U bent hier

08/03/2018

Vieren?

Ja! Vandaag is het Internationale Vrouwendag, de dag bij uitstek om eer te betuigen aan alle vrouwen én mannen die in het verleden hun nek uitstaken, en dat vandaag ook nog doen, voor gelijke rechten tussen vrouwen en mannen.

 

Vreemd toch, dat we het hier anno 2018 nog steeds over moeten hebben. Maar dat is onze plicht, want gelijke rechten is verre van realiteit. Ook al ken ik geen enkel zinvol argument waarom mensen anders behandeld zouden moeten worden omdat ze al dan geen man of vrouw zijn.

 

Heel vreemd.

Meisjes en jonge vrouwen die overlopen van talent, krijgen niet dezelfde kansen als jongens om zich te ontwikkelen
Sven Rooms, algemeen directeur VVOB

Vieren?

Niet echt dus, want zolang er ongelijkheid bestaat tussen vrouwen en mannen valt er niet veel – of beter: helemaal niks – te vieren. We spreken hier over een ingrijpende onrechtvaardigheid waaronder meer dan de helft van de wereldbevolking lijdt.

 

Meer dan 131 miljoen meisjes hebben nog steeds geen toegang tot onderwijs. En zij die wel naar school gaan, worden veel te vaak geconfronteerd met wat we in ons vak ‘gender-based violence’ noemen, geweld dat voornamelijk vrouwen treft en gevoed wordt door een machtsonevenwicht tussen de seksen.

 

Meisjes en jonge vrouwen die overlopen van talent, krijgen niet dezelfde kansen als jongens om zich te ontwikkelen. Dat legt een hypotheek op onze toekomst en beknot onterecht veel individuele dromen en rechten.

Daarom is Internationale Vrouwendag belangrijk. Niet enkel om wel of niet te vieren. Maar vooral om nog eens duidelijk te maken dat we genderongelijkheid binnen onderwijs niet kunnen, niet zullen, tolereren. Niet als individu, niet als organisatie, en niet als maatschappij.

 

Sven Rooms

VVOB - Algemeen Directeur

VVOB's genderprojecten

VVOB neemt gender op in alle aspecten van haar werk.
Maar we voeren ook projecten uit waarin gender het centrale thema is:

  • Girls on MARS in Rwanda creëert genderresponsieve scholen waar de leeruitkomsten van meisjes in wiskunde verbeteren.
  • iGROW in Suriname strijdt tegen gendergerelateerd geweld en promoot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten op beroepsscholen.
  • TIGER in Cambodia transformeert een lerarenopleiding en 40 scholen in expertisecentra voor genderresponsief onderwijs.