U bent hier

20/12/2017

Op 2 december bestudeerde een vakkundige jury de inzendingen van een groep stagiairs en vrijwilligers die in het afgelopen jaar hun steentje bijdroegen aan onze programma’s in het Zuiden. VVOB lauwerde enkelen van hen voor hun uitzonderlijke bijdrage aan de sensibilisering van het Vlaamse publiek rond ontwikkelingsthema’s. Zij mogen vanaf nu officieel de titel ‘VVOB-ambassadeur’ dragen.

Solidaire basishouding

Naast de capaciteitsversterking van lokale onderwijsactoren in onze partnerlanden in het Zuiden, is het vergroten van een solidaire basishouding in de Vlaamse samenleving een andere belangrijke doelstelling van VVOB.

De stagiair in het buitenland bevindt zich in een unieke positie om daaraan mee te werken, en dus vraagt VVOB aan alle stagiairs om na hun stage een draagvlakverbredende of -versterkende activiteit te organiseren in Vlaanderen. Die kan allerlei vormen aannemen, en zij die de beste activiteiten organiseren, vallen in de prijzen.

Ek sal jou styf vashou

Leonie Vanhaelemeersch (derde van links) was studente Lager Onderwijs aan de VIVES Hogeschool en won met haar grote verscheidenheid aan kwaliteitsvolle activiteiten de grote prijs van 400 euro. Daarbovenop kwam nog eens 100 euro omdat Leonie ook de publiekprijs kreeg van 32 studenten die in 2018 stage zullen lopen voor VVOB.

Leonie verbleef voor haar stage drie maanden in Bloemfontein, Zuid-Afrika. Ze hield een goed georganiseerde blog bij: een chronologisch verhaal met mooi geschreven artikels met de stagiair als bevoorrechte getuige van een complex onderwijsgebeuren.

Daarnaast was Leonie ook de motor voor een interessante uitwisseling tussen een basisschool in Vlaanderen en een basisschool in Zuid-Afrika. Via een skypegesprek tussen de scholen en een filmpje werden een aantal clichébeelden over het leven en het onderwijs in Zuid-Afrika bijgesteld.

Bovendien ontwikkelde Leonie ook een spel voor de derde graad van de lagere school. Spelenderwijs proberen de kinderen zich in te leven in het leven van Zuid-Afrikaanse kinderen. Er is aandacht voor de ongelijke verdeling van welvaart en stimuleert op die manier ook de reflectie op gelijke onderwijskansen en diversiteit. Deze verscheidenheid en kwaliteit leverde unaniem de eerste prijs op. Proficiat Leonie!

Leonie: “Nog nooit ervaarde ik zo’n goeie band met het volledige schoolteam! De stageplaats bevindt zich in de township of sloppenwijk. Toen ik deze voor de eerste keer binnenreed, had ik toch wel een krop in mijn keel. Zoiets had ik nog nooit gezien en ik had nooit gedacht dat ik er zo snel aan zou wennen. Ik wilde heel graag de achtergrond van de kinderen leren kennen en kreeg de kans om verschillende keer begeleid te worden naar verschillende woonplaatsen.”

En frente de la clase

Mieke Van de Keilen, (derde van rechts) studente Secundair Onderwijs aan de UCLL, won de tweede prijs ter waarde van 300 euro. Voor haar stageopdracht trok Mieke drie maanden naar Ecuador. Ze gaf niet alleen les, maar hield ook een blog bij die ze adverteerde op Facebook.

Mieke ontwikkelde ook verschillende video’s waaronder een boeiend filmpje over Scholenbanden, waarin directie, leerkrachten en leerlingen uit Ecuador hun verwachtingen over een scholenband verduidelijken.

Last but not least ging Mieke langs bij het CVO Kempen om over haar stage te praten met studenten Spaans. Een mooie manier om over ontwikkelingssamenwerking en onderwijs te babbelen in het Spaans!

Mieke: “Ik kreeg veel vrijheid, maar ook verantwoordelijkheid. Daardoor ben ik gegroeid in vaardigheden als flexibiliteit en organisatievermogen.”

Baaj, pi, mooj, … action!

Ex aequo op de derde plaats en goed voor een prijs van 200 euro waren de twee duo’s Sofie Spiessens/Laura Devos (VIVES Hogeschool) en Katoo Swyngedouw/Eva Boon (Hogeschool Gent).

Van Katoo en Eva op stage in Suriname (duo rechts) onthouden we vooral de werkbundel, hun ‘story cubes’ en hun eigen variant van het gezelschapsspel ‘Dixit’ (zie foto’s hieronder).

Boeiend aan de aanpak van Katoo en Eva is de link die ze leggen tussen het NT2-onderwijs en hun ervaring in Suriname. Er is aandacht voor differentiatie, creatief zijn met beperkte middelen en het gebruik van Surinaamse voorbeelden om het NT2 in Vlaanderen te illustreren. Ook hun artikels vielen op en kregen een plaats op de website van VVOB: ‘Katoo verloor haar hart in Suriname’ en ‘Het avontuur van Eva in Suriname’.

Eva: “Als ik één periode zou mogen kiezen in mijn leven om deze op nieuw te doen, zonder maar iets te veranderen, zou ik voor deze stage kiezen”.
Katoo: “In het Surinaamse onderwijs wordt er geen literatuur aangeboden en wanneer dat wel gedaan werd, waren dat vooral verouderde en heel moeilijke boeken. We hebben ons ingelezen en zijn dan gestart met het uitwerken van deze lessenreeks. Bij deze lessenreeks hebben we onszelf als leraar ook uitgedaagd door het zoeken naar creatieve en steeds verschillende werkvormen om mee aan de slag te gaan”.

Tenslotte vielen Sofie en Laura op stage in Cambodja (duo links)  in de smaak bij de jury omwille van hun professionele blog en hun gezelschapsspel dat ze ontwikkelden voor kinderen van de 3de graad lager onderwijs. Het spel biedt de mogelijkheid om Cambodia spelenderwijs te leren kennen. Thema’s zijn: cultuur, winkels en jobs, eten, school en onderwijs en toerisme.

Sofie: “Tijdens het lesgeven merkte ik dat ik onbewust veel meer energie stak in mijn lichaamstaal, mijn intonatie, mijn mimiek en stemvolume dan dat ik belang hechtte aan mijn woorden. Ik besefte dus dat het heel vervelend en lastig kan zijn om naar iemand te luisteren waar je helemaal niets van begrijpt”.
Laura: “We hadden vaak een grote klas met ongeveer 40 à 50 leerlingen. Dit zijn wij natuurlijk niet echt gewoon in België en liet ons dus uit onze comfortzone komen. Gelukkig kregen we hierbij terug hulp van onze medestudenten. Zij zijn grote klasgroepen gewoon, en zo konden we van hen leren hoe we hiermee moeten omgaan”.

Travel safely!

Op het VVOB vormingsweekend begin december stoomden VVOB-medewerkers een nieuwe troep studenten klaar om in 2018 op stage te vertrekken. Ze kregen waardevolle tips en ervaringen mee van ex-VVOB stagiars Thomas Verreet (Ecuador), Bart Leyen (Rwanda), Sylvie Senesael (Zambia) en Paulien Houdart (Zambia).

Ook van de nieuwe lading stagiairs wordt verwacht dat ze na terugkeer meebouwen aan een brug tussen Noord en Zuid, met de nadruk op het terugkoppelen naar en het versterken van de eigen opleiding. Maar eerst kunnen ze genieten van het persoonlijk en professioneel groeiproces dat gepaard gaat met een Zuidstage. Bon voyage!