U bent hier

VVOB introduces Suriname Minister of Education to Flemish education system
15/12/2016

Eind oktober bezocht een Surinaamse onderwijsdelegatie, geleid door Surinaams minister van Onderwijs Robert Peneux, het Vlaams onderwijssysteem. Het doel? Inspiratie opdoen om een strategisch beleidskader te ontwikkelen voor de nascholing van het personeel van het Surinaams onderwijs.

Wederzijdse samenwerking

Gedurende vijf dagen bezocht de delegatie diverse belangrijke instanties en actoren van het Vlaamse onderwijslandschap. Het bezoek kaderde in de samenwerking tussen het Surinaams Ministerie van Onderwijs en VVOB. Minister Peneux (kleine afbeelding; midden) leidde de delegatie, die verder bestond uit Natasia Bennanon, directeur Onderwijs van het Ministerie (kleine afbeelding; rechts); Ashokkoemar Rambali, onder-directeur Beroepsonderwijs van het Ministerie; Marcia Dankerlui, directeur van het Instituut voor de Opleiding van Leraren; Daniela Rosario, directeur van het Centrum van Nascholing; en Olten Van Genderen, adviseur van de minister.

Het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid ontving de delegatie als eerste. Medewerkers gaven toelichting bij het professionaliseringsbeleid voor leerkrachten in Vlaanderen. Minister Peneux sprak er met de secretaris-generaal van het Departement Micheline Scheys (kleine afbeelding, links) over mogelijkheden tot samenwerking tussen de Vlaams overheid en Suriname. Er werd afgesproken om concrete voorstellen uit te werken gericht op een wederzijdse samenwerking en ondersteuning in het kader van internationalisering en beleidsvorming en -ondersteuning binnen het onderwijs.

Duurzaam en sterk

De delegatie bracht ook een bezoek aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen, de grootste onderwijskoepel. Vertegenwoordigers deelden hun expertise op het gebied van pedagogische begeleiding en nascholing van leerkrachten en schoolleiders. Andere actoren op het goed gevulde programma waren het Opleidingscentrum Hout in Brussel en de verenigingen Beroepenhuis en Leefsleutels in Gent. Deze organisaties spelen op diverse wijze een belangrijke rol in het professionaliseringsaanbod van leerkrachten met het oog op kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Tijdens het bezoek aan de lerarenopleiding van de Arteveldehogeschool in Gent werd teruggeblikt op een reeds succesvolle samenwerking. Zo werkte de hogeschool samen met Pedagogische Instituten in Suriname in het kader van het project De Nieuwe Leerkracht en werkte ze ook samen met de opleiding van mentoren voor startende leerkrachten in het lager beroepsonderwijs. Minister Peneux besprak ook de toekomstige samenwerking met de algemeen directeur en de voorzitter van de Raad van Bestuur van de hogeschool met het oog op verduurzaming en versterking.

Om van kwaliteitsvolle en effectieve nascholing voor het Surinaams onderwijspersoneel een realiteit te maken, zal VVOB blijven samenwerken met de delegatieleden om het nascholingsbeleid verder vorm te geven.