U bent hier

25/04/2019

In ons jaarverslag voor 2018 gaan we dieper in op hoe we de capaciteit ontwikkelen van leerkrachten en schoolleiders. Deze zijn onmisbaar om Duurzaam Ontwikkelingsdoel 4 te bereiken en hebben bovendien een uitzonderlijk grote invloed op kwetsbare leerlingen. Vier verhalen uit onze partnerlanden illustreren hoe we precies aan capaciteitsopbouw doen, en welke impact die strategieën hebben op zowel onderwijzers als leerlingen.

Kwaliteitsvolle leerkrachten

Leerkrachten spelen een cruciale rol in het bereiken van leerresultaten en welbevinden bij leerlingen, vooral in het kader van gelijke onderwijskansen. Studies tonen inderdaad aan dat een aantal jaar effectief lesgeven de leermoeilijkheden van kwetsbare leerlingen kan neutraliseren. VVOB focust op de initiële opleiding, de inductie en de verdere professionele ontwikkeling van leerkrachten. We maken daarvoor gebruik van een wetenschappelijk onderbouwd kader dat zeven componenten beschrijft van kwaliteitsvol lesgeven.

 

In het jaarverslag vind je een uitgebreid artikel terug – ‘Kwaliteitsvolle leerkrachten en effectieve schoolleiders: voortrekkers van een inclusief en billijk onderwijssysteem’ - dat dieper ingaat op de verschillende aspecten van dat kader voor kwaliteitsvolle leerkrachten. Nog interessanter zijn de getuigenissen van professionals uit Vietnam en Ecuador, die zelf vertellen hoe ze hun werkmethodes veranderd hebben na hun samenwerking met VVOB rond lesgeven:

Ik stem mijn klasactiviteiten meer af op de interesses van de kinderen. Ik heb een nauwer contact met hen, ze zijn minder verlegen en hebben meer zelfvertrouwen
Mevrouw Phuong, kleuterleerkracht, Vietnam
We willen de autonomie van leerkrachten aanwakkeren en een proces stimuleren dat leerkrachten toelaat te reflecteren en zelf mechanismen uit te werken voor hun professionele groei
Mevrouw Rodríguez, pedagogische begeleider, Ecuador

Effectieve schoolleiders

Leerkrachten hebben de meest directe en zichtbare impact op leerresultaten en welbevinden bij leerlingen, maar ze zijn daarvoor wel afhankelijk van schoolleiders. Die laatsten zijn verantwoordelijk voor het creëren van leeromgevingen die kwaliteitsvol lesgeven en diepgaand leren bevorderen. Een tweede kernmissie van VVOB is dus effectief schoolleiderschap, want een school kan geen duurzaam verbeterproces doormaken als dat ontbreekt.

 

In het bovengenoemd artikel in het jaarverslag onderzoeken we ook onze aanpak rond schoolleiderschap. Verderop vind je verhalen terug van professionals uit Zuid-Afrika en Rwanda over hoe hun deelname aan ontwikkelingstrajecten van VVOB hun praktijken verbeterd heeft:

Het merendeel van de oplossingen voor hun problemen komt nu van de schoolleiders zelf, niet van mij. Ze vertrouwen nu meer op hun eigen professioneel oordeel
Meneer Moletsane, onderwijsambtenaar, Zuid-Afrika
Vroeger keek ik op tegen oudercontacten, maar dat zijn eigenlijk geweldige platformen om ideeën uit te wisselen, samen uitdagingen te bespreken en oplossingen te identificeren
Meneer Harerimana, lagere schoolleider, Rwanda

Meer in ons jaarverslag 2018…

De focus in deze editie van ons jaarverslag ligt op kwaliteitsvolle leerkrachten en effectieve schoolleiders, maar andere belangrijke hoogtepunten worden ook besproken. We duiden onze VVOB-programma’s die voornamelijk gericht zijn op de onderwijssector in België – eNSPIRED, Scholenbanden, Educaid.be – bijvoorbeeld met gepaste commentaar van individuen die er ook in 2018 van genoten hebben. Lisa De Greef, student aan een Brusselse secundaire school die een scholenband heeft met een school in India, vertelt:

 

“Vaak zijn wij erg gefocust op onze eigen cultuur, en wordt er weinig interesse getoond voor andere culturen. Sommigen hebben snel vooroordelen over andere mensen, bijvoorbeeld over hoe ze gekleed zijn. Ik denk dat als elke school een partnerschool zou hebben in een ander land, ze hen echt ook zouden leren kennen en de vooroordelen zouden stoppen.”

 

Ons internationaal netwerk deint verder uit, met nieuwe donoren zoals Mastercard Foundation en een zitje in het bestuurscomité van de Teacher Task Force van UNESCO. De Afrikaanse Unie erkende ons als een ‘top onderwijsinnovator’ in Afrika en we presenteerden ons werk op tal van internationale conferenties.

 

Kort gezegd: er zijn teveel hoogtepunten geweest in 2018 om ze hier allemaal op te sommen. Lees veel meer in ons jaarverslag. En aarzel niet om ons te contacteren als je een fysieke kopie wenst te ontvangen.