U bent hier

Leerkrachten Santiago Castillo en Rubén Rumipulla geven les in een middelbare school in Santo Domingo, Ecuador. Binnen hun vakgebied, trekken ze beiden een project dat partnerschappen bouwt tussen scholen en privébedrijven: “Werkgevers vragen ons om de gegevens van onze pasafgestudeerde studenten, omdat ze weten dat die meer en betere skills hebben dan anderen.”

Professionele ontwikkeling, echt materiaal, werkplekleren

Volgens de Verenigde Naties hebben jongeren drie keer meer kans om werkloos te zijn dan volwassenen. In Ecuador is een van de onderliggende oorzaken hiervoor het onevenwicht tussen wat werkgevers nodig hebben enerzijds, en wat pasafgestudeerde studenten hen kunnen bieden anderzijds. VVOB pakt dit probleem samen met scholen en privéorganisaties aan. We zetten de onderwijsaanpak van de eerste op dezelfde lijn met de noden van de laatste in wat wij RCC-projecten noemen.

 

‘RCC’ staat voor ‘Relación Colegio-Comunidad’ in het Spaans, of ‘School-Gemeenschap Partnerschap’ in het Nederlands. Dat is precies waar VVOB op doelt met deze projecten: partnerschappen creëren van middelbare scholen die technische en beroepsrichtingen aanbieden met (lokale) privébedrijven. Scholen worden zo gelinkt aan relevante bedrijven actief in dezelfde vakgebieden.

 

VVOB’s huidige RCC-projecten steunen op drie pedagogische pilaren: partners in de privé geven ter plekke bijscholing aan technische en beroepsleerkrachten; partners bieden leermateriaal aan de scholen aan zodat studenten leren werken met de technische apparatuur; en studenten kunnen werkplekleren bij de privépartners.

RCC-projecten zijn een motiverend instrument. Tegen het derde jaar staan de studenten te popelen om hun handen vuil te maken
Rubén Rumipulla, leerkracht elektriciteit

Gretige handen

RCC-projecten versterken de vaardigheden en kennis van zowel leerkrachten als studenten. Dat is niet alleen in hun eigen voordeel, maar ook in dat van bedrijven die goede werkkrachten zoeken. RCC-projecten geven daarbovenop de motivatie van jongeren een boost. Leerkrachten Santiago Castillo en Rubén Rumipulla van de Jaime Roldós Aguilera middelbare school in Santo Domingo, Ecuador, beamen dat.

De kost van sommige technische en beroepsrichtingen stijgt naarmate de student vordert in studiejaren. Die donaties komen deels tegemoet aan het probleem van hoge schooluitval door financiële moeilijkheden. Santiago telde 40 studenten in zijn tweede jaar, slechts 13 in het derde jaar.

 

“Een keer per jaar, gedurende zes of zeven weken, gaan wij aan de slag met de maleta. We maken zo goed mogelijk gebruik van ons toegewezen tijdslot”, vertelt Santiago verder over het waardevol materiaal. “In het begin lieten we enkel onze derdejaarsstudenten ervan gebruikmaken, maar nu mogen tweedejaars al proeven van de praktijk. We passen ons lessenplan aan de komst van dat materiaal aan.”

Zelfperceptie is cruciaal

Op Jaime Roldós Aguilera kiezen meer studenten voor een technische of beroepsrichting dan voor een algemene richting. Het spreekt voor zich dat de kans om deel te nemen aan een RCC-project die keuze mee beïnvloedt.

 

Hoewel het aantal meisjes in RCC-richtingen beperkt is – Santiago telt 3 procent meisjes in zijn klassen – is er wel een positieve evolutie. Vooral in automechanica en Rubéns elektriciteitsklassen merken de leerkrachten een bescheiden trend op naar meer inschrijvingen van meisjes. “En de meisjes die wél een diploma in elektriciteit bemachtigen, vinden een job in hun vakgebied”, vertelt Rubén fier.

 

“Maar verhoogde kansen op de arbeidsmarkt is niet de enige reden waarom ik meer meisjes wil zien die voor een richting zoals de mijne kiezen. Net als jongens, werken ook zij met elektrisch materiaal. Dat is relatief gevaarlijk. En omdat zij diezelfde kansen krijgen, merk ik dat ze zichzelf op een nieuwe manier gaan zien, sterker.”

Onze school heeft een goede reputatie. Bedrijven contacteren ons voor de gegevens van pasafgestudeerde studenten
Santiago Castillo, leerkracht mechanica

Tweede plaats betwisten

De motivatie van studenten en vrouwenemancipatie even buiten beschouwing gelaten, is het belangrijkste doel van een RCC-project om studenten waardige werkkansen en privépartners goed opgeleide sollicitanten te bieden. Van de eerste groep afgestudeerden die deelnamen aan een RCC-project op de Jaime Roldós Aguilera middelbare school vond ongeveer 80 procent een job in haar of zijn vakgebied, schatten Santiago en Rubén.

 

“Onze school heeft ondertussen een goede reputatie opgebouwd”, zegt Santiago. “Werkgevers vragen ons om de gegevens van onze pasafgestudeerde studenten, omdat ze weten dat die meer en betere skills hebben dan anderen. Of onze studenten worden meteen na hun stage aangenomen.” Stages zijn verplicht in Ecuador, en maken een belangrijk deel uit van de RCC-projecten.

 

De school stelt regelmatig het kunnen van haar studenten tentoon in lokale wedstrijden. Ook zo merk je hun inzet voor de RCC-projecten. “Vorige week nog zagen we op een wedstrijd dat andere studenten niet correct met het materiaal konden werken”, vertelt Rubén. “En vorig jaar, op een event in hoofdstad Quito dat draaide rond vaardigheden van jongeren, werden onze studenten tweede in een probleemoplossende competitie. Ze moesten een elektrisch circuit bouwen. Het winnende team was veel ouder en had meer ervaring, en zonder enkele arbitraire, technische regels, waren we zeker gewonnen!” zegt Rubén opgetogen, met een instemmend knikkende Santiago naast hem.