U bent hier

De bevolking van Rwanda is jong en blijft aangroeien. Ieder jaar komen er naar schatting 200.000 jongeren bij op de arbeidsmarkt. Veel van hen zijn op zoek naar waardig werk, maar zijn vaak onvoldoende geschoold. Bovendien groeit de arbeidsmarkt in verhouding te traag. Deze uitdagingen hebben vooral op meisjes en jonge vrouwen een impact. VVOB en haar partners effenen het pad voor deze jongeren door STEM-onderwijs te hervormen tot een krachtig instrument voor betere opportuniteiten en waardig werk.

Door te investeren in innovatieve en relevante lerarenopleidingen, kunnen deze leertekorten bij jongeren rechtgezet worden. Bovendien kan extra aandacht voor genderresponsitiviteit op school ervoor zorgen dat jonge meisjes kiezen voor een STEM-opleiding en die ook met succes afronden.

Investeren in leerkrachten = investeren in betere leerresultaten

De kwaliteit van het onderwijs is, naast de thuisomgeving, de meest bepalende factor als het op leerresultaten aankomt. Nog te veel leerkrachten in Rwanda missen de nodige inhoudelijke kennis en vaardigheden, in het bijzonder op het gebied van STEM, om kwaliteitsvol onderwijs te bieden.

 

Om dit probleem aan te pakken, ontwikkelt en institutionaliseert VVOB met de steun van Mastercard Foundation professionele ontwikkelingstrajecten voor leerkrachten. Op 612 lagere scholen en 800 secundaire scholen in Rwanda, traint VVOB ervaren mentorleerkrachten en STEM-vakadviseurs. Zij coachen en ondersteunen op hun beurt hun collega’s zodat deze laatsten hun lespraktijk kunnen verbeteren. De training is mede georganiseerd en wordt gecertificeerd door de Universiteit van Rwanda – College of Education en de Rwanda Education Board, belangrijke partners van VVOB.

 

VVOB ondersteunt ook diezelfde ervaren mentorleerkrachten en STEM-vakadviseurs bij het opzetten van Communities of Practice (CoP). In een CoP helpen leerkrachten elkaar om de inhoud van het curriculum te begrijpen en geschikte leermiddelen en lesplannen te ontwikkelen. Onderzoek toont aan dat CoPs een zeer effectieve manier van leren zijn. Bovendien stellen ze leerkrachten in staat om de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd bespreekbaar te maken en om hun eigen werkwijzen te verbeteren.

Leerkrachten en schoolleiders zijn rolmodellen, en hebben als dusdanig een impact op de normen en verwachtingen van leerlingen die kansen voor hen kunnen creëren, of net kunnen breken

Oog voor gender

Rwanda heeft grote vooruitgang geboekt wat betreft gendergelijkheid in het onderwijs. Momenteel gaan zelfs meer meisjes dan jongens naar secundair onderwijs, hoewel slechts 38,2 procent van 12-tot-18-jarigen naar het secundair gaat. Desondanks blijven jongens beter presteren dan meisjes bij de nationale examens. Dit zorgt ervoor dat veel meisjes hardnekkig blijven geloven dat ze nooit zo goed zullen presteren als hun mannelijke leeftijdsgenoten.

 

Leerkrachten en schoolleiders zijn rolmodellen, en hebben als dusdanig een impact op de normen en verwachtingen van leerlingen die kansen voor hen kunnen creëren, of net kunnen breken. VVOB vergroot het bewustzijn hierover bij leerkrachten en schoolleiders. We bieden ook instrumenten om genderresponsieve schoolomgevingen te creëren, inclusief tips en tricks over rekeninghouden met gender bij het groeperen van leerlingen en richtlijnen voor gendergevoelig taalgebruik.

#AdolescentsMatter

VVOB streeft in het algemeen naar leervriendelijke schoolomgevingen waarin adolescente jongens en meisjes zich veilig en ondersteund voelen. De tienerjaren zijn een kwetsbare levensfase, gekenmerkt door ingrijpende socio-emotionele, cognitieve en fysieke veranderingen. Negatieve ervaringen, hetzij in de vorm van pesten, verbale beledigingen of seksuele intimidatie, kunnen het welzijn van adolescenten en dus hun schoolprestaties ernstig beïnvloeden.