U bent hier

April 2015

e-VVOB is de digitale nieuwsbrief van VVOB vzw. Abonneren is vrijblijvend. In- en uitschrijven kan via de VVOB-website.

VVOB vzw
Julien Dillensplein 1 bus 2A
1060 Brussel
T · +32 (0)2 209 07 99
F · +32 (0)2 209 07 98
E · info@vvob.be
W · www.vvob.be


Volg ons
Volg VVOB op Issuu Volg VVOB op Twitter Volg VVOB op Facebook Volg VVOB op YouTube Volg VVOB op LinkedIn

Inhoud

bullet Het VVOB-programma Scholenbanden publiceert een inspiratiegids
bullet FAWE en VVOB slaan de handen in elkaar om gender in het onderwijs in Afrika te versterken
bullet Project in Zambia rond de kwaliteit van het kleuteronderwijs ontvangt een substantiële subsidie van de Europese Unie
bullet Pedagogische BegeleidingsDienst van het Katholiek Onderwijs op verkennende missie in Vietnam
bullet Nieuwe stageplaatsen bij VVOB in 2016
bullet Terug- en vooruitblikken op de lerarenopleidingen op 6 mei in Leuven samen met het Expertisenetwerk 'School of Education'
bullet Het boek 'Samen duurzaam onderwijs realiseren' wil een heldere kijk brengen op een duurzame toekomst voor het Surinaamse onderwijs
bullet RoSa en VVOB bouwen samen aan gender in onderwijs
bullet Expat Karolina over haar leven en werk in Cambodja in het tijdschrift 'Vlamingen in de Wereld'
bullet Wiskunde- en M&E-workshops in Zuid-Afrika
bullet Het 'Global Monitoring Report 2015' maakt een balans op

Het VVOB-programma Scholenbanden publiceert een inspiratiegids
Inspiratiegids

Het programma Scholenbanden bestaat vijf jaar. Daarom publiceert VVOB een inspiratiegids vol ervaringen en lessen voor iedereen die interesse heeft voor een partnerschap met een school in het Zuiden.

Je kan deze gids online raadplegen of aanvragen via info@scholenbanden.be, zolang de voorraad strekt.

FAWE en VVOB slaan de handen in elkaar om gender in het onderwijs in Afrika te versterken

FAWEOp 15 januari 2015 tekenden FAWE en VVOB een samenwerkingsovereenkomst. Beide organisaties werken aan de kwaliteit van het onderwijs in Afrika. De formele overeenkomst zal hun partnerschap versterken, ten behoeve van de schoolkinderen in Afrika.

Het Forum for African Women Educationalists (FAWE) is een pan-Afrikaanse niet-gouvernementele organisatie. Ze versterkt in 33 Afrikaanse landen meisjes en vrouwen door middel van genderresponsief onderwijs.

link Lees meer

Project in Zambia rond de kwaliteit van het kleuteronderwijs ontvangt een substantiële subsidie van de Europese Unie

QEECSOp 5 februari 2014 organiseerde het Zambia-bureau van de Europese Unie een ceremonie in Lusaka voor de vijf organisaties die ze onlangs een subsidie toekenden. Tijdens deze activiteit was er de officiële ondertekening van de overeenkomsten. Een van de begunstigden is het QEECS-project. De afkorting 'QEECS' staat voor ‘Quality Early Education in Community Schools'. Dit project zal de kwaliteit verbeteren van het kleuteronderwijs en de overgang naar het lager onderwijs in gemeenschapsscholen in twee districten in Zambia. VVOB en Zambia Open Community Schools zullen het gezamenlijk uitvoeren.

link Lees meer

Pedagogische BegeleidingsDienst van het Katholiek Onderwijs op verkennende missie in Vietnam

PBDKOIn het kader van het structureel partnerschap van de Pedagogische BegeleidingsDienst van het Katholiek Onderwijs (PBDKO) met VVOB trokken Machteld Verhelst (directeur PBDKO) en Gerda Bruneel (pedagogisch begeleider PBDKBaO) naar Vietnam. Doel van de missie was zicht te krijgen op de overgang van kleuter- naar lager onderwijs in het land.

link Lees meer

Nieuwe stageplaatsen bij VVOB in 2016

StagesOok in 2016 stelt VVOB haar programma’s in het Zuiden open voor buitenlandse stages van Vlaamse studenten. Op deze manier krijgen studenten de kans een beleving van een andere context en cultuur te combineren met een eerste werkervaring of onderzoeksopdracht. We doen hierbij ons uiterste best om deze ervaring te koppelen aan een warm onthaal en een professionele begeleiding.

Er is voor elk wat wils. Zowel hogeschool- als universiteitsstudenten komen aan bod: de keuze is groot voor studenten uit lerarenopleidingen (kleuter-, lager of secundair onderwijs), en voor studenten uit pedagogische wetenschappen, onderwijskunde en aanverwante richtingen (sociologie, psychologie,...).

Voor ondersteunende opdrachten zijn er ook enkele stageplaatsen voor studenten uit communicatiemanagement, grafische richtingen, film, logo- of ergotherapie, IT en landbouw.

Het overzicht van de stageopdrachten en de voorwaarden om te kandideren vind je terug op het stageluik van onze website (onder 'VVOB in Vlaanderen: Brug met het Zuiden'). Het aanbod vullen we de komende maanden verder aan.

Eind mei volgen de eerste informatie- en toewijzingsdagen. De precieze data maken we later bekend.

Terug- en vooruitblikken op de lerarenopleidingen op 6 mei in Leuven samen met het Expertisenetwerk 'School of Education'

School of educationOp woensdag 6 mei 2015 vindt in Leuven de conferentie ‘Terug- en vooruitblik op de lerarenopleidingen’ plaats. Het is het slotevenement van het Expertisenetwerk School of Education. Dit is een samenwerkingsverband tussen 15 onderwijsinstellingen die binnen de Associatie KULeuven lerarenopleidingen aanbieden.

Ook VVOB is van de partij. Wij zullen het er hebben over de toekomst van de lerarenopleiding in de wereld. Hierbij leggen we de klemtoon op wat we over alle grenzen heen van elkaar kunnen leren.

School of Education heet iedereen die geïnteresseerd is in of betrokken is bij het opleiden van leraren, van harte welkom. Meer info en het inschrijfformulier (de plaatsen zijn beperkt!) vindt u op hun website.

Het boek 'Samen duurzaam onderwijs realiseren' wil een heldere kijk brengen op een duurzame toekomst voor het Surinaamse onderwijs

BoekBegin april 2015 was het Surinaamse VVOB-team te gast bij de presentatie van het boek 'Samen duurzaam onderwijs realiseren'. De opleiding Master in Education and Research in Sustainable Development en de Programme Support Unit van het programma van VLIR, AdeKUS en IUC organiseerden de activiteit.

In hun boek vragen Henry Ori, Loek Schoenmakers en Tom Vanwing aan allen binnen het Surinaamse onderwijsveld samen te werken aan het realiseren van het beste onderwijs. Ze willen de dialoog stimuleren tussen alle actoren en ze dagen uit om te zoeken naar manieren om de participatie van allen een belangrijke plek te geven.

link Lees meer

RoSa en VVOB bouwen samen aan gender in onderwijs

ZuiddagEind januari 2015 sloten VVOB vzw en RoSa vzw een samenwerkingsovereenkomst. Dit formeel partnerschap van twee jaar (2015-2016) legt de klemtoon op de integratie van gender op alle niveaus van het onderwijs.

Eind 2014 zetten VVOB en RoSa reeds de eerste stappen richting samenwerking op langere termijn. Zo was RoSa als externe partner aanwezig tijdens de VVOB-workshop 'Gender and education: a global learning trajectory'. Deze vond plaats in november vorig jaar in Lusaka, Zambia.

link Lees meer

Expat Karolina over haar leven en werk in Cambodja in het tijdschrift 'Vlamingen in de Wereld'

Handjes"Karolina Rutkowska (33) bruist van energie wanneer ze vertelt over haar werk voor VVOB, de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand. Deze organisatie zet zich onder andere met ‘programma’s in het Zuiden’ in voor armoedebestrijding via kwalitatief onderwijs. Karolina ondersteunt sinds oktober het lokale VVOB-team in Phnom Penh, dat de leerresultaten in het Cambodjaans lager onderwijs wil verbeteren. Reizen zat deze Vlaamse met Poolse roots al in het bloed, maar nu kan ze zichzelf ook trots ‘expat’ noemen."

link Lees Karolina's getuigenis

Wiskunde- en M&E-workshops in Zuid-Afrika

RSAIn februari verzamelden de Math subject advisors van de provincie Free State om samen en van elkaar te leren over wiskunde en over M&E (monitoring en evaluatie). De wiskundeworkshop was de derde in een serie van vier. Voor de begeleiding stond Marleen Duerloo in. Zij is pedagogisch adviseur bij het VSKO. Daarop volgde een M&E-workshop, die Stefaan Vande Walle, onderwijsadviseur voor VVOB in Zuid-Afrika, organiseerde.

link Lees meer op de website van VVOB in Zuid-Afrika

Het 'Global Monitoring Report 2015' maakt een balans op

GMR 2015Begin april verscheen de editie van 2015 van het ‘Global Monitoring Report’, met ondertitel ‘Education for All 2000-2015: Achievements and Challenges’. Het wil een beoordeling geven over de vooruitgang die is geboekt in de zes ‘Education for All’-doelen die het ‘World Education Forum’ formuleerde in 2000 in Dakar. Daarbij maakt het ook de balans op van de verplichtingen die de betrokkenen al of niet zijn nagekomen. Ten slotte geeft het aanbevelingen voor het vormgeven van de wereldwijde post-2015-onderwijsagenda.

link Lees meer en download het rapport