U bent hier

Belgisch ambassadeur Benoit Ryelandt en Johan Debar, hoofd Ministerraad Ontwikkelingssamenwerking, trokken er op 12 maart samen met VVOB op uit in het kader van hun periodieke bezoeken aan activiteiten binnen de Belgische ontwikkelingssamenwerking in Rwanda. Het duo was te gast in enkele Rwandese lagere scholen, waar VVOB en het Rwandese ministerie van onderwijs activiteiten organiseren om leeruitkomsten te verbeteren.

“De school heeft nu een visie, missie en waarden. Dankzij de bijscholing voor schoolleiders en de professionele leernetwerken voor schoolleiders leerde ik dat een goede samenwerking cruciaal is om je school te verbeteren. Daarom betrekken we niet alleen de ouders, maar ook de schoolgemeenschap en lokale overheden voor de opvolging van onder andere afwezigheden en schooluitval. Ook leerde ik delegeren, waardoor ik mijn werk efficiënter verricht. De resultaten liegen er niet om: mijn leerlingen presteren beter dan ooit tevoren. Het slaagpercentage van mijn lagere schoolleerlingen is het voorbije jaar met vijf procent gestegen, van 85 procent tot maar liefst 90 procent. In het secundair zien we zelfs een toenamen van zes procent!”

De resultaten liegen er niet om: mijn leerlingen presteren beter dan ooit tevoren.
Canisius Habyarimana, schoolleider van G.S Nyagasambu over VVOB's kwaliteitsvolle nascholing

Competentie- en studentgericht onderwijs

Ook de Bicumbi lerarenopleiding in de provincie Rwamagana en een nabijgelegen testschool mochten de Belgische delegatie verwelkomen. Als partner van VVOB in haar projectactiviteiten, vormde de lerarenopleiding haar docenten om volgens de principes van leerlinggerichte pedagogie, terwijl het schoolhoofd de vruchten plukte van een opleiding voor effectief schoolleiderschap. De interacties van de ambassadeur en zijn gezel met studenten en leraren ter plaatse, illustreren hoe VVOB’s programma oplossingen biedt voor de onderwijsuitdagingen van het land.

 

“Leerlinggerichte pedagogie heeft mijn competenties als leerkracht vergroot”, getuigt leerkracht Daniel Musabyimana. “Ik ontdekte verschillende leermethodieken zoals brainstorming, storytelling en probleemgericht denken. Deze werkwijzen helpen mezelf en mijn collega’s voor de uitbouw van een nieuw curriculum, gebaseerd op de competenties van onze leerlingen. Door de collectieve implementatie ervan reduceren wij onze rol als leerkracht tot facilitator.”

 

Ook plaatsvervangend schoolhoofd Rugemahica van de lerarenopleiding Bicumbi was vol lof over de resultaten van de continue professionele ontwikkeling binnen het programma: “Het slaagpercentage van onze studenten tijdens nationale ondervragingen blijft toenemen. In 2017 slaagde 98 procent van onze studenten voor deze proef. Dankzij de training van VVOB en haar partners liep dit aantal vorig jaar op tot de volle honderd procent!”

Het slaagpercentage van onze studenten tijdens nationale ondervragingen blijft toenemen
Schoolhoofd Rugemahica van de lerarenopleiding Bicumbi over de continue professionele ontwikkeling

De toewijding van leerkrachten en schoolleiders om het onderwijssysteem te verbeteren, en de rol die VVOB hierin speelde, gingen de ambassadeur niet ongemerkt voorbij. “Ik ben erg onder de indruk van de goede ondersteuning door VVOB bij het uitrollen van haar programma en de wil om deze ook, naast het eigenlijke schoolleven, door te voeren in heel de gemeenschap. Ik zou de betrokken leraren en schoolleiders graag feliciteren met hun verwezenlijkingen en hen willen aanmoedigen zich te blijven inspannen”, aldus Benoit Ryelandt, waarna hij VVOB, de lokale overheid en onderwijsactoren feliciteerde voor hun teamwerk.

Leeruitkomsten verbeteren in Rwanda

Het programma ‘Learning outcomes in primary education’ (LOPE, 2014-2016) richtte zich op het verbeteren van de kwaliteit van het lager onderwijs in Rwanda. Het was een samenwerking tussen het Rwandees ministerie van Onderwijs, Rwanda Education Board, University of Rwanda - College of Education en VVOB, gefinancierd door de Belgische overheid. LOPE richtte zich op het promoten van effectief schoolleiderschap en het voorbereiden van toekomstige leerkrachten in het lager onderwijs en leerlinggerichte pedagogie.

 

Dankzij de Mastercard Foundation en het succes van het LOPE-programma werd het programma in 2018 uitgebreid naar veertien bijkomende districten in de Eastern en Western provincies. Met Leaders in Teaching ondersteunt de Mastercard Foundation leerinitiatieven voor leraren en schoolleiders om jongeren de nodige vaardigheden en competenties bij te brengen om verder te studeren of zeker te zijn van waardig werk.