U bent hier

11/04/2016

Het Belgisch Ontwikkelingsagentschap lanceerde onlangs een oproep rond een consultancy om de professionele ontwikkeling van leraren in Oeganda te versterken. Het projectvoorstel dat VVOB hiertoe opstelde, hebben ze weerhouden.

Versterking begeleiding en supervisie

Het project richt zich op een meer studentgeoriënteerde opleiding en op een praktijkgerichte leeromgeving. Hierbij zal het de centrale diensten versterken die instaan voor de begeleiding en de supervisie.

Er is een brede consensus in Oeganda dat zowel de huidige opstelling als de praktijk van de supervisie niet effectief zijn, te weinig middelen hebben en niet voldoende ontwikkeld zijn. Onderzoek toont aan dat de Oegandese instituten voor lerarenopleiding voor aanzienlijke uitdagingen staan als het gaat over ondersteuning van het centrale niveau. Daarom is het noodzakelijk om een effectief en efficiënt steun- en toezichtsysteem op te zetten om de permanente professionele ontwikkeling van en de reflectie door de lerarenopleiders te bevorderen.

Via onze consultancydiensten zullen we een kader ontwikkelen voor een effectief ondersteunend toezicht. Dit zal gekoppeld zijn aan het bestaande beleid rond het systeem van supervisie. Het zal ook een beschrijving maken van de mandaten en rollen van elke belanghebbende, van de systemen van coördinatie, van de organisatie van monitoring, en van een financiële en logistieke opzet die nodig zijn om het systeem te laten functioneren, met transparant geïdentificeerde financieringsbronnen. VVOB zal ook een handleiding ontwikkelen om de bezoeken van de centrale supervisie te versterken. Deze handleiding zal eveneens instrumenten en instructies bevatten om ondersteuning aan te bieden.

VVOB stelt dat de ondersteuning en de bezoeken van de supervisie belangrijke kansen tot leren bieden aan leraren en lerarenopleiders, maar ook aan de coaches en/of begeleiders. De bezoeken kunnen permanente professionele ontwikkeling ondersteunen, innovatie verspreiden en de professionaliteit van de leraren en hun trainers aanscherpen. Dit zal de klemtoon zijn bij het ontwikkeling van het kader en de handleiding.