U bent hier

December 2014

e-VVOB is de digitale nieuwsbrief van VVOB vzw. Abonneren is vrijblijvend. In- en uitschrijven kan via de VVOB-website.

Vragen, opmerkingen,... kan je sturen naar erik.merens@vvob.be

VVOB vzw
Julien Dillensplein 1 bus 2A
1060 Brussel
T · +32 (0)2 209 07 99
F · +32 (0)2 209 07 98
E · info@vvob.be
W · www.vvob.be


Volg ons
Volg VVOB op Issuu Volg VVOB op Twitter Volg VVOB op Facebook Volg VVOB op YouTube Volg VVOB op LinkedIn

Inhoud

bullet Onze beste wensen voor 2015
bullet Ontwikkelingsdebat: 'Wereld 3.0: Welke ontwikkelingsdoelen willen we na 2015?'
bullet Op stap met een mobiele bibliotheek in Zuid-Afrika
bullet Evaluatie- en planningsvergadering in Cambodja
bullet Ondersteuning bij de overgang van de kleuterschool naar de lagere school in Vietnam: van curriculum naar praktijk
bullet Vlaamse experts in wiskundige initiatie bezoeken het VVOB-programma in Zambia
bullet Vierde conferentie van Educaid.be: foto's en presentaties
bullet Pedagogisch coach ontwikkelt kinderboek na stage met straatkinderen in Zimbabwe
bullet Vier jongeren via Zuiddag één dag aan de slag bij VVOB
bullet Het Regionaal Technologisch Centrum Oost-Vlaanderen verkent de mogelijkheden van Regionale Technologische Centra in Ecuador
bullet VVOB is 'Committed to excellence'
bullet De drie 'VVOB-ambassadeurs' van 2014
bullet Een Zuid-Afrikaans en een Vlaams perspectief op professionele ontwikkeling

Onze beste wensen voor 2015

Ontwikkelingsdebat: Wereld 3.0

Op 22 januari 2015 is er een Ontwikkelingsdebat over de Millenniumontwikkelingsdoelstellingen en over de 'Sustainable Development Goals', die in de stellingen staan. Het vindt plaats in Brussel en start om 17u30. Sprekers zijn Jan Vandemoortele (onafhankelijk expert, co-architect van de Millenniumontwikkelingsdoelstellingen), Jan De Preter (coördinator van de VN-ontwikkelingsagenda, DGD) en Rudy De Meyer (adjunct-directeur van 11.11.11). Stefaan Anrys (MO*) staat in voor de moderatie.

link Meer info en inschrijven

Op stap met een mobiele bibliotheek in Zuid-Afrika

Mobile Library"Als de kinderen niet bij de boeken kunnen komen, moeten de boeken maar tot bij de kinderen komen. Dit is het idee achter de 'mobile library service'", schrijft Jolien De Norre. Eind 2014 liep ze stage via VVOB in Zuid-Afrika. Tijdens haar stage reisde ze onder andere mee met een mobiele bibliotheek.

link Lees haar relaas

Evaluatie- en planningsvergadering in Cambodja

CambodjaHet VVOB-programma in Cambodja heeft als doel dat leerkrachten in het lager onderwijs gepaste onderwijs-, monitoring- en opvolgingsstrategieën gebruiken om de leerresultaten van alle leerlingen te verbeteren. Het eerste jaar van deze vernieuwde samenwerking tussen VVOB en het Cambodjaanse ministerie van Onderwijs, Jeugd en Sport zit er bijna op. Dit was een uitgelezen kans voor VVOB om de partners uit te nodigen voor een evaluatie- en planningsvergadering. Deze vond plaats op 1 december jongstleden. Samen bogen ze zich over de behaalde resultaten, identificeerden ze enkele uitdagingen voor het programma en documenteerden ze geleerde lessen.

link Lees meer op de website van VVOB in Cambodja

Ondersteuning bij de overgang van de kleuterschool naar de lagere school in Vietnam: van curriculum naar praktijk

ECE VietnamDe kleuterscholen in Vietnam passen het huidige curriculum voor het kleuteronderwijs toe sinds 2009. Het is belangrijk dat de leerkrachten de kennis en de vaardigheden hebben om met dit curriculum te kunnen werken. Om dit te bereiken is het cruciaal dat hun lectoren een heel grondige kennis van het curriculum op zak hebben. Hiertoe is de tweede week van augustus een workshop georganiseerd in Hanoi voor 23 lectoren uit vier instituten voor lerarenopleiding. Het doel van deze tweedaagse was een uitgebreid begrip van het kleuteronderwijscurriculum over te dragen. Vertegenwoordigers van de provinciale onderwijsbureaus brachten extra kleur aan de workshop door te getuigen over hun ervaringen met de uitvoering van het curriculum de afgelopen vijf jaar.

link Lees meer op de website van VVOB in Vietnam

Vlaamse experts in wiskundige initiatie bezoeken het VVOB-programma in Zambia

Wiskundige initiatieEind oktober 2014 organiseerde VVOB Zambia een verkennende missie rond wiskundige initiatie voor kleuters. Twee Vlaamse experts in dit gebied, mevr. Marleen Duerloo (VSKO) en mevr. Annemie Merckx (Odisee), bezochten het land om inzicht te krijgen in de lokale kennis en praktijken. Dit zal hen helpen bij de ontwikkeling van een ondersteunings- en trainingsprogramma rond wiskundige initiatie.

link Lees meer

Vierde conferentie van Educaid.be: foto's en presentaties

educaid.beOp 25 november 2014 hield Educaid.be haar vierde conferentie. Het thema dit jaar was 'Gender mainstreaming in education: Moving beyond theory, sharing practical insights'. Doel was de concrete en praktische aspecten van gendermainstreaming in onderwijs toe te lichten en om de discussie aan te zwengelen over interventies, programma’s, maatregelen en ervaringen die gendergelijkheid in onderwijs kunnen verbeteren.

link Download de presentaties (via de links in het programma)
link Overzicht van online publicaties over gender en onderwijs
link Foto's

Pedagogisch coach ontwikkelt kinderboek na stage met straatkinderen in Zimbabwe

KayKay Minne studeerde Pedagogie van het Jonge Kind aan de Karel de Grote-Hogeschool. Via VVOB liep ze drie maanden stage op een school voor maatschappelijk kwetsbare kinderen in Zimbabwe. Na haar terugkomst ontwikkelde ze een kindervoorleesboek. Hierbij gebruikte ze tekeningen van kinderen in Zimbabwe en België. Daarnaast maakte ze ook een reiskoffer met foto's uit Zimbabwe. Deze zoomt in op de leefwereld van kinderen en zet vooral de gelijkenissen tussen verschillende culturen in de verf. Op deze manier wil Kay haar ervaringen in Zimbabwe delen en mensen doen afstappen van hun vooroordelen. Vlaamse leerkrachten kunnen met deze materialen aan de slag in en buiten de klas. Haar inspanningen leverden haar bovendien - terecht - de titel van dé eerste VVOB-ambassadeur van 2014 op (zie onder).

link Meer over de stage van Kay
link Artikel op HLN.be
link Artikel in de Gazet van Antwerpen
link Artikel in Het Nieuwsblad

Vier jongeren via Zuiddag één dag aan de slag bij VVOB

ZuiddagOp donderdag 16 oktober 2014 was het Zuiddag. Voor het negende jaar op rij 'spijbelden' jongeren uit heel Vlaanderen en Brussel één schooldag om te gaan werken. Hun vergoeding ging deze keer naar een jongerenproject in Palestina.

Ook VVOB nam dit jaar deel aan 'Work for Change'. We gooiden de deuren van ons hoofdkantoor open voor vier scholieren. Natasha en Mirte gingen voor ons programma Scholenbanden op stap en maakten een videoreportage over leerlingenparticipatie op een scholenbandschool. Aude en Flo interviewden via Skype enkele stagiaires van VVOB in Zuid-Afrika en verwerkten dit in een artikel voor onze website.

Dank je, Aude, Flo, Mirte, Natasha en Zuiddag!

Het Regionaal Technologisch Centrum Oost-Vlaanderen verkent de mogelijkheden van Regionale Technologische Centra in Ecuador

HandjesDe aansluiting van het technisch onderwijs op de arbeidsmarkt is essentieel. Deze zorgt ervoor dat het technisch onderwijs voldoet aan de verwachtingen van de bedrijven en de profielen die ze zoeken. Eind september 2014 bezocht het Regionaal Technologisch Centrum Oost-Vlaanderen (RTC Oost-Vlaanderen) het VVOB-programma in Ecuador. Ze stelden er nieuwe manieren voor om beide sectoren aan elkaar te koppelen.

link Lees meer op het Engelse luik van de VVOB-website

VVOB is 'Committed to excellence'

EcuadorIn 2014 startte VVOB met de toepassing van EFQM-verbeterplannen doorheen de hele organisatie. 'EFQM' staat voor 'European Framework for Quality Management'. Het is een kwaliteitskader ontworpen voor een continue verbetering van een organisatie.

Op 18 november beoordeelde bBest de lopende EFQM-verbetertrajecten van het VVOB-hoofdkantoor. Het was een positieve evaluatie die even later werd bekroond met een 'Committed to excellence'-certificering.

De drie 'VVOB-ambassadeurs' van 2014

ZambiaOp 29 november verkozen we de drie 'VVOB-ambassadeurs' van 2014 uit een groep stagiairs en vrijwilligers die dit jaar hun steentje bijdroegen aan onze programma’s in het Zuiden. Deze jongeren hebben we gelauwerd voor hun bijzondere bijdrage aan de sensibilisering van het Vlaamse publiek rond ontwikkelingsthema’s: Kay Minne, Marieke Van Lysebetten en de drie musketiers Glenn Goovaerts, Els Van den Wyngaert en Leen Meganck.

link Lees op de VVOB-website waarom u deze jongeren voortaan - liefst na een buiging - plechtig moet aanspreken!

Een Zuid-Afrikaans en een Vlaams perspectief op professionele ontwikkeling

Sace seminarOp 28 oktober 2014 organiseerde de Zuid-Afrikaanse Raad voor Leerkrachten (SACE) haar eerste seminar over professionele ontwikkeling. Het centrale thema was hoe je professionele ontwikkeling voor schoolhoofden en leerkrachten kan organiseren zodat het zich richt op de behoeften van het systeem. De sprekers van dit seminar waren onder meer Tony Khatle (namens SACE), Josie Singaram (ETDP-SETA), Habib Karimulla (departement van Basisonderwijs) en Marc Van den Brande (secretaris-generaal van het VVKBaO). De keynote-presentatie van de heer Van den Brande bracht ook een reflectie op het Zuid-Afrikaanse systeem van professionele ontwikkeling.

link Lees meer op de website van VVOB in Zuid-Afrika