U bent hier

Het is sterk, ecologisch en goedkoop: kiezen voor bamboe als duurzaam bouwmateriaal lijkt een uitgemaakte zaak. In Ecuador springen ze alvast op die kar, zo ook VVOB werkte een nieuw partnerschap uit met Vlaams architect Sven Mouton, die zijn expertise in bamboeconstructies gedeeld heeft met zowel de overheid als technische scholen in Ecuador: “Studenten opleiden tot specialisten in bamboe geeft hen betere vooruitzichten op werk in deze opkomende markt.”

Onderschat

VVOB werkt in Ecuador partnerschappen uit tussen de privésector en het technisch en beroepsonderwijssysteem in zogenaamde RCC-projecten*. Zo krijgen jongeren een hoogst relevante opleiding enerzijds, en kunnen werkgevers rekenen op goed getrainde arbeidskrachten anderzijds. Momenteel is er nog teveel sprake van een ‘skills mismatch’, waarbij de vraag naar bepaalde vaardigheden niet overeenkomt met het aanbod.

 

Dit specifiek partnerschap laat studenten van landbouwscholen kennismaken met bamboe, hoe de plant groeit en zijn duurzame bouwkwaliteiten. In de context van een land dat zichzelf aan het wederopbouwen is na een vernietigende aardbeving in 2016, is het belang van innovatieve en betere bouwmethodes groter dan ooit.

 

Bamboe speelt hier een belangrijke rol. Niet enkel voor zijn stevigheid, maar ook voor zijn ecologische eigenschappen, zegt architect Sven: “Het belang van bamboe als bouwmateriaal wordt zwaar onderschat. Bamboe is zeven keer sterker en absorbeert bijna vijf keer meer CO2 dan hout. Staal daarentegen stoot per geproduceerd ton, twee ton CO2 uit. Bamboe is net zo sterk als staal én is aardbevingsbestendig. Waarom gebruiken we het niet vaker?”

Bamboe is net zo sterk als staal én is aardbevingsbestendig. Waarom gebruiken we het niet vaker?
Sven Mouton, architect

Bouwrevolutie

Svens expertise wordt op twee manieren ingezet in het Ecuadoraans onderwijssysteem. Ten eerste genieten studenten van 9 secundaire landbouwscholen nu van een nieuw lessenpakket over de duurzame voordelen van bamboe als een bouwmateriaal. Ten tweede verleende Sven zijn expertise aan de Ecuadoraanse overheid bij de ontwikkeling van nationale bouwstandaarden voor onderwijsinfrastructuren. Het resultaat is ‘De Nieuwe School’, een model voor volledig duurzame onderwijsgebouwen dat deels uit bamboe bestaat.

 

“Hopelijk is dit de start van een kleine bouwrevolutie in het voordeel van bamboe. Bouwen met bamboe is een markt die na de aardbeving in Ecuador aan het groeien is. We beginnen te beseffen dat bamboe veel voordelen biedt als veilig bouwmateriaal, wat beton en staal niet altijd zijn. Daarom is het nieuwe opleidingstraject zo waardevol. Als we studenten opleiden tot vakspecialisten in bouwen met bamboe, verbeteren hun vooruitzichten op werk.”

Ontbossing verergert. Laat die bomen staan en gebruik alternatieven, ze bestaan! We moeten als architecten en ingenieurs bamboe uitdrukkelijk definiëren als kwaliteitsvol en duurzaam bouwmateriaal
Sven Mouton, architect

Optelsom

Dat de toekomst voor de duurzame bouwwereld er met bamboe beloftevol uitziet, hoeft verder geen betoog. Maar de voordelen van de plant voor Ecuador stoppen daar niet: het is 40 procent minder duur dan bouwen met beton, het is cultureel relevant voor lokale gemeenschappen, het is non-invasief voor de lokale biodiversiteit, en – als scholen uiteindelijk met bamboe gebouwd worden – is het een ideale leeromgeving voor efficiënte en innovatieve pedagogieën.

 

“Maar ook voor de Belgische bouwmarkt is bamboe super relevant”, zegt Sven nog. “Wie de optelsom maakt, zal snel toegeven dat bamboe naar België transporteren nog steeds milieuvriendelijker is dan staal of beton gebruiken. Bouwen met bamboe is ook een slimmere keuze dan bouwen met hout. Ontbossing verergert. Laat die bomen staan en gebruik alternatieven, ze bestaan! We moeten als architecten en ingenieurs bamboe uitdrukkelijk definiëren als kwaliteitsvol en duurzaam bouwmateriaal in élke context.”

*RCC projecten

‘RCC’ staat voor ‘Relación Colegio - Comunidad’ of ‘School-Gemeenschap Partnerschap’ in het Nederlands. In Ecuador bouwt VVOB met deze projecten duurzame partnerschappen uit tussen tso- en bso-scholen enerzijds en bedrijven en/of instellingen (zoals universiteiten, gedecentraliseerde overheden, verenigingen etc.) anderzijds om de vaardigheden van leerkrachten en studenten te versterken met geavanceerde training en uitrusting. Zo kan de privésector rekenen op afgestudeerden met de nodige skills om een meerwaarde te bieden voor hun bedrijf, en hebben studenten een verhoogde kans op hogere studies en waardig werk.

(Credit headerfoto: Ministerio de Educación Ecuador)