U bent hier

08/12/2017

VVOB Ambassadeur Herman Van Rompuy reisde in oktober naar Cambodja om de activiteiten van VVOB in het land van dichtbij te ervaren. Hoogtepunt was de lancering van het meest recente project van VVOB dat draait rond genderveilige scholen: “Gendergerelateerd geweld in en rond scholen is nog steeds een belangrijke drempel voor kwaliteitsvol onderwijs, zeker voor meisjes.”

Op visite

Als VVOB Ambassadeur reist Herman Van Rompuy jaarlijks af naar een van VVOB’s partnerlanden om de lokale activiteiten en medewerkers van de organisatie van dichtbij te leren kennen. Vorig jaar ging hij naar Ecuador, dit jaar was het aan Cambodja.

VVOB Cambodja werkt nauw samen met managementteams en docenten van lerarenopleidingen rond wiskunde, wetenschappen, milieu en mentoring. Daarom bezocht Van Rompuy onder andere twee lerarenopleidingen. Een aantal lokale ngo’s die werken rond onderwijs en gender en dus relevant zijn voor VVOB kregen ook een bezoek.

Hij ging ook op visite bij de minister van Onderwijs om meer inzicht te krijgen in de geplande onderwijshervormingen, en vierde 30 jaar samenwerking tussen de EU en Cambodja met de Eerste Minister.

Girl power!

Van Rompuy nam van de gelegenheid gebruik om het nieuw project van VVOB, dat door de Europese Unie mee gefinancierd wordt, te lanceren op een evenement van de Belgische ambassade in Cambodja. ‘Teaching for Improved Gender Equality and Responsiveness’ – of TIGER in het kort – transformeert de lerarenopleiding en 40 lagere en middelbare scholen in de Battambang provincie om tot expertisecentra voor genderresponsiviteit.

Genderresponsief zijn betekent meisjes en vrouwen proactief empoweren om gendervooroordelen te overstijgen en op een betekenisvolle manier deel te nemen aan alle aspecten van de maatschappij.

Naast de thuisomgeving zijn scholen cruciaal voor genderresponsiviteit. Kinderen brengen er namelijk een groot deel van hun tijd door. Maar in de praktijk botsen meisjes wereldwijd nog steeds tegen traditionele gendernormen en -rollen aan die gendergerelateerd geweld op en rond scholen in de hand werken. Dat heeft een nefast effect op hun leerproces, maar ook op dat van jongens.

In vraag stellen

Herman Van Rompuy zet zich mee in voor de invoering van genderresponsieve pedagogieën op scholen. Op de lancering van TIGER weidde hij uit over zijn beweegreden:

“Jonge kinderen die gendergerelateerd geweld in en rond scholen ervaren, of zich daardoor bedreigd voelen, behalen slechtere resultaten, komen minder regelmatig naar school of stoppen gewoon, en hebben problemen met hun zelfvertrouwen. Scholen hebben de unieke positie om bestaande sociale normen in vraag te stellen, nieuwe regels te introduceren en kinderen meer gelijkwaardige houdingen aan te leren. Dat is niet alleen nuttig op school, maar ook daarbuiten.”

TIGER

Leerkrachten en schoolleiders zijn spilfiguren: zij kunnen hun leerlingen een begrip van echte gendergelijkheid inprenten. In Cambodja zijn onderwijzers zich hier heel bewust van, maar ze voelen zich niet in staat om die opdracht te vervullen.

De Cambodjaanse overheid gaat de lerarenopleidingen hervormen, en van die window of opportunity maakt VVOB graag gebruik. Samen met lokale organisaties gaat VVOB Cambodja een Actiegids ontwikkelen over hoe je scholen in een genderresponsieve, veilige en leervriendelijke omgeving kan transformeren.

De lerarenopleiding van Battambang gaat die Actiegids inzetten in haar lessen voor studentleerkrachten. VVOB gaat gelijktijdig ook rechtstreeks samenwerken met 40 lagere en middelbare scholen in de provincie rond de Actiegids, wat omgerekend een bereik betekent van 9600 meisjes en jongens. Daarnaast zorgt een overkoepelende campagne in Battambang ervoor dat de bredere bevolking zich bewust is van gendergerelateerd geweld in en rond scholen, en hoe ze hun meisjes en jonge vrouwen daartegen kunnen beschermen.

Duurzaamheid

VVOB’s kerntaak is de capaciteitsversterking van gelijkgezinde onderwijspartners, of dat nu ministeries van Onderwijs zijn, lerarenopleidingen of derde organisaties. Zo is een belangrijke pijler van TIGER de capaciteitsversterking van vijf lokale ngo’s. Dat stelt hen in staat om op eigen krachten een bijkomende 20 scholen om te vormen tot genderresponsieve omgevingen, wat de genderresponsieve evolutie verderzet eens TIGER geëindigd is.

“VVOB is sterk in het samenbrengen van ministeries en de civiele maatschappij voor de effectieve uitvoering van onderwijs- en genderbeleid”, meent Herman Van Rompuy over VVOB’s werkwijze. “Ik ben overtuigd dat VVOB en haar lokale partners een betekenisvolle dialoog zullen stimuleren tussen alle betrokkenen in dit TIGER-project.”

 
(Foto credit small picture: Régis Binart)