U bent hier

11/08/2016

Het opvolgen en documenteren van de ontwikkeling van leerlingen is niet nieuw in het Zimbabwaanse onderwijs. Dit bewijzen de vele documenten en notitieboeken die leerkrachten hiervoor gebruiken. Terwijl kleuterleerkrachten zeer goed zijn in het actueel houden van al deze ‘bewijsstukken’, slagen slechts weinige erin de echte onderwijsbehoeften van kinderen te identificeren. Masvingo Teachers’ College maakte deze vaststelling en stelde de praktijk in vraag. De lectoren van deze lerarenopleiding hadden als eerste interesse om gedurende drie jaar te werken rond het thema ‘vroege detectie van onderwijsbehoeften’. Samen met VVOB startten ze een traject waarin ze een instrument ontwikkelden dat leerkrachten helpt onderwijsbehoeften van kinderen op te sporen.

Het voorbereidend werk

VVOB startte het traject met een uitwisseling tussen Masvingo Teachers’ College en de hogeschool VIVES. Zo kregen de lectoren van de kleuteropleiding binnen de lerarenopleiding van Masvingo goede voorbeelden van kindvolgsystemen te zien. Na deze uitwisseling startten de lectoren van Masvingo met een onderzoek naar de noden om tot een degelijk en bruikbaar kindvolgsysteem te komen. Die info bezorgden ze aan VIVES. Zij gingen hiermee aan de slag om een trainingspakket te ontwikkelen, in samenspraak met VVOB. Daarmee was de voorbereiding rond. Klaar voor de actie.

Het zaaien

In 2015 kwam VIVES tweemaal naar Zimbabwe om een training te begeleiden voor de lectoren van Masvingo. De klemtoon van de trainingsactiviteiten lag op het versterken van hun vaardigheden voor, achtergrond in en kennis over het ontwikkelen van kindvolgsystemen. Na de training zorgde het VVOB-team voor verdere opvolging en ondersteuning. Het eerste procesgerichte kindvolgsysteem in Zimbabwe is hierdoor een feit.

Kleuterleerkrachten testten het instrument en gaven feedback. “Met dit instrument kunnen we individuele leerlingen diepgaand leren kennen. Leerkrachten zijn in staat om leerlingen op te sporen die ondersteuning nodig hebben, om eenvoudig een overzicht te krijgen over de ontwikkeling van kinderen en om geschikt tussen te komen wanneer ontwikkeling bij bepaalde kinderen dreigt stil te vallen. Het instrument vervolmaakt het lesgeven”, aldus een leerkracht van Victoria Government School.

We hebben onszelf op de kaart gezet als hogeschool door als eerste een procesgericht kindvolgsysteem te lanceren.

Meneer Ben Mtambudzi, directeur van ‘Masvingo Teachers’ College’

De oogst

Het Masvingo Teachers’ College was de eerste om een procesgericht kindvolgsysteem te lanceren. “We hebben onszelf op de kaart gezet als de eerste hogeschool met een dergelijk instrument. Wetende dat onderwijs vandaag alle kinderen moet helpen ontwikkelen, zullen onze studenten precies daartoe in staat zijn”, glundert meneer Mutambudzi, directeur van de hogeschool, tijdens de officiële lancering van het kindvolgsysteem.

In navolging van dit succes vroegen reeds twee andere hogescholen ondersteuning van Masvingo Teachers’ College bij het integreren van het procesgerichte kindvolgsysteem in hun lerarenopleiding. Het ministerie van Lager en Secundair Onderwijs, dat onlangs zijn curriculum vernieuwde, heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in het instrument. Deze innovatie is een eerste stap richting inclusief onderwijs in Zimbabwe.

De doelstelling van het programma Teachers for Inclusive Early Education in Zimbabwe is dat kleuterleerkrachten en hun schoolhoofden alle kinderen gelijke kansen bieden op succes in hun schoolloopbaan en verdere toekomst. VVOB ondersteunt de ontwikkeling van technische en functionele capaciteiten van alle betrokken actoren: het ministerie van Hoger en Tertiair onderwijs, Wetenschap en Technologie; het ministerie van Lager en Secundair Onderwijs, het departement van Lerarenopleiding aan de Universiteit van Zimbabwe; en de instituten voor lerarenopleiding.