U bent hier

Leerkrachten en hun opleiding; het pertinent thema van het 11de Policy Dialogue Forum van de International Task Force on Teachers for Education 2030 in november bracht een 300-tal onderwijsactoren naar Jamaica. In naam van VVOB schoof programmadirecteur Tom Vandenbosch mee aan tafel, die onze verkiezing tot het bestuurscomité van de Teacher Task Force met enthousiasme aanvaardde.

Geboren partners

De Teacher Task Force is een vrijwillige alliantie van overheden, ngo’s, agentschappen, privéinitiatieven en andere organisaties die zich ontfermen over het wereldwijde leerkrachtenkorps. De bestaansreden van de Teacher Task Force vind je terug in het Duurzaam Ontwikkelingsdoel 4 (SDG 4) rond kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen, waarin ‘de leerkracht’ bestempeld wordt als cruciaal. En toch – zo onderzocht UNESCO – kampen we met een groot tekort aan gekwalificeerde leerkrachten: als we tegen 2030 universeel basis- en secundair onderwijs willen realiseren, moeten we maar liefst 69 miljoen leerkrachten rekruteren én gelukkig houden. Daar maakt de Teacher Task Force werk van.

 

Het bestuurscomité van de Teacher Task Force, waar VVOB de komende twee jaar deel van uitmaakt, speelt een belangrijke strategische rol in het behalen van de vooropgestelde doelstellingen. De leden van het bestuurscomité pleiten op internationale conferenties en ontmoetingen ook voor de belangen van leerkrachten in naam van de Teacher Task Force. Een verantwoordelijkheid die VVOB trots op zich neemt.

 

“De verklaring die we aangenomen hebben aan het eind van deze Policy Dialogue rond leerkrachten en hun opleiding geeft duidelijk aan waarom VVOB en de Teacher Task Force geboren partners zijn”, verklaart Tom Vandenbosch. “Het spreekt voor zich dat we elk punt steunen, maar er springen er een paar in het oog die mooi de interventiefilosofie van VVOB weergeven. Neem als voorbeeld de nadruk op het belang van leerkrachten die in staat zijn hun leerlingen adequaat voor te bereiden op de 21ste eeuw en de snel veranderende maatschappij. Goed onderwijs beperkt zich niet tot rekenvaardigheid en geletterdheid, maar gaat dieper in op samenwerking, probleemoplossend denken, empathie, creativiteit en andere vaardigheden die onze kinderen ontplooien tot hun beste zelven. Dat weerspiegelt VVOB’s missie en wereldwijde activiteiten.”

We kunnen pas spreken van kwaliteitsvol tso en bso als leerlingen én leerkrachten toegang hebben tot de meest recente industriële en technologische ontwikkelingen
Tom Vandenbosch, VVOB programmadirecteur

De kloof overwinnen

 

Deze Final Declaration stelt ook dat ‘tso- en bso-leerkrachten een speciale verantwoordelijkheid dragen in het voorbereiden van leerlingen op een nieuwe toekomst’ en dat ‘de opleiding en nascholing van tso- en bso-leerkrachten van hetzelfde niveau moet zijn als die van leerkrachten van andere stromingen’. Dit is iets waar VVOB al jaren aan werkt, vooral in Suriname, de DR Congo en Ecuador.

Samen met VVOB zetelt ook de overheid van Oeganda in het bestuurscomité van de Teacher Task Force. Een interessant toeval, want begin 2019 starten we met activiteiten rond bso in het land.

“VVOB is ervan overtuigd dat we pas kunnen spreken van kwaliteitsvol tso en bso als zowel leerlingen als leerkrachten toegang hebben tot de meest recente industriële en technologische ontwikkelingen”, gaat onze programmadirecteur verder. “Daarom zetten we bijvoorbeeld in Ecuador sterk in op duurzame partnerschappen tussen secundaire scholen en bedrijven in zogenaamde ‘RCC-projecten’. Bedrijven zetten hun deuren open voor hun partnerscholen en bieden kwaliteitsvol werkplekleren aan aan leerlingen én leerkrachten. De kloof tussen onderwijs en de arbeidsmarkt is zo overbrugd.”

 

Overheden zijn gemotiveerd om hun systeem van leerkrachten opleiden te versterken. VVOB is daar een bevoorrechte getuige van
Tom Vandenbosch, VVOB programme director

Essentieel ingrediënt

Meer dan 200 mensen van over de hele wereld namen deel aan de 5-daagse Policy Dialogue Forum in Jamaica, net als 100 belanghebbende leerkrachten uit het gastland. De Task Force organiseert elk jaar zo’n dialoog voor haar leden om samen te brainstormen rond de betekenis en het belang van ‘De Leerkracht’ voor SDG 4 en de andere duurzame ontwikkelingsdoelen.

 

Deze 11de editie was integraal gewijd aan de opleiding van leerkrachten. Iedereen die begaan is met kwaliteitsvol onderwijs erkent de grote verantwoordelijkheid die rust op de schouders van leerkrachten om onze kinderen en jongeren voor te bereiden op de uitdagingen van de 21ste eeuw: klimaatverandering, globalisering, migratie, demografische veranderingen, technologische vernieuwingen… Maar, zo werpt de Teacher Task Force op, ‘leerkrachtenopleidingen zijn onvoldoende in staat om nieuwe leerkrachten voor te bereiden op deze uitdagingen.'

 

Tom Vandenbosch deelt die legitieme bezorgdheid, maar benadrukt dat het meest essentiële ingrediënt voor verandering er wel is: “Overheden zijn gemotiveerd om hun systeem van leerkrachten opleiden te versterken. VVOB is daar een bevoorrechte getuige van; we werken heel nauw samen met de ministeries van onderwijs in onze acht – binnenkort negen – partnerlanden. Het is de verantwoordelijkheid van de internationale onderwijsgemeenschap om hen daarin te ondersteunen op alle mogelijke manieren.”

Bestuurscomité van de Teacher Task Force vanaf november 2018:

 

 • Afrika: Kameroen, Zuid-Afrika, Togo en Oeganda
 • Arabische staten: Egypte en Saoedi-Arabië
 • Azië en Pacific: China en Japan
 • Europa en Noord Amerika: Russische Federatie en Turkije
 • Latijns Amerika en de Carraïben: Haïti en Paraguay
 • Donoren: Duitsland en Noorwegen
 • Internationale intergouvernementele organisaties: CONFEMEN en ILO
 • Regionale intergouvernementele organisaties: SEAMEO
 • Internationale ngo’s: VSO International en VVOB – education for development
 • Internationale privésector organanisatie en stichting: Hamdan Foundation
 • Permanente zetels: Education Interantional, Global Partnership for Education and UNESCO

 

De nieuwe co-voorzitters zijn Noorwegen en Saoedi-Arabië. Deze volledige lijst kan je ook raadplegen op de website van de Teacher Task Force