U bent hier

VIVES en VVOB leren van, met en voor elkaar rond inclusief onderwijs in Vlaanderen en Zimbabwe
06/10/2015

De lerarenopleiding van VIVES campus Brugge en Tielt delen hun expertise naar aanleiding van het VVOB-onderwijsprogramma in Zimbabwe rond inclusief onderwijs voor jonge kinderen (Teachers for Inclusive Early Education in Zimbabwe). In Vlaanderen is dit met het M-decreet van 2015 meer dan actueel. In Zimbabwe is dit niet anders.

Delegatie

Een delegatie van coördinatoren van Zimbabwaanse hogescholen en universiteiten verblijven in oktober 2015 in West-Vlaanderen. Hun bezoek richt zich op de opleiding van leraren met een klemtoon op inclusieve leraren voor jonge kinderen. De campus Brugge met haar opleiding bachelor in kleuteronderwijs en bachelor na bachelor zorgverbreding en remediërend leren en campus Tielt eveneens met een opleiding bachelor in het kleuteronderwijs en een bachelor na bachelor buitengewoon onderwijs delen graag hun expertise.

Uitdagingen

De activiteiten kaderen in het VVOB-programma 'Teachers for Inclusive Early Education in Zimbabwe'. Dit programma biedt antwoord op de volgende vragen: Hoe kunnen we als lerarenopleiding meewerken aan een goed profiel van inclusieve kleuterleerkrachten. Hoe kunnen we hierbij leerkrachten zorg en buitengewoon onderwijs optimaal voorbereiden via goed opgebouwde stages en praktijkervaring? Hoe kunnen studenten kinderen optimaal begeleiden in hun totale ontwikkeling zodat deze kinderen alle en gelijkwaardige kansen voor hun toekomst kunnen benutten?

Vlaanderen en Zimbabwe blijken in dit domein dezelfde uitdagingen te hebben. Het profiel van de inclusieve leerkracht staat nog volop in de stijgers. De Zimbabwaanse coördinatoren stimuleren hun studenten steeds heel ontwikkelings- en procesgericht te werken met jonge kinderen. Een evenwicht vinden in administratief verwerken van gegevens en het effectief begeleiden van kinderen om snel over te gaan tot remediërend handelen is voor het onderwijs en ook voor de studenten in de opleiding in Zimbabwe dé uitdaging. Is dit niet herkenbaar?

Ook Europa zoekt steevast naar goede modellen en praktijken omtrent opleiden van leerkrachten en inclusie. Zo heeft het Erasmus+ KA2 GO PRINCE (good practices in inclusive education in early childhood education) dezelfde vragen en zoekt mee naar een goed transnationaal model. "We kunnen op vele vlakken leren van elkaar", aldus Els Callens, coördinator internationalisering van het studiegebied onderwijs en begeleider van innovatieve praktijkprojecten omtrent inclusie in de bachelor na bachelor in het buitengewoon onderwijs. "Een mindshift is alvast een eerste uitdaging."

Activiteiten

Noël Selis, Studiegebieddirecteur Onderwijs, meent dat VVOB’s werking perfect aansluit bij de visie en strategische doelen van VIVES. "Ik stimuleer deze Noord-Zuid- en Zuid-Noord-samenwerking dan ook ten volle. VVOB werkt hierbij samen met het studiegebied Onderwijs in campus Tielt en campus Brugge en met het studiegebied Sociaal agogisch werk in campus Kortrijk. Tal van docenten zetten hierbij hun expertise in. Ook studenten zijn betrokken. Zij kunnen bijvoorbeeld stage lopen in dit programma in Zimbabwe."

In januari 2015 trokken VIVES-medewerkers Ann Delaere, Tine Ternest en Els Gheldof naar Zimbabwe voor een prospectie. Begin juli 2015 gaven Joan Bakx en Els Callens er een week trainingen rond vroegtijdige screening van kinderen en bezochten scholen. In het voorjaar van 2016 gaan studenten stage lopen in een school in Bulawayo en in de opleiding van Masvingo in Zimbabwe.