U bent hier

Enabel (via Kruit | Annoncer la Couleur) & Global Education Network Europe
Online
-
07/05/2020, 11-12:30 (CEST)

De rol van onderwijs en 'global competence' voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Deze keynote door Prof. Dr. Dirk Van Damme bespreekt de stand van zaken wat betreft Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 4 (SDG4) - Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen - tien jaar voor de deadline verstrijkt in 2030. Hij bekijkt ook op welke manier SDG4 een katalyserend effect heeft op de andere SDGs: om armoede uit te roeien (SDG1) is universele toegang tot kwaliteitsvol basis en secundair onderwijs nodig; om een goede gezondheid en welzijn te realiseren voor iedereen (SDG3) moeten we ervoor zorgen dat meisjes en jonge vrouwen hun onderwijs kunnen voltooien.

 

Maar onderwijs alleen is niet voldoende. We moeten verder nadenken over welke kennis, vaardigheden, attitudes en waarden we onze kinderen en (jong)volwassenen willen aanleren opdat ze de wereld van morgen de baas kunnen. Globale uitdagingen zoals klimaatverandering en duurzame ontwikkeling, digitalisering, migratie, innovatie en vrede... daarvoor zijn globale competenties nodig.

 

Deze keynote gaat verder in op het concept van 'global competence' en bespreekt waarom en hoe dit werd geïntegreerd in de PISA 2018 studie.