U bent hier

Onderwijs is dé manier om vrouwen te versterken, maar in Cambodja is gender-gerelateerd geweld in en rond scholen een grote barrière voor meisjes bij het opeisen van hun recht op onderwijs. Leerkrachten, lerarenopleiders en schoolleiders zijn potentiële actoren van verandering. Zij kunnen hun leerlingen concepten zoals gendergelijkheid en vreedzaam gedrag bijbrengen, en zo houdingen tegenover meisjes veranderen.

 

Samphon Say (boven en onder afgebeeld) werkt sinds 2014 voor VVOB in Cambodja als programmacoördinator en facilitator van professionele ontwikkelingstrajecten voor schoolleiders. Hij wil gelijke kansen voor zijn zoon en dochter.

Vrouwelijke rolmodellen

Wat zou er in Cambodja moeten veranderen vooraleer je dochter dezelfde kansen krijgt als je zoon?

 

Samphon Say: "Meisjes worden niet aangemoedigd om manager of ingenieur te worden. De maatschappij legt hen de verwachting op dat ze voor de kinderen en het huishouden moeten zorgen. Ze durven niet goed leidinggevende rollen opnemen omdat die vaardigheden niet evenveel gestimuleerd worden bij meisjes als bij jongens. Deze verwachtingen spelen een belangrijke rol in de manier waarop leerkrachten jongens en meisjes anders behandelen.

We weten dat bepaalde overtuigingen echte verandering in de weg staan. Hoe probeer je die vooroordelen van leerkrachten weg te nemen?

 

"Het is inderdaad niet gemakkelijk om overtuigingen te veranderen. Mensen zijn pas geneigd hun mening te herzien als ze geconfronteerd worden met bewijzen. Een Chinees gezegde zegt: “Eén keer zien is beter dan honderd keer horen.” Mensen moeten zién dat iets mogelijk is in hun eigen context. Daarom hebben we succesvolle vrouwelijke rolmodellen nodig, om te laten zien waar meisjes en vrouwen toe in staat zijn, en om een diepgaande discussie te kunnen voeren over gender."

Handleidingen voor gender

Hoe gaat VVOB deze actoren voor verandering in het onderwijssysteem versterken om een genderresponsieve pedagogie te verzekeren?

 

"Op dit moment werkt VVOB samen met het ministerie en lerarenopleidingen om training en coaching te verzekeren voor leerkrachten en schoolleiders rond genderstereotypen. We ontwikkelen samen met hen trainingsmateriaal dat genderresponsief is.

 

We willen van leerkrachten rolmodellen maken. Schoolleiders zijn cruciaal in het motiveren van leerkrachten om gendervooroordelen aan te pakken. Leerkrachten kunnen op hun beurt hun studenten aanmoedigen om gevoelig te zijn voor genderstereotypen in handboeken – zoals een afbeelding met meer mannen dan vrouwen in managementposities, of meer vrouwen dan mannen bezig in het huishouden – en om daarover in discussie te treden."

We willen van leerkrachten rolmodellen maken
Samphon Say, VVOB programmacoördinator en facilitator in Cambodja

"VVOB ontwikkelt hiervoor praktische handleidingen voor scholen en lerarenopleidingen om gendergelijkheid te promoten. Die houden richtlijnen in rond het gebruik van genderresponsieve taal, leermaterialen, klasseninrichting, schoolbeleid en faciliteiten. Leerkrachten vinden er ook tips om leeractiviteiten te organiseren waarin jongens en meisjes evenveel kunnen participeren, met gelijke verantwoordelijkheden.

 

Tegen het einde van VVOB’s huidige werking in Cambodja in 2021, zullen de betrokken schoolleiders en lerarenopleiders hun leerkrachten observeren, en zij op hun beurt elkaar, en feedback geven over hun genderresponsiviteit. De leerkrachten en lerarenopleiders weten hoe ze gendergelijkheid in het onderwijs moeten promoten. Deze nieuwe genderresponsieve onderwijsinstellingen zullen andere scholen en lerarenopleidingen inspireren met bezoekjes en videomateriaal, en lobbyen bij de overheid."

Gender met de paplepel

Wat is jouw ultieme wens voor je dochter en voor je land?

 

"Dat meisjes en jongens gelijke kansen en rechten hebben in alle aspecten van het leven. Ik doe thuis de afwas. Op deze manier kunnen mijn kinderen met eigen ogen zien dat zo’n zaken niet enkel de verantwoordelijkheid zijn van de vrouw. Ik zag een tekening die mijn dochter op school gemaakt had. Daaruit bleek duidelijk dat ze al een vooroordeel heeft: de moeder kookt. Die dingen beginnen al op jonge leeftijd. Daarom moeten we zoveel aandacht hebben voor rolmodellen. Ze wist niet wat voor werk ik doe. Met gender in het achterhoofd, antwoordde ik: “Ik pas op de baby.” In handboeken moeten we ook vrouwen afbeelden als dokters en ingenieurs, en mannen die ook thuis koken."

Dit interview komt uit ons jaarverslag van 2017: Drempels verlagen voor gelijke onderwijskansen. Hoe we dat precies aanpakken in de rest van onze partnerlanden, lees je in ons volledig jaarverslag.