U bent hier

In ons Jaarverslag 2015 leggen we de klemtoon op het belang van kwaliteitsvol onderwijs voor álle kinderen en jongeren. Het getuigt over de resultaten en de verhalen die we tot stand brengen. We brachten ze samen onder de drie subsectoren waarin we actief zijn: het kleuter-, het lager en het secundair technisch en beroepsonderwijs. Steeds hebben ze te maken met de professionele ontwikkeling van leerkrachten en/of schoolleiders en met gelijke onderwijskansen. Ze illustreren dat onze capaciteitsontwikkeling leidt tot duurzame resultaten in het onderwijs. We gaan voor korte overzichten met tal van getuigenissen, foto’s en infografieken. Hieronder kan je VVOB's Jaarverslag van 2015 downloaden (in het Nederlands en het Engels) of erin bladeren.

PLAY - LEARN - WORK

Na afloop van de actieperiode van de Millenniumdoelstellingen spraken staats- en regeringsleiders in september 2015 in New York 17 nieuwe doelstellingen af, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Deze moeten we tegen 2030 realiseren. Ook onderwijs staat als vierde doelstelling prominent op deze globale ontwikkelingsagenda.

In tegenstelling tot de eerdere Millenniumdoelstellingen beperkt de aandacht voor onderwijs zich niet tot de toegang tot lager onderwijs. Vanaf nu zullen landen overal ter wereld bijkomende aandacht moeten besteden aan de kwaliteit van onderwijs, vanaf kleuter- tot voortgezet onderwijs.

Kwaliteitsvol onderwijs voor álle kinderen en jongeren

VVOB is blij met deze evolutie. We zetten ons immers al jaren in voor de verbetering van de kwaliteit van onderwijs in drie continenten. Sinds kort inspireren we ook het onderwijs dichter bij huis, in Vlaanderen, door middel van goede voorbeelden uit het Zuiden. Zo dragen we bij tot gelijke onderwijskansen. Want ook op dat vlak zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen glashelder: onderwijs kan slechts kwalitatief zijn als álle kinderen en jongeren eraan kunnen deelnemen.

In ons Jaarverslag 2015 leest u hoe VVOB het afgelopen jaar heel concreet heeft bijgedragen tot deze doelstelling, zowel op het niveau van kleuter-, lager, als technisch en beroepsonderwijs. Dit zijn immers de subsectoren waarop VVOB zich sinds 2011 met succes focust. De keuze voor die subsectoren is niet toevallig. Ze biedt een antwoord op de grootste onderwijsuitdagingen van de landen waarin VVOB actief is. Meer nog, het is een keuze die duidelijk maakt dat gelijke onderwijskansen geen loos begrip zijn voor VVOB.

Gelijk aan de start via goed kleuteronderwijs

In Vietnam, Zambia en Zimbabwe richt VVOB zich op kleuteronderwijs. In de strijd voor gelijke onderwijskansen was de keuze voor kleuteronderwijs niets minder dan evident. Goed kleuteronderwijs stimuleert immers de allerjongsten op alle vlakken zodat ze goed voorbereid zijn voor het vervolg van hun schoolcarrière. En dat komt vooral kinderen uit achtergestelde groepen ten goede. Via participatie aan kleuteronderwijs kunnen ze hun achterstand tegenover andere kinderen inhalen en dus gelijk aan de start komen in het lager onderwijs. Op die manier hebben ze ook meer kans om hun schooltijd volledig uit te doen waardoor het aantal schoolverlaters drastisch vermindert.

Duidelijke leerresultaten in het lager onderwijs

Dankzij de Millenniumdoelstellingen gaan meer kinderen dan ooit naar de lagere school. Onderzoek toont echter aan dat de eerdere ‘toegangscrisis’ nu vervangen is door een ‘leercrisis’. Heel wat kinderen die naar school gaan, leren er weinig tot niets. En dan gaat het vooral om kinderen uit achtergestelde groepen die voorheen niet naar school gingen. Daarom legt VVOB bij de professionalisering van leerkrachten en schooldirecties in Cambodja, Rwanda en Zuid-Afrika een sterke klemtoon op het realiseren van concrete leerresultaten, gaande van gecijferdheid en geletterdheid tot levensvaardigheden.

Toegang tot de arbeidsmarkt en focus op ondernemerschap via sterk technisch en beroepsonderwijs

Via ondersteuning van technisch en beroepsonderwijs krijgen jongeren, vaak uit socio-economisch achtergestelde groepen, betere kansen op de arbeidsmarkt. Aangezien een formele arbeidsmarkt niet altijd sterk ontwikkeld is, concentreert VVOB zich ook op het ontwikkelen van ondernemerschap. Zo kunnen jongeren hun eigen toekomst vormgeven. Zowel in de DR Congo, Ecuador, Rwanda als Suriname ontplooide VVOB het afgelopen jaar heel wat interventies om een betere afstemming te realiseren tussen onderwijs en de wereld van het werk. Op die manier wordt technisch en beroepsonderwijs meer relevant en aantrekkelijker voor jongeren.

Lees ons Jaarverslag 2015

Nederlands

Engels