U bent hier

Hoog bezoek in Vietnam in december! VVOB vergezelde EU-ambassadeur Giorgio Aliberti en Belgisch ambassadeur Paul Jansen naar een aantal kleuterscholen waarmee VVOB samenwerkt. De ambassadeurs leerden zo vanop de eerste rij bij over de pilootprojecten die EU en België co-financieren: GENTLE en BaMi respectievelijk.

Op 11 december reisden we met ambassadeur Aliberti, hoofd van de Europese Delegatie in Vietnam, af naar Quang Nam provincie in centraal Vietnam. Daar bezocht hij een aantal kleuterscholen die verbonden zijn aan ons GENTLE-project. GENTLE vormt kleuterscholen in Vietnam om tot leeromgevingen die genderresponsief zijn en waar spelend leren de norm zijn. Ouders – en dan vooral vaders – worden ten volle betrokken in dat proces.

 

Ambassadeur Aliberti: “Het vergt visie en inspanningen op lange termijn om gelijke kansen te verzekeren voor alle kinderen, zowel jongens als meisjes. Daarom focussen we [de EU] op gender in een zo vroeg mogelijk stadium van het onderwijsproces, wat ook in GENTLE een topprioriteit is. VVOB helpt met de pedagogische aanpak. Samen trainen we leerkrachten, schoolleiders en overheidsmedewerkers om gender vanuit een ander perspectief te benaderen. Zo kunnen alle belanghebbenden op een gepaste manier communiceren met kinderen en gemeenschappen.”

EU Ambassador Giorgio Aliberti and a preschool teacher at Ta Bhing – Ta Pơơ preschool, Nam Giang district, Quang Nam province
EU Ambassador Giorgio Aliberti visits GENTLE preschools and stakeholders
EU Ambassador Giorgio Aliberti says hello to a preschool child

De volgende dag was het aan ambassadeur Jansen, hoofd van de Belgische ambassade in Vietnam. Die ging ook naar centraal Vietnam, maar bezocht een kleuterschool in Kon Tum provincie. Die kleuterschool is betrokken bij ons BaMi-programma, dat leerbarrières bij kleuters uit kansarme en etnisch diverse gemeenschappen probeert te verhelpen. Met steun van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, versterkt VVOB de capaciteiten van kleuterleerkrachten rond procesgericht volgen van kinderen en rond het aanpakken van leer- en participatiebarrières gelinkt aan gender, milieu of taal. Zo verzekeren we diepgaand leren bij alle leerlingen.

 

Ambassadeur Jansen ging hierover in gesprek met het Volkscomité, de uitvoerende macht op provinciaal niveau: “Ik waardeer het partnerschap tussen VVOB en de provinciale autoriteiten in Vietnam om de kwaliteit van het kleuteronderwijs te verbeteren. Ik kijk uit naar de positieve veranderingen die projecten gefinancierd door België kunnen teweegbrengen.”

BE Ambassador Paul Jansen visits Mang Canh preschool, Kon Plong district, Kon Tum province
BE Ambassador Paul Jansen meeting with Kon Tum Provincial People Committee