U bent hier

08/08/2016

De Ecuadoraanse overheid wil cursussen ‘elektrische installaties, uitrustingen en machines’ in secundaire scholen verbeteren om te voldoen aan de vraag van de arbeidsmarkt. Ze krijgt daarvoor steun van VVOB én privépartner Schneider Electric.

Schneider Electric, de Schneider Electric Foundation en VVOB hebben een overeenkomst ondertekend om het Ecuadoraans ministerie van Onderwijs (MINEDUC) te helpen bij de verbetering van de kwaliteit van de lessen over elektriciteit in technische secundaire scholen. In een land waar de overheid sterk investeert in elektriciteitsvoorzieningen, is de vraag van werkgevers naar goed opgeleide elektriciens namelijk groot. Met deze samenwerking willen we de stap voor Ecuadoraanse studenten van afstuderen naar werk vinden makkelijker maken.

Publiek-privaat partnerschap

Wanneer overheden, onderwijsactoren en werkgevers hun krachten bundelen, kan men het onderwijs zo organiseren dat het effectief inspeelt op de noden van de arbeidsmarkt. Zo creëren we niet alleen vakbekwame werknemers die klaargestoomd zijn voor het ‘echte’ werk, maar ook een kader van kwaliteitsvol onderwijs waarbinnen leraren en studenten zich volledig kunnen ontplooien. VVOB werkt al jaren aan het opzetten van zulke publiek-private partnerschappen door regionale netwerken op te zetten van technische scholen en bedrijven. Met onze hulp nemen plaatselijke ambtenaren de coördinatie van die netwerken geleidelijk aan op zich.

Dankzij de overeenkomst met Schneider Electric en de Schneider Electric Foundation is zo’n netwerk van acht technische secundaire scholen opgezet, die allen de opleiding ‘elektrische installaties, uitrustingen en machines’ aanbieden. Studenten kunnen genieten van een kwaliteitsvolle opleiding die hen voorbereidt op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd steunt het partnerschap de grote elektriciteitsinvesteringen van de overheid.

Professionele ontwikkeling

Schneider heeft trainingen ontwikkeld voor zowel de studenten als de leerkrachten. Voor de studenten maakt die training deel uit van het officieel curriculum. Voor de leerkrachten betekent het volgen van de training een officiële erkenning van MINEDUC. Dit is in de Ecuadoraanse context belangrijk omdat men van de leerkrachten verwacht dat ze zich continu professioneel ontwikkelen. Ook MINEDUC levert twee adviseurs om de leerkrachten bij te staan in het overbrengen van hun nieuwe kennis naar de klas. Het concept bevordert ook collegiaal leren. Al deze elementen dragen bij tot de duurzaamheid van het project.

Op basis van hun locatie en beschikbare infrastructuur zijn drie scholen uitgekozen die Schneider Electric zal voorzien van het nodige (cursus)materiaal. Studenten en leerkrachten van de andere scholen in het netwerk zullen naar daar gaan om mee te genieten van de kwaliteitsvolle training. Op deze manier kunnen we 300 studenten en 25 leerkrachten bereiken.

We werken dit project eerst uit op kleine schaal, zodat we via verschillende evaluaties goed kunnen nagaan wat wel en niet werkt. Ook investeren we in MINEDUC en zijn rol als coördinator van het project op langere termijn.