U bent hier

igrow
19/12/2017

 

VVOB en Sensoa reiken leerkrachten en schoolleiders in lagere beroepsscholen (LBO) in Suriname een pedagogisch antwoord aan op grensoverschrijdend seksueel gedrag met het Vlaggensysteem.

12+

Veel jongeren op de lagere beroepsschool in Suriname zijn kwetsbaar. Ze komen uit een benadeelde thuissituatie, waardoor het risico dat zij ‘probleemgedrag’ vertonen, groter is. Dat heeft een negatief effect op hun leerproces, en belooft dus niet veel goeds voor hun perspectieven op goed werk later.

VVOB Suriname werkt samen met CENASU, het centrum voor nascholing in Suriname, om de pedagogische vaardigheden van LBO-leerkrachten en -schoolleiders te versterken in het voorkomen van en omgaan met probleemgedrag op school.

Gezien de leeftijd van LBO-leerlingen – 12 en ouder – is het niet verrassend dat het probleemgedrag vaak seksueel van aard is. VVOB Suriname en CENASU hebben daarom hun nascholing nog relevanter gemaakt door een component toe te voegen: hoe omgaan met grensoverschrijdend seksueel gedrag op school.

Pedagogische houding

VVOB Suriname nodigde Sensoa uit, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid en lid van de International Planned Parenthood Federation, om dat nieuwe aspect van de training voor LBO-leerkrachten en schoolleiders mee uit te werken. Vormingsmedewerker Karen De Wilde trainde lokale VVOB-medewerkers, ambtenaren, CENASU-medewerkers en andere ngo’s die rond seksuele rechten werken in Suriname en lichtte daartoe Sensoa’s Vlaggensysteem toe.

Groen of rood

Maar wat houdt het Vlaggensysteem juist in?

LBO-scholen bepalen zelf in hun schoolreglement wat wel en niet kan tussen de schoolmuren. Als seksueel gedrag zich voordoet, kan het Vlaggensysteem leerkrachten en schoolleiders helpen om gepast te reageren door zes belangrijke concepten zorgvuldig in acht te nemen: wederzijdse toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, leeftijd of ontwikkeling, context en zelfrespect.

“Ontwikkelen is leren, en leren houdt in dat je fouten maakt”, zegt Karen. “Als jongeren probleemgedrag vertonen, gaan we in dialoog met hen over hun vragen en noden. Op basis van die leerervaring kunnen zij groeien. Dat proces moeten we ondersteunen.”

Afhankelijk van de mate waarin het seksueel gedrag al dan niet grensoverschrijdend was, krijgt de situatie een groene, gele, rode of zwarte vlag. Elke vlag wijst naar een andere gepaste reactie, steeds rekening houdend met het leerproces van de betrokken student(en).

Hamvragen

“De leerkrachten zullen inderdaad leren hoe het Vlaggensysteem toe te passen op specifieke situaties van seksueel gedrag, of dat nu grensoverschrijdend is of niet”, bevestigt Karen. “Ze zullen beter begrijpen hoe hun gedrag past binnen het breder kader van de ontwikkeling van hun adolescente studenten.”

“De hamvragen daarbij zijn: wat vertelt dit gedrag over het karakter van deze leerling(en)? Wat kunnen ze hieruit leren, en hoe kunnen we hen ondersteunen in dat leerproces? Het antwoord op die vragen geeft aan hoe leerkrachten best reageren.”

Professionele ontwikkeling

Met andere woorden, in plaats van discussies over seks en (grensoverschrijdend) gedrag te weren op school, is er nu een platform om open te praten. “De deelnemers legden een verbazingwekkend snelle evolutie af,” herinnert Karen zich, “van een afwijzende en strenge houding tegenover grensoverschrijdend gedrag naar een correcte pedagogische houding. Zo vertelde een schoolleider me aan het eind van de training dat ze vroeger nogal repressief reageerde in bepaalde situaties. Nu is ze overtuigd van een benadering die georiënteerd is op leren en groeien.”

Het Vlaggensysteem belooft een belangrijk onderdeel te worden van de professionele ontwikkeling van leerkrachten en schoolleiders in Suriname. Niet enkel wat hun pedagogische overtuigingen betreft, maar om hen te prikkelen om met een kritische blik te kijken naar hun schoolreglement, met respect voor culturele en schoolgerelateerde gevoeligheden.