U bent hier

News_SUR_LBO
14/03/2017

De Europese Unie, VVOB, het Institute for Graduate Studies and Research, en lokale organisaties bundelen hun krachten in Suriname om gendergerelateerd geweld aan te vechten, en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten te promoten, bij adolescenten in het lager beroepsonderwijs.

Probleemgedrag

De meerderheid van studenten in het lager beroepsonderwijs (LBO) in Suriname groeit op in kwetsbare omstandigheden. Probleemgedrag van LBO-studenten leidt vaak tot spijbelen, en schooluitval voor deze groep is uitzonderlijk hoog: 28,4 procent.

Probleemgedag zoals ongezonde of onveilige seks, transactionele seks, en gewelddadige relaties zijn sterk verbonden aan volhardende ongelijke gendergerelateerde rollen en normen, adolescente seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (ASRGR), en gendergerelateerd geweld (GGG) tegen en tussen adolescenten.

Gelijkgezinde partners

Leerkrachten en schoolleiders van het LBO zitten met de handen in het haar. Er is geen opleiding, beleidskader, of referentiesysteem voorhanden om hen te begeleiden in het aanpakken van de grote uitdagingen. Zo kunnen studenten ook niet terugvallen op een veilige en behulpzame schoolomgeving, waar jongeren niet alleen kritisch kunnen reflecteren over gender, ASRGR, en GGG, maar waar hun probleemgedrag ook op gepaste en effectieve wijze aangekaart wordt.

Deze uitdagingen vragen om een schoolomvattende aanpak, die alle belanghebbenden betrekt de problemen aanpakt vanuit diverse invalshoeken. De komende drie jaar werkt VVOB samen met een groep lokale expertorganisaties in het iGROW-project, gecofinancierd door de Europese Unie, om tien LBO-scholen om te vormen tot veilige leeromgevingen voor alle studenten:

Lokale ngo's Stichting Lobi, YAM, Stichting ProHealth, en Stichting YES werken in Paramaribo, en hebben ervaring met het onderrichten van Surinaamse jongeren over ASRGR en GGG. VVOB verzekert de duurzaamheid van het iGROW-project door de handen in elkaar te slaan met deze gelijkgezinde partners. Het Institute for Graduate Studies and Research (IGSR) van de Anton de Kom Universiteit ondersteunt het project met technische expertise over gender, ASRGR en GGG. Zo wordt de kwaliteit van iGROW gewaarborgd, en tegelijkertijd de capaciteit van de partner ngo's over die onderwerpen ontwikkeld. IGSR zal de implementatie van het project ook van dichtbij monitoren en onderzoeken. Op basis hiervan kunnen wetenschappelijke conclusies getrokken worden, en aanbevelingen gemaakt worden voor verdere ontwikkeling en overname van het iGROW-project.

Schoolomvattende aanpak

Het iGROW-project brengt VVOB en partnerorganisaties samen om een breed gedragen schoolomvattende aanpak te ontwikkelen. Die aanpak bestaat uit drie fundamenten. Ten eerste zullen LBO-leerkrachten en -schoolleiders betere kennis, beleid, en praktijk vergaren om adequaat en gepast op te treden omtrent ASRGR en GGG. Ten tweede zullen studenten een veilige omgeving ontdekken op school waar ze openlijk en kritisch kunnen praten met elkaar over ASRGR en GGG. Ten derde zullen lokale ngo's investeren in effectieve outreach naar de ouders of voogden van studenten, om hen te ondersteunen in het aanpakken van probleemgedrag rond ASRGR en GGG.

Robuuste, effectieve, en duurzame samenwerking tussen LBO-scholen en de civiele maatschappij is een onontbeerlijk element van iGROW, omdat het de outreach naar kwetsbare jongeren die dreigen af te vallen aanzienlijk verbetert. Het zorgt er ook voor dat hun ouders of voogden bereikt worden, waardoor de veilige leeromgeving alleen maar versterkt wordt.