U bent hier

Mei 2014

e-VVOB is de digitale nieuwsbrief van VVOB vzw. Abonneren is vrijblijvend. In- en uitschrijven kan via de VVOB-website.

Vragen, opmerkingen,... kan je sturen naar erik.merens@vvob.be

VVOB vzw
Julien Dillensplein 1 bus 2A
1060 Brussel
T · +32 (0)2 209 07 99
F · +32 (0)2 209 07 98
E · info@vvob.be
W · www.vvob.be


Volg ons
Volg VVOB op Issuu Volg VVOB op Twitter Volg VVOB op Facebook Volg VVOB op YouTube Volg VVOB op LinkedIn

Inhoud

bullet UNESCO-rapport pleit voor kwaliteitsvol onderwijs: aanpak VVOB effectief
bullet Memorandum verkiezingen 2014
bullet Bezoek van de KU Leuven aan VVOB Cambodja ondersteunt de verbetering van het wiskundeonderwijs
bullet 'De sterken overleefden het niet, maar een arme jongen zoals ik wel...', Prince Rafiki over de genocide in Rwanda
bullet Studie rond de situatie van het technisch onderwijs in Ecuador
bullet Programma Effectievere Scholen Suriname: mijlpalen 2008 - 2013
bullet Lancering van nieuw onderwijscurriculum in Zambia
bullet VVOB's nieuwe programma's
bullet Terugkijken op het SEAL-programma in Cambodja: leren relevant maken

EFA GMRUNESCO-rapport pleit voor kwaliteitsvol onderwijs: aanpak VVOB effectief

Op 29 januari 2014 lanceerde UNESCO wereldwijd het '2013/4 Education for All Global Monitoring Report - Teaching and learning: Achieving quality for all'. Het rapport is een jaarlijks verslag van de wereldwijde inspanningen inzake het bereiken van de 'Education for All'-doelstellingen. VVOB ontvangt lovende kritiek in het rapport.

link Lees meer

Memorandum verkiezingen 2014

KompasMet het oog op de verkiezingen van 25 mei heeft VVOB een memorandum opgesteld. Om onze prioriteiten voor te stellen stappen we met dit memorandum naar de politici.

We doen vooral aanbevelingen naar de verschillende overheden om meer te focussen op basis- en secundair onderwijs in het Zuiden. Onderwijs maakt immers hét verschil - zeker in ontwikkelingslanden.

link Lees meer

Bezoek van de KU Leuven aan VVOB in Cambodja ondersteunt de verbetering van het wiskundeonderwijs

KU LeuvenVan 6 tot 12 april bracht een delegatie van de KU Leuven een bezoek aan VVOB in Cambodja. Ze trainden het VVOB-team en een groep van lerarenopleiders lager onderwijs en ambtenaren van het ministerie van Onderwijs, Jeugd en Sport (MOEYS) rond hoe de effectiviteit van het wiskundeonderwijs te meten.

Erg relevant want VVOB en MOEYS werken samen aan de verbetering van het wiskundeonderwijs in de centra voor de opleiding van leerkrachten lager onderwijs en de praktijkscholen in Cambodja.

link Lees meer op de website van VVOB Cambodja

'De sterken overleefden het niet, maar een arme jongen zoals ik wel...', Prince Rafiki over de genocide in Rwanda

Prince RafikiIn november vorig jaar lanceerde Maks! de videodocumentaire 'Reality check in Rwanda'. Maxime en Tessa (beide 17) reizen samen met Els, hun leerkracht godsdienst, doorheen Rwanda. Ze verblijven onder andere twee dagen op een internaat, gaan langs bij enkele kleuterscholen, bezoeken medische voorzieningen, een weeshuis...

"Na een hobbelige rit door het Rwandese binnenland komen we aan in weeshuis L’Espérance in Kigarama, vlakbij het prachtige Lake Kivu", vertellen de Vlaamse reizigers. "Meer dan 130 wezen worden hier opgevangen. Onderdirecteur Prince Rafiki geeft ons een rondleiding langs de slaapunits, klaslokalen, het naaiatelier en de plantages." Twintig jaar terug was hij nog een kind en bleef hij 'alleen op de wereld' achter na de genocide.

link Lees meer
link Meer info over de herdenking van de genocide in Rwanda op de website Kwibuka20

Studie rond de situatie van het technisch onderwijs in Ecuador

EcuadorBegin 2013 vroeg het Ecuadoraanse ministerie van Onderwijs aan VVOB om samen het probleem aan te pakken van de discrepantie tussen enerzijds het aanbod van het technisch onderwijs en anderzijds de vraag naar gekwalificeerde gediplomeerden op de arbeidsmarkt. Hiervoor moesten we in detail weten hoeveel studenten er zijn in de 36 verschillende opleidingen die worden aangeboden over het hele land, en wat voor geschoolde arbeidskrachten er precies nodig zijn op de arbeidsmarkt. Al bij de eerste stap ondervonden we moeilijkheden: de gegevens over technisch onderwijs bij het ministerie van Onderwijs waren onbetrouwbaar of ontbraken. Onderzoek was nodig.

link Lees meer over dit onderzoek en zijn belangrijkste bevindingen

Programma Effectievere Scholen Suriname: mijlpalen 2008 - 2013

SurinameHet Programma Effectievere Scholen Suriname (PROGRESS), is een samenwerkingsprogramma tussen het Surinaamse ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MINOV) en VVOB. We startten het programma op 7 november 2008 en eindigden op 31 december 2013. Na bijna 5 jaar hard werk met de inzet en ondersteuning van velen, blikken we terug op de bereikte mijlpalen.

Doel van het programma was het lager onderwijs in Suriname effectiever te maken door in te zetten op leerlinggericht en kindvriendelijk onderwijs. In dit onderwijs staat de leerling en zijn/haar leerproces centraal: elk kind heeft eigen kwaliteiten en eigen talenten. De leerkracht en de schoolorganisatie moeten hier meer oog voor krijgen.

link Lees meer

Lancering van nieuw onderwijscurriculum in Zambia

ZambiaHet Zambiaanse ministerie van Onderwijs is begonnen met een volledige herziening van het onderwijscurriculum van kleuter- tot secundair onderwijs. Dit nieuwe curriculum wordt uitgerold vanaf januari 2014.

VVOB nam deel aan de officiële lancering van het nieuwe onderwijscurriculum. Die werd bijgewoond door de minister van Onderwijs, Dr. John Phiri. De lancering werd voornamelijk ondersteund door projecten van USAID, maar ook VVOB werd uitgenodigd om haar leer- en lesmaterialen rond geletterdheid tentoon te stellen.

link Lees meer

VVOB's nieuwe programma's

Nieuw programmaIn 2014 start een nieuw meerjarenprogramma van VVOB. Dit impliceert een hele reeks nieuwe activiteiten. Daarenboven droegen we eind vorig jaar heel wat programma's over aan onze partners en drijven we onze specialisatie in onderwijs voor ontwikkeling op... Een stroom aan veranderingen. Op onze website maakten we een overzicht.

link Lees meer

Terugkijken op het SEAL-programma in Cambodja: leren relevant maken

CambodjaVVOB implementeerde het programma rond ‘Science, Environmental and Agricultural Life skills’ (SEAL) in Cambodja van 2008 tot 2013. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met o.a. het ministerie van Onderwijs, Jeugd en Sport. Ze kunnen terugkijken op de gezamenlijke inspanningen op basis van de vruchten ervan voor het onderwijs. In een overzichtsartikel biedt het SEAL-programma een greep uit de tastbare resultaten. Daarnaast geeft het aanbevelingen voor de toekomst.

link Lees meer op de website van VVOB Cambodja