U bent hier

11/04/2016

Gelijke behandeling van mannen en vrouwen was al een basisprincipe van VVOB sinds de oprichting. In de loop der jaren kwam het bereiken van gendergelijkheid steeds hoger op de agenda van ons werk over de hele wereld. Sterke en effectieve partnerschappen zijn hierbij erg belangrijk. Een jaar geleden ondertekenden VVOB en het Forum for African Women Educationalists (FAWE) een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking richt zich op de kwaliteit van het onderwijs en goede leerresultaten voor alle leerlingen in Afrika. We bundelen onze krachten rond gendergevoelige pedagogie en schoolleiderschap, en rond gendergevoelig lesgeven en lesmateriaal. Er is ook een gezamenlijke betrokkenheid op nationaal, regionaal en internationaal niveau voor gender in het onderwijsbeleid.

Gender in het onderwijs

Genderongelijkheid in het onderwijs is zowel een oorzaak als een gevolg van diepgewortelde ongelijkheid in de samenleving. Voor VVOB is kwalitatief onderwijs zowel een intrinsieke recht als een kritische hefboom voor andere ontwikkelingsdoelstellingen. Discriminatie in het beleid en de praktijk van het onderwijs zorgt ervoor dat nog steeds miljoenen meisjes niet of maar beperkt kunnen deelnemen aan kwaliteitsvol onderwijs. We moeten daarom gender integreren op alle niveaus van het onderwijs: van het kleuter- tot het hoger onderwijs. Dit vraagt de ontwikkeling van capaciteit op alle niveaus: van nationale beleidsmakers tot leraren en schoolleiders.

VVOB erkent dat soms meisjes - en in sommige contexten jongens – ernstig benadeeld zijn of zelfs helemaal uitgesloten zijn door het onderwijssysteem. Daarom zetten we ons in om de genderongelijkheid en discriminatie in het onderwijs aan te pakken, vooral bij de meest kwetsbare kinderen.

Het genderperspectief is daarom in rekening gebracht bij de ontwikkeling, uitvoering en monitoring en evaluatie van al onze projecten en programma's. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het gebruik van technieken om gender te integreren in al onze activiteiten. We bouwen hierbij voort op de ervaring en expertise van FAWE en stimuleren het gebruik van gendergevoelige pedagogie in ons werk rond de ontwikkeling van leraren en schoolleiders.

Gendergevoelige pedagogie

VVOB promoot het model van gendergevoelige pedagogie dat FAWE ontwikkelde. Deze pedagogie rust leerkrachten en schoolleiders toe met de kennis, vaardigheden en attitudes die ze nodig hebben om adequaat te reageren op de leerbehoeften van meisjes en jongens. De aanpak maakt leraren meer genderbewust door hen te trainen in processen en werkwijzen die zorgen voor een gelijke participatie van jongens en meisjes in de klas, maar ook in de gemeenschap. Het model laat zien hoe de processen van lesgeven en leren meer genderbewust kunnen zijn in bijvoorbeeld de relatie tot lesplanning, het lesmateriaal, het taalgebruik in de klas, de inrichting van het klaslokaal, de interactie in de klas en de rol van de schoolleiding in het ondersteunen van deze benaderingen in de school.

Landbouwonderwijs voor meisjes in de DR Congo

De promotie van dit model wierp al zijn vruchten af ​​in de DR Congo, bijvoorbeeld, waar VVOB en FAWE sensibilisering organiseerden over het belang van gendergevoelige pedagogie. De ambtenaren van de Service National de Formation en de Direction des Programmes Scolaires et Matériel Didactique zijn getraind rond het belang van de integratie van gendergelijkheid in de onderwijsdiensten en het didactisch materiaal. Ze kregen ook praktische hulpmiddelen en begeleiding om de training toe te passen. VVOB en FAWE werkten samen in de DR Congo om FAWE’s gids voor de leerkracht rond gendergevoelige pedagogie aan te passen aan de specifieke context van de technische landbouwscholen. Samen organiseerden we hierrond training voor de leerkrachten. Het partnerschap leidde ook tot radio-uitzendingen in drie provincies over gendergelijkheid in het onderwijs. Daarenboven maakten we een sensibiliseringsfilm rond het belang van de toegang en het behoud van meisjes in het landbouwonderwijs.

Professionele uitwisseling in Rwanda

Een ander voordeel van de versterkte samenwerking tussen VVOB en FAWE is de uitwisseling van ervaringen en het samen leren. Binnen dit kader van delen en leren verkennen VVOB en FAWE de mogelijkheden van personeelsuitwisseling. Een optie is het delen van functies. Zo werkt er op dit ogenblik een Vlaamse vrijwilligster voor zowel VVOB als FAWE. Vanuit dit gemeenschappelijk standpunt in Rwanda kunnen we bijvoorbeeld onderzoek voeren en artikels schrijven voor publicatie en distributie in het land en de regio.

De toekomst

VVOB en FAWE blazen blij het eerste kaarsje uit van deze samenwerking rond gendergelijkheid in het onderwijs. Beide organisaties kijken uit naar de uitbreiding van de samenwerking. In 2016 zal de klemtoon liggen op activiteiten in de DR Congo, Rwanda, Zambia en Zimbabwe. VVOB zal, bijvoorbeeld, in Zimbabwe nauw samenwerken met de Zimbabwaanse afdeling van FAWE (FAWEZI) rond de ontwikkeling van gendergevoelige leerinstrumenten in de instellingen voor lerarenopleiding.