U bent hier

04/11/2016

Scholen in Vlaanderen passen nu een jaar het M-decreet toe. Zuid-Afrika startte reeds in 2001 met de implementatie van inclusief onderwijs (White Paper 6). Zowel Vlaanderen als Zuid-Afrika ervaren hierbij uitdagingen maar hebben ook successen te vieren. Een perfecte start om te leren van en met elkaar.

Rijke verscheidenheid

Van 24 tot en met 28 oktober bracht een Zuid-Afrikaanse delegatie een bezoek aan Vlaanderen. Ze bestond uit vertegenwoordigers van het Department of Basic Education, de provinciale onderwijsdepartementen van Free State en Mpumalanga, de North West University en Inclusive Education South Africa. Allen zijn ze actief betrokken bij inclusief onderwijs.

Het programma van het studiebezoek bracht een rijke verscheidenheid aan leerervaringen. De afgevaardigden gingen in interactie met vertegenwoordigers van de pedagogische begeleidingsdiensten. Ze vergaderden met onderzoekers van de Universiteit Gent en de Arteveldehogeschool die betrokken zijn bij onderzoek over de implementatie van inclusief beleid. Alle deelnemers volgden ook diverse onderwijsmensen tijdens hun dagelijkse inclusief werk, zoals:

  • een lerarenopleider die een student begeleidt tijdens de lesstage in een school;
  • een onderzoeker die een vergadering heeft over een onderzoeksvoorstel rond inclusief onderwijs;
  • en een pedagogisch adviseur die leerkrachten coacht.

In twee richtingen

De deelnemers droegen ook bij aan de activiteiten van professionele ontwikkeling voor onder andere ambtenaren en leerkrachten door deel te nemen aan netwerkactiviteiten van de pedagogische begeleidingsdiensten en van de initiële lerarenopleidingen. Ze deelden hun ervaringen, visie en geleerde lessen. Via een debat over inclusief onderwijs, waaraan tal van onderwijsactoren deelnamen en bijdroegen, wisselden de Vlaamse en Zuid-Afrikaanse deskundigen uit rond beleid, praktijken, successen en uitdagingen. Dit leidde in de twee richtingen tot leren en inspiratie.

De uitwisselingsweek werd afgesloten met een bezoek aan de Vlaamse kinderrechtencommissaris. Het werd eens te meer duidelijk dat inclusie een basisrecht is. De vraag is dus niet "of" onderwijs inclusief moet zijn, maar wel "hoe" onderwijs optimaal inclusief kan zijn.