U bent hier

©DieterTelemans

Mastercard Foundation lanceerde op 22 maart hun tienjarenstrategie ‘Young Africa Works’ in Kigali, Rwanda. Met 100 miljoen dollar wil de organisatie tegen 2030 de jonge Rwandese populatie verzekeren van waardig werk. De Foundation erkent daarin de belangrijke rol van kwaliteitsvol onderwijs, en vertrouwt bijna 9,6 miljoen dollar van haar budget toe aan VVOB om leerkrachten en schoolleiders in Rwanda te versterken.

4 pijlers

In Rwanda splitst Young Africa Works zich op in twee grote projecten. Het ‘Leaders in Teaching’ -initiatief sluit in haar missie voor secundair onderwijs heel dicht aan bij het werk dat VVOB in Rwanda al jarenlang verzet in het lager onderwijs.

 

Het initiatief focust zich namelijk op vier onderwijspijlers: de beste leerkrachten rekruteren, hen trainen, leiden en motiveren – RECRUIT, TRAIN, LEAD, MOTIVATE.

 

Mastercard Foundation geeft met 9,6 miljoen dollar - of 8 miljoen euro - de opdracht aan VVOB om de ‘train’ en ‘lead’ pijlers om te zetten in de praktijk, wat onrechtstreeks ook een positieve impact heeft op ‘motivate’.

Skills voor de 21ste eeuw

Internationaal onderzoek wijst uit dat leerkrachten en schoolleiders cruciale ingrediënten zijn voor kwaliteitsvol onderwijs: leerkrachten verbeteren leerresultaten en het welbevinden van hun leerlingen, en rekenen daarvoor mee op competente schoolleiders.

 

Met andere woorden: Rwanda’s jonge studenten in het secundair onderwijs zijn afhankelijk van deze onderwijsactoren om de nodige vaardigheden te verwerven die nodig zijn in de 21ste eeuw.

 

VVOB’s rol in Leaders in Teaching voor Young Africa Works bouwt verder op de verworven expertise in het land. Met het opzetten van leergemeenschappen willen we leerkrachten en schoolleiders in het secundair ondersteunen in hun professionele ontwikkeling.

TRAIN

Een diploma of andere kwalificatie wil niet zeggen dat je de knepen van het vak volledig onder de knie hebt. Dat geldt ook voor leerkrachten. Een gebrek aan begeleiding en ondersteuning tijdens de eerste uitdagende jaren van een onderwijsloopbaan leidt tot demotivatie.

 

Startende leerkrachten haken ook in Rwanda vaak snel af. Schoolbrede ondersteuning voor jonge leerkrachten is nodig om motivatie en kwaliteit te verzekeren. Onder Leaders in Teaching neemt zo’n ondersteuningssysteem voor leerkrachten de vorm aan van een professionele leergemeenschap met:

 

  • een mentor op school die getraind is in mentorschap, coaching en professionele leergemeenschappen,
  • onderdirecteurs met een diploma Effectief Schoolleiderschap (zie verder),
  • de schoolverantwoordelijken voor STEM-vakken, ook getraind in mentorschap, coaching en professionele leergemeenschappen,
  • en alle leerkrachten, zowel startende als ervaren. Verandering is tenslotte pas duurzaam als het hele schoolteam aan boord is.

LEAD

Veel schoolleiders in Rwanda zijn eigenlijk voormalige leerkrachten. Gemotiveerd zijn ze zeker, maar goede leiderschapscapaciteiten ontbreken te vaak. Effectieve schoolleiders zijn nochtans cruciaal om leerresultaten te verbeteren, zeker in slecht presterende en achtergestelde scholen.

 

Daarom zijn voor VVOB professionele ontwikkeling en levenslang leren voor zowel leerkrachten als schoolleiders zo belangrijk. Capaciteiten kunnen tenslotte ontwikkeld worden, zeker als het goed zit met de motivatie.

 

Schooldirecteurs en hun onderdirecteurs van 744 secundaire scholen zullen tijdens het project een diplomacursus ‘Effectief Schoolleiderschap’ volgen, dat we samen ontwikkelden met University of Rwanda – College of Education (URCE).

 

Uit ervaring weten we dat top-down strategieën zoals een cursus op zich niet volstaan. Zo’n theoretische kennis moet aangevuld worden met structuren waar schoolleiders deel van uitmaken. In die zin zijn professionele leergemeenschappen voor schoolleiders een effectieve vorm van professionele ontwikkeling.

 

Om deze gemeenschappen zo effectief en duurzaam mogelijk te maken, worden ze gefaciliteerd door lokale overheidsmedewerkers (sector education officers). We trainen deze 194 ambtenaren in mentorschap, coaching en professionele leergemeenschappen.

Foto: ©DieterTelemans