijde armoede en de opbouw van duurzame ontwikkeling. Deze rode draad is onderverdeeld in vier thema's en 12 onderwerpen (o.a. onderwijs, gender en inclusie).

link www.eudevdays.eu