U bent hier

17/12/2017

Professionele ontwikkeling is een hoeksteen van de werking van VVOB. Ook als werkgever zet VVOB sterk in op interne leermogelijkheden van haar eigen mensen. Experten van de Arteveldehogeschool brachten collega’s van VVOB Zambia, VVOB Zuid-Afrika en VVOB Rwanda samen in Zambia om hen een experttraining te geven in ‘coaching’.

Containerbegrip

Sommigen worden al wat kregelig bij het horen van het woord, en dat is niet helemaal onterecht. ‘Coaching’ is uitgegroeid tot een containerbegrip dat tegenwoordig als kapstok gebruikt wordt voor alles wat maar enigszins met leren, verbeteren en groeien te maken heeft.

De lijst van soorten coaching is dan wel eindeloos geworden, het begrip behoudt iets elementair en essentieel: het beste uit mensen halen, het bevorderen van leren. Of zoals herhaaldelijk gesteld tijdens de training, “the learning from within”.

Vaste partners

In november namen 16 VVOB-collega’s deel aan een op maat gemaakte training in coaching. In het groene decor van de Zambiaanse miombo-savanne in het afgelegen Chisamba, kwamen collega’s uit Zambia, Zuid-Afrika en Rwanda samen voor een intensieve en boeiende week.

Arteveldehogeschool – een vaste partner in de uitvoering van de VVOB-programma’s sinds lange tijd – stond in voor een solide inhoud en een uitstekende begeleiding. Experten van dienst waren Bart De Lathouwer, coördinator schoolontwikkeling en mentorenvorming, Sarah Slock, verantwoordelijke onderwijsontwikkeling, en Karen Burvenich, lerarenopleider kleuteronderwijs.

Referentiekader

Coaching is een kernactiviteit in VVOB’s streven naar de capaciteitsversterking haar onderwijsdoelgroepen. Het coachend handelen is een basisrol die elke VVOB’er opneemt. Het is ook een specifieke methode, beschikbaar in ons arsenaal van methoden voor capaciteitsopbouw.

Uit een voorafgaande rondvraag en analyse die het trainingsprogramma mee vormgaf, bleek coaching voor veel VVOB’ers helemaal niet nieuw te zijn. Meer nog, velen beschikken al over goede coachingsvaardigheden en –ervaringen. Wat wél ontbrak, was een helder referentiekader om het eigen functioneren beter te situeren, te begrijpen en te evalueren.

GRROW

Enter Arteveldehogeschool.

Goed geëquipeerd met theoretische en praktische kennis van het coachen, schotelden de drie collega’s van de hogeschool de deelnemers een vijfdaags programma voor. Ze balanceerden conceptuele kaders met het reflecteren over het eigen handelen en het oefenen van coachingsvaardigheden.

Uitgangspunt was om alles zo eenvoudig mogelijk te houden en te focussen op de praktijk. Slechts één coachingsmodel werd gehanteerd (GRROW) en de nadruk lag op zeven cruciale vaardigheden die ook de basis vormen van het handige boek van Jef Clement, “Inspirerend coachen”.

Wordt vervolgd

Inspireren, waarderen en bekrachtigen, betrokken confronteren, uitdagen, inspireren, toelaten en ontspannen: voor elk van de zeven vaardigheden werd ruim de tijd genomen om het belang te duiden en te oefenen in heel concrete en relevante coach/coachee-relaties.

Via observatie en reflectie werd elke sessie ook in kleine groep geanalyseerd. Op dag 4 verschoof de aandacht van het individuele coachen naar het coachen van teams en organisaties. Dag 5 rondde de week af met het uitstippelen van landspecifieke vervolgtrajecten.

Deelnemers waren unaniem: een uiterst waardevolle training die uitdagend was. Het stelt bestaande competenties in vraag, speelt in op echte situaties en haalt participanten uit hun comfortzone. Tegelijk was er ook ruimte voor plezier en hartelijkheid in een omgeving waar geen enkele vogel aan de aandacht van de vele ornithologen ontsnapte, en waar de start van het regenseizoen de kracht van de training onderstreepte: thunder and enligthening!