U bent hier

Ideal Alambrec Bekaert and VVOB Ecuador BTP in Construction
28/06/2017

In april 2016 werd Ecuador opgeschrikt door een hevige aardbeving die het leven kostte aan minstens 673 mensen, een van de ergste natuurrampen in het land. Ongeveer de helft van de slachtoffers viel in Manabí, een provincie waar VVOB Ecuador werkzaam is. “Het is intriest dat dat deze tragedie eigenlijk vermeden had kunnen worden”, zegt mevrouw Tammy Caamaño (kleine foto), commercieel manager bij Ideal Alambrec Bekaert (IAB), een van de bedrijven die werkt aan de bouw van sociale woningen in Manabí na de aardbeving. “Bijna 70 procent van de bouwprocessen in Ecuador gebeurt informeel, zonder de bouwnormen in acht te nemen. De meeste doden vielen omdat mensen bedolven werden onder ingestorte gebouwen.”

Toekomstgerichte oplossingen

VVOB contacteerde IAB om samen met het onderwijsministerie van Ecuador een zevende jaar technisch onderwijs te organiseren in twee pilootscholen in Manabí, dat later kan uitmonden in een driejarige TSO-opleiding Bouw. “Deze aanpak spreekt ons erg aan”, vertelt mevrouw Caamaño. “Het project ondersteunt niet alleen de onmiddellijke heropbouw in het rampgebied na de aardbeving, maar biedt ook een langetermijnoplossing die leidt tot kwaliteitsvol technisch onderwijs in goede bouwpraktijken. Op deze manier draagt het project bij tot de veiligheid van de gemeenschap. We willen de technische kwaliteit van de bouwprocessen verbeteren en de bevolking bewust maken van de rampzalige gevolgen van het negeren van voorschriften voor aardbevingsbestendig bouwen. We zorgen zo ook voor de integratie van een nieuwe generatie bekwame professionals in de economie.”

Betekenisvolle alliantie

Twee TSO-scholen, twee vakleerkrachten en 48 studenten onder wie acht jonge vrouwen: dit zijn de sleutelfiguren van het project. Mevrouw Caamaño: “Dit is een erg ambitieus project en we hebben al veel lessen getrokken uit de eerste fase. Het is voor ons bedrijf de eerste keer dat we een dergelijke uitdaging aangaan, maar de onderwijsexpertise van VVOB boezemt ons vertrouwen in dat de resultaten en impact zullen behaald worden.”

Over de duurzaamheid van het project zegt mevrouw Caamaño dat een duidelijke focus en heldere doelen op middellange en lange termijn van belang zijn, naast de verwachte resultaten: “Voor een bedrijf als IAB is het leveren van middelen in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen - of het nu gaat over financiering, tijd of kennis - niet alleen een kwestie van ondersteuning bieden aan lokale gemeenschappen en zorgen voor relevante opleidingen voor jongeren. Door het aantal goed opgeleide jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten, kunnen wij ook onze positie als bedrijf versterken.”

Duurzame structuren

Mevrouw Caamaño is erg onder de indruk van het enthousiasme en de inzet die de leerlingen tonen: “Voor mij is het heel waardevol geweest om te luisteren naar jongeren over hun toekomstperspectieven in de bouwsector.”

“Veel bouwbedrijven hebben trouwens genereus toegezegd om als mentor op te treden voor de studenten tijdens hun stage. Deze mentoring zorgt voor een bijkomende externe kwaliteitsevaluatie in de bouwbedrijven: leerlingen gaan naar de werven uitgerust met theoretische kennis en een leergierige blik. Zo kunnen ze bepaalde zaken in de bouwprocessen opmerken die verbeterd zouden kunnen worden. De discussies tussen bouwbedrijven, werknemers, leerkrachten en studenten over het verbeteren van deze technische aspecten versterken nog maar eens de begeleiding waar studenten van kunnen genieten op stage. Voor een bedrijf met zo’n lange geschiedenis als dat van ons heeft dit project nieuwe groeiperspectieven blootgelegd, zeker gezien het belang dat we hechten aan veiligheid. Een andere toegevoegde waarde is het diploma dat de student krijgt. SETEC (Technisch Secretariaat voor de Nationale Kwalificatie en Vormingssysteem) zal dat diploma er kennen, waardoor het geldig zal zijn in heel Ecuador.”

 

 

Het programma van 2014-2016 van VVOB Ecuador rond institutionele capaciteitsontwikkeling van het technisch onderwijs versterkte partnerorganisaties actief in de professionele ontwikkeling van leerkrachten en schoolleiders. Het programma bracht ook onderwijs en de arbeidsmarkt dichter bij elkaar door partnerschappen tussen scholen en de privésector aan te moedigen. Het partnerschap met Ideal Alambrec Bekaert is daar een succesvol voorbeeld van. Het programma werd gefinancierd door de Belgische overheid.

In 2016 ontving VVOB ook steun voor activiteiten in Ecuador van:
• het Ecuadoraanse ministerie van Onderwijs, voor de herformulering van de curricula voor het technisch onderwijs;
• de Schneider Electric Foundation, voor didactische kits en een technische opleiding voor leerkrachten;
• VECO Andino, voor de sensibilisering van leerlingen in het technisch onderwijs rond de organische Fino de Aroma cacaosector.