U bent hier

Het ministerie van onderwijs in Ecuador organiseert nog geen continue professionele ontwikkeling voor schooldirecties. De professionele leergemeenschappen die VVOB nu samen met het ministerie piloteert kunnen die nood opvangen.

 

Fabio (foto boven) is directeur van een technische secundaire school in Santo Domingo (foto onder) en staat aan het hoofd van zo’n leergemeenschap voor schooldirecties: "Voor de oprichting van onze gemeenschap was er zo goed als geen communicatie tussen beginnende directies en ervaren directies."

Verbinding op WhatsApp

Fabio: “Een professionele leergemeenschap creëert een forum waar collega-directies ervaringen over gedeelde problemen en bewezen oplossingen kunnen uitwisselen. Dat is enorm waardevol. Zo was er voor de oprichting van onze gemeenschap zo goed als geen communicatie tussen beginnende directies en ervaren directies. Ook praten de directies van privéscholen en publieke scholen nu meer met elkaar.”

 

“Om gestructureerd in groep te werken, leggen we prioriteiten voor discussie in samenspraak vast. Iedereen moet er baat bij hebben. Een fysieke leergemeenschap organiseren we om de 2 à 3 maanden, waar we reflecteren op wat gelukt is, waar we nog mee worstelen en wat we de komende maanden – al dan niet anders – gaan aanpakken. Tussen die vaste momenten communiceren we via WhatsApp met elkaar. Ik ben veel bezig met het modereren van die chatgroep.”

Leergemeenschappen zorgen ervoor dat ervaringen en kennis niet verloren gaan, maar gedeeld kunnen worden met andere scholen
Fabio, directeur U.E. Jaime Roldos Aguilera (tso-school)

Samen prioriteiten vastleggen

“Deze maanden draaien de discussies rond verschillende uitdagingen, zoals het tekort aan benoemde directies en de mismatch tussen het profiel van leerkrachten en welke vakken ze geven. Een ander belangrijk pijnpunt is een nieuwe wet die voorschrijft dat tso-scholen ‘educatieve productie-eenheden’ moeten integreren in hun werking, waar studenten hun theoretische kennis omzetten in de praktijk, en daar ook een winstgevende zaak van maken. Dat is zowel juridisch als financieel ingewikkeld, en we krijgen maar weinig hulp van bovenaf. Dus ondersteunen we elkaar in onze leergemeenschap in dit gezamenlijk proces.”

 

“Onze leergemeenschap buigt zich ook over de toekomst. VVOB kan ons natuurlijk niet eeuwig ondersteunen, en we willen de gemaakte vooruitgang verderzetten. Een aantal scholen in onze gemeenschap hebben ervaring met de benadering van VVOB voor kwaliteitsvol tso, zoals het opzetten van duurzame partnerschappen tussen scholen met werkgevers. De leergemeenschap zorgt ervoor dat die ervaringen en kennis niet verloren gaan, maar gedeeld kunnen worden met andere scholen die daar, net als wij, ook baat bij zullen hebben.”