U bent hier

08/05/2009

Op 8 mei 2009 vindt de lancering plaats van het boek 'Ik geloof in jou!', waaraan ruim twee jaar is gewerkt. Het is een resultaat van een uniek samenwerkingsproject tussen MINOV-UNICEF en VVOB (Programma PROGRESS Suriname) met als doel een positieve bijdrage te leveren aan de realisering van leerlinggericht en kindvriendelijk onderwijs in Suriname.

Uit het boek:

“Al lang was er een wens om te werken aan een verzameling van ideeën rondom leerlinggericht en kindvriendelijk onderwijs in Suriname. De verschillende spelers in de sector, het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, de verschillende NGO’s, UNICEF, VVOB, de Nederlandse Ambassade en IDB benadrukten allen het belang van een duidelijke richting in het onderwijs, waarbij de leerling en het leerproces uitgangspunt zijn. De zoektocht naar concretisering van de onderwijsvernieuwingsplannen leidde tot het onderwijsproject: ’Ik geloof in jou! ‘

In juli 2007 startte een uniek samenwerkingsproject tussen MINOV, VVOB en UNICEF. Al snel was ‘de droom’ duidelijk. Een proces op gang brengen door middel van een brede dialoog in de samenleving: alle betrokkenen ruimte geven om ervaringen en ideeën uit te wisselen over kwaliteitsvol onderwijs. Dit boek is het resultaat van dit omvangrijke proces met als doel een positieve bijdrage te leveren aan de realisering van leerlinggericht en kindvriendelijk onderwijs in Suriname. Op de bijbehorende dvd wordt het omvangrijke ontstaansproces gedetailleerd in beeld gebracht in de documentaire ‘Ik geloof in jou!’
Het boek is veelzijdig. Kleurrijk, door de inbreng van talentvolle jonge kunstenaars. Inspirerend, door vijftien interviews met bekende Surinamers. Spraakmakend, door de motiverende verhalen van burgers uit het gehele land over hun positieve leerervaringen en wensen voor het onderwijs. Leerrijk, door de presentatie van verdiepende kennis en informatie over vernieuwingen in het onderwijs.

Het geeft in de verschillende hoofdstukken het hele onderwijsveld weer aan de hand van een bloem als symbool voor groei en vernieuwing. Het hart van de bloem, het leren en de leerling, staat telkens centraal. Van hieruit wordt naar buiten toe gewerkt, naar de leerkracht en de klas, de school, de ouders en de gemeenschap, het krachtenveld dat de onderwijssector beïnvloedt en ideeën rondom vernieuwing. Dit kader kan richting geven voor de toekomst. Het geeft ideeën over leerlinggericht en kindvriendelijk onderwijs en waarom het zo belangrijk is voor de ontwikkeling van ons menselijk kapitaal. Het benadrukt ook dat onderwijs een zaak van iedereen is en dat samenwerken essentieel is voor het verder vormgeven van kwaliteitsvol onderwijs in Suriname.

Het boek is bedoeld om een impuls te geven aan individuele leerkrachten, scholen, pedagogische instituten, lerarenopleidingen, de structurele professionalisering van leerkrachten, beleidsmedewerkers en afdelingen van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. De wens is dat de ideeën in dit boek zullen bijdragen aan de bundeling van de vele positieve initiatieven binnen het onderwijs in Suriname. Het eindresultaat van dit project is gerealiseerd, maar het proces van groei en vernieuwing gaat zeker door. Het zal zich uitbreiden en verdiepen, dat is onze droom.

‘Ik geloof in jou!’ is echt dromen en durven, denken, doen én vooral ook doorzetten. Dus niet alleen mooie woorden, maar ook krachtige daden. Wanneer er gezamenlijk voortdurend vanuit deze intentie gewerkt wordt en iedereen 100% verantwoordelijkheid neemt, kunnen onze kinderen zich optimaal ontplooien. Of we nu leerling, leerkracht, schoolleider, ouder of minister zijn, het ontstaansproces van dit boek heeft laten zien dat vanuit positieve betrokkenheid en samenwerking ALLES mogelijk is.”

Vanaf mei 2009 zullen 10.000 boeken verspreid worden binnen het onderwijsveld. Vervolgens zullen workshops en trainingstrajecten opgestart worden voor het MINOV-personeel (Ministerie voor Onderwijs en Volksontwikkeling), de Pedagogische Instituten alsook de Professionaliseringstrajecten van ‘zittende’ leerkrachten. Men verwacht dat met de publicatie een dialoog in de samenleving wordt opgestart over “kwaliteitsvol onderwijs” en de centrale rol die het leren van kinderen hierin speelt.

Na de Nederlandstalige publicatie volgt de Engelstalige versie die in een kleine oplage zal worden uitgegeven.