U bent hier

Onderwijs beweegt, zowel letterlijk als figuurlijk. In ons Jaarverslag 2014 brengen we verhalen rond drie grote pijlers van onze activiteiten: professionele ontwikkeling van leerkrachten, schoolleiderschap en gelijke onderwijskansen. We gaan voor korte overzichten met tal van getuigenissen, foto’s en infografieken. Hieronder kan je VVOB's Jaarverslag van 2014 downloaden (in het Nederlands en het Engels) of erin bladeren.

Inleiding

Wat herinnert u zich nog van uw tijd op school? De kans is groot dat u meteen aan een leerkracht denkt. Die welbepaalde leerkracht die erin slaagde om u te begeesteren en die u motiveerde om uw volledige potentieel te ontwikkelen. Dankzij deze leerkracht ontdekte u onvermoede talenten en werd u mee op weg gezet naar de persoon die u vandaag bent.

Goede leerkrachten, goede leerresultaten

En dat is niet toevallig, want internationaal onderzoek geeft aan dat de kwaliteit van de leerkracht in het klaslokaal de meest determinerende factor is voor de kwaliteit en het welbevinden op school – we laten de socio-economische achtergrond van leerlingen even buiten beschouwing, hoewel een goede leerkracht ook daar een belangrijk ‘democratiserend’ effect heeft. Goede leerkrachten zorgen voor goede leerresultaten: zo eenvoudig is het. Meer zelfs, goede leerkrachten zorgen voor welbevinden op school en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. En laat deze vaardigheden nu essentieel zijn om uzelf ook na schooltijd verder te ontwikkelen binnen een veranderende maatschappij.

Schoolleiders versterken de leerkrachten

Maar goede leerkrachten kunnen het niet alleen. Ze kunnen enkel floreren in een omgeving die hen toelaat om een ‘goede’ leerkracht te zijn. Onderzoek toont dan ook aan dat het belang van didactisch leiderschap van de schooldirectie niet mag onderschat worden. Een goede schoolleider stimuleert leerkrachten om hun pedagogische vaardigheden ten dienste van de leerlingen te stellen en om zich steeds bij te scholen om nog beter te worden.

Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen

Het mag dan niet verbazen dat VVOB binnen haar huidige meerjarenprogramma, dat in 2014 van start ging, volledig focust op de professionalisering van leerkrachten en schoolleiderschap. Gedurende dit programma zal VVOB rechtstreeks en onrechtstreeks bijdragen aan de kwaliteitsversterking van 284.000 leerkrachten en 11.000 schoolleiders. Zij zullen deze versterkte capaciteiten inzetten om gemiddeld 5.000.000 leerlingen per jaar te bereiken: meisjes, jongens, kinderen uit achtergestelde omgevingen, etc. En dat op drie jaar tijd. Want daar gaat het ons om: het garanderen van kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen.

Professionaliseren via internationale mobiliteit

In een derde hoofdstuk gaan we vervolgens in op onze inzet om het draagvlak voor een solidaire samenleving te versterken. VVOB is al jaren actief in Vlaanderen rond dit thema. Door onze gerichte inspanningen bereikt onze boodschap over gelijke kansen een grote groep. Sinds 2014 zoeken we naar maximale synergie met onze programma’s in het Zuiden. Dit doen we onder andere door een dialoog over gelijke onderwijskansen op te zetten tussen de partners in Vlaanderen en in het Zuiden. Een gedeelde uitdaging. Via internationale mobiliteit in het Scholenbanden-programma, het stageprogramma en een programma over gelijke onderwijskansen laten we leraren, directies, leerlingen, studenten en lerarenopleiders inspiratie opdoen door interactie met hun collega’s in het Zuiden. Die ervaring gebruiken ze later om hun school- en klaspraktijk in Vlaanderen te verbeteren.

Lees ons Jaarverslag 2014

Nederlands

Engels