U bent hier

Op 14 mei ondertekenden Uganda en VVOB een nieuwe partnerschapsovereenkomst. Tijdens een high-level event in de Ugandese hoofdstad Kampala onderschreven minister-adviseur Hellen Kasozi van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Uganda en Algemeen Directeur van VVOB Sven Rooms het gezamenlijk engagement om kwaliteitsvol onderwijs te voorzien voor alle Ugandese kinderen. Een eerste grote stap in het kader van de nieuwe samenwerking is het programma ‘From classroom to land: teaching agriculture practically’, dat Ugandese jongeren van de nodige vaardigheden wil voorzien om hun kansen op de agrarische arbeidsmarkt te vergroten.

Economische ruggengraat

Met een erg jonge bevolking telt Uganda maar liefst 9,9 miljoen adolescenten, op zoek naar economische kansen. Veel van hen zoeken hun toevlucht tot de landbouwsector. Niet zozeer voor eigen consumptie, maar als landbouwondernemer. Net als in veel van haar buurlanden vormt landbouw de ruggengraat van de lokale economie en is het voor veel Ugandese jongeren de sleutel tot de tewerkstelling.

 

Opdat deze jongeren hun ondernemersambitie kunnen waarmaken in de landbouwsector, hebben ze relevante vaardigheden nodig. Landbouwonderwijs is een belangrijke pijler in het ecosysteem van ondernemerschap en biedt het inzicht en de nodige vaardigheden voor een grotere slaagkans in de landbouwsector. De Ugandese overheid heeft een gunstig beleidskader gecreëerd om dit te bereiken:

  • ‘Skilling Uganda’, het strategische plan van de regering voor technisch en beroepsonderwijs en opleiding (TVET), zet de uitbreiding en verbetering van landbouwonderwijs hoog op de agenda. 
     
  • In het lager secundair onderwijs blijft landbouw een verplicht vak. De meeste leerlingen verlaten de schoolbanken na het lager secundair onderwijs, dus hebben ze een goede basis nodig.
We bekomen pas geïnformeerde, goed opgeleide, zelfredzame, gediplomeerde werkkrachten, als we het onderwijs van vandaag aanvullen met praktijkopleiding.
Dr Jane Egau-Okou, Ugandees ministerie van Onderwijs en Sport

Leerkrachten zijn de sleutel

Vanaf 2019 draagt VVOB bij aan de kwaliteitsverbetering van het officiële landbouwonderwijs in Uganda, met extra aandacht voor ondernemerschapsonderwijs. De eerste langetermijnfase (2019-2021) richt zich op het versterken van de competenties van toekomstige leerkrachten op het lager secundair en TVET-niveau, in samenwerking met de National Teachers’ Colleges (NTC’s) in Mubende en Unyama, en het National Instructors College Abilonino (NICA).

 

Dr. Jane Egau-Okou is commissaris bij het departement Teacher/Tutor Instructor Education and Training van het Ugandese ministerie van Onderwijs. Bij de lancering van het partnerschap tussen Uganda en VVOB uitte ze haar wensen als volgt: “Projecten als deze bieden ons de kans om te focussen op de ontwikkeling van de belangrijkste human resource-noden voor deze cruciale sector voor onze economie, en stellen ons in staat om internationale standaarden te toetsen en te verwerven in onderwijs, onderzoek en goede praktijken. We zijn blij dat we de huidige lespraktijken in ons onderwijs achterwege kunnen laten met deze nieuwe aanpak.”

 

In de eerste fase van de samenwerking richten we ons voornamelijk op toekomstige leerkrachten, een voor de hand liggende keuze volgens Algemeen Directeur van VVOB Sven Rooms (foto boven, links): “Eenvoudig verwoord hebben leerkrachten de sleutel in handen voor de slaagkansen van alle leerlingen. We moeten en zullen, hard werken om landbouwleerkrachten niet alleen aan te trekken maar ook te behouden, leiden, steunen, motiveren en hen vaardigheden bij te brengen om hun kwaliteit te versterken. Dit doe je in de eerste plaats door een solide initiële lerarenopleiding aan te bieden, wat het hoofddoel is van ons eerste programma.”

 

Lees verder onder de afbeelding

 

Landbouw praktisch onderwijzen

De NTC’s en NICA, onze partners tijdens de eerste fase van onze activiteiten in Uganda zijn het er unaniem over eens: door leerkrachten van morgen meer praktijkgericht op te leiden, zullen zij hetzelfde doen met hun leerlingen, met beter opgeleide afgestudeerden als resultaat. De NTC’s beschikken al over goed beheerde schoolboerderijen en NICA biedt haar studenten leerkansen op een werkplek bij gevestigde actoren binnen het landbouwondernemerschap. Dankzij deze stevige basis zijn er nog veel meer mogelijkheden die we samen kunnen benutten. 

 

“Het belang van praktijkgericht leren en samenwerking met de industrie als een belangrijk mechanisme voor de praktische toepassingen van wetenschap en technologie kan niet genoeg benadrukt worden”, verklaarde Dr. Jane Egau-Okou nog bij de lancering. “Het onderwijs van vandaag moet praktijkgericht zijn om geïnformeerde, goed opgeleide zelfredzame afgestudeerden af te leveren. Daarom hopen we dat dit project leerkrachten zal helpen om barrières te overwinnen voor kwalitatief landbouwonderwijs, met onze partners als expertisecentra in het leveren van landbouwonderwijs waarvan ook anderen kunnen leren.”

 

Voor het programma kozen we de gepaste naam ‘From classroom to land: teaching agriculture practically’ oftwel ‘Van klas naar land: landbouw praktisch onderwijzen’. Wie zijn diploma behaalt van de lerarenopleiding aan een NTC of NICA, zal de basisprincipes en -vaardigheden beheersen voor de uitbouw van een landbouwonderneming. Verder zal het ministerie van Onderwijs en Sport de uitkomsten van het programma in rekening nemen bij het uitdenken van toekomstige beleidslijnen voor de initiële opleiding en bijscholing van leerkrachten.

We willen dat Ugandese jongeren die hun diploma secundair onderwijs behalen uit beroepsopleidingen komen met degelijke ondernemerschaps- en landbouwvaardigheden, zodat ze degelijke jobs vinden die hen voorzien in hun levensonderhoud.
Sven Rooms, Algemeen Directeur VVOB vzw

Jeugd laten bloeien

Het VVOB-team gaat deze nieuwe uitdaging in Uganda met trots aan. Het driejarenprogramma is een eerste stap in een lange, duurzame en vruchtbare samenwerking. We hopen dat ook ver na 2021 het partnerschap zal voortduren en misschien wel verder gaan dan louter landbouwonderwijs.

 

“Maar voorlopig is VVOB helemaal toegewijd aan de belangen van de adolescente Ugandese leerlingen”, eindigde VVOB’s Sven Rooms zijn toespraak tijdens het lanceringsevenement. “We willen dat Ugandese jongeren die hun diploma secundair onderwijs behalen uit beroepsopleidingen komen met degelijke ondernemerschaps- en landbouwvaardigheden, zodat ze degelijke jobs vinden die hen voorzien in hun levensonderhoud. Dat doel verenigt ons. Door samen te werken vormen we een onzichtbaar, ondersteunend vangnet waar onze jeugd kan gedijen.”

 

We willen onze dankbaarheid betuigen aan onze Ugandese partners van het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Onderwijs en Sport en het ministerie van Financiën, Planning en Economische Ontwikkeling , alsook aan onze vrienden van de Belgische Ambassade in Uganda. Dankzij hen was de lancering van ons programma een succes.

Meer details over ‘From classroom to land: teaching agricultural practically’ vind je hier. Dit programma is gefinancierd door de Belgische overheid met 2,5 miljoen euro.

© all pictures: Mr Joz Senyondo, Devine Visual & Impressions (Uganda) Limited