U bent hier

Net als in Vlaanderen zijn ook Zuid-Afrikaanse jongeren bezorgd om de leefbaarheid van hun land. Klimaatonderwijs reikt hen de handvaten om proactief en innovatief om te gaan met de complexe problematiek. Met steun van Vlaanderen, slaan VVOB en lokale partner GreenMatter de handen in elkaar voor kwaliteitsvol klimaatonderwijs in Zuid-Afrika.

VVOB’s eerste klimaatproject

Over de hele wereld pleiten jongeren voor actie tegen de klimaatverandering. De problematiek laat ook jonge Zuid-Afrikanen niet onberoerd. Zuid-Afrika wordt al een tijd geconfronteerd met ernstige gevolgen van de klimaatverandering. Er is dringend actie nodig om de droogte en aanhoudende hittegolven tegen te gaan. Omdat onderwijs een onmisbare schakel is in de strijd tegen klimaatverandering, kan VVOB niet achterblijven.

Keep It Cool!

Je vindt alle technische specificaties van het Keep It Cool-project hier terug.

Wanneer communicatie ontbreekt

Het beleid in Zuid-Afrika getuigt van een bezorgdheid voor het milieu en de klimaatverandering. In 2011 publiceerde de regering het National Climate Change Response White Paper (NCCRWP), waarin ze zich engageert voor een beter klimaat. Bovendien wordt klimaatonderwijs expliciet vermeld, net als de strategische rol van onderwijs in de strijd tegen de klimaatverandering.

 

Maar op dit moment is er nog geen sprake van een duidelijke strategie om klimaatonderwijs op een doeltreffende manier te coördineren en in de praktijk te brengen. Dit komt in de eerste plaats door het gebrek aan samenwerking tussen alle belanghebbenden, onder wie het Departement van Onderwijs, het Departement Milieuzaken en de hogescholen en universiteiten.

 

Er is wel degelijk meer dan genoeg kennis aanwezig binnen het Departement Milieuzaken en de hogescholen en universiteiten. Maar de overheidsinstellingen die zich bezighouden met de lerarenopleidingen of de ontwikkeling van onderwijs- en lesmateriaal, zijn hier onvoldoende van op de hoogte. Schoolleiders en leerkrachten weten ook niet hoe ze de problematiek in hun lessen moeten aanpakken en integreren. Om te komen tot effectief klimaatonderwijs, is het belangrijk om bruggen te bouwen tussen de hoofdrolspelers. Vlaanderen, VVOB en GreenMatter staan samen sterk in Keep It Cool om duurzame en doeltreffende relaties tot stand te brengen.

Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden
Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 13

Klimaatonderwijs & de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Keep it Cool implementeert innovatieve klimaatonderwijsprojecten die in lijn zijn met het curriculum in Zuid-Afrika. Leerlingen en gemeenschappen van 100 secundaire scholen in KwaZulu-Natal, Oost-Kaap en Limpopo – de dichtstbevolkte provincies in Zuid-Afrika – zijn betrokken. Het Keep It Cool-project bouwt verder op het werk van het Fundisa for Change-project van GreenMatter. Zij brengen al verschillende toonaangevende universiteiten, zoals de Universiteit van Rhodes en de Universiteit van KwaZulu-Natal, samen in een leergemeenschap  rond klimaatonderwijs voor lerarenopleidingen.

 

Keep It Cool zet klimaatonderwijs om in praktijk, en is zo volledig in lijn met Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling #13 rond klimaatactie. Het draagt in het bijzonder verder bij tot subdoel 13.3: De opvoeding, bewustwording en de menselijke en institutionele capaciteit verbeteren met betrekking tot mitigatie, adaptatie, impactvermindering en vroegtijdige waarschuwing inzake klimaatverandering. Bovendien versterkt Keep It Cool verder Doelstelling #4 rond kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen, meer bepaald subdoel 4.7: Er tegen 2030 voor zorgen dat alle leerlingen kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen […].

 

Leer meer over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

Klimaat: centraal in kwaliteitsvol onderwijs

Keep it Cool is een grote meerwaarde voor VVOB. We leveren voortdurend inspanningen voor bewustmaking van de klimaat- en milieuproblematiek via onderwijs. Net als gendergelijkheid is milieu een transversaal thema in al onze programma's. Zo werken we in Rwanda samen met de Rwanda Environment Management Authority (REMA) om schoolleiders bewuster te maken. In Cambodja ontwikkelde VVOB een handleiding om plastiek te bannen uit de schoolomgeving. In Ecuador draait een volledig project rond het versterken van de opleiding Duurzaam Toerisme.

 

Voor VVOB is klimaat een centraal thema in kwaliteitsvol onderwijs. Of zoals ons Environment and Sustainable Development Charter luidt, speelt kwaliteitsvol onderwijs "een belangrijke rol bij het ontwikkelen van weerbaarheid van gemeenschappen (in het bijzonder arme en kwetsbare bevolkingsgroepen) tegen klimaat- en milieuveranderingen, door leerlingen te motiveren een duurzame levensstijl aan te nemen en hen voor te bereiden op de potentiële opportuniteiten die door leefbare (groene) economieën zullen ontstaan”.

Ook heel wat Scholenbanden organiseren projecten en activiteiten rond milieu en klimaat. Kom er meer over te weten.