U bent hier

19/12/2013

Op 29 november verkozen we de drie ‘VVOB-ambassadeurs’ van 2013, uit een groep stagiairs en vrijwilligers die dit jaar hun steentje bijdroegen aan onze programma’s in het Zuiden. Deze jongeren hebben we gelauwerd voor hun bijzondere bijdrage aan de sensibilisering van het Vlaamse publiek rond ontwikkelingsthema’s.

  1. Griet Vandeburie
  2. Natalie Sneppe
  3. Margo Carton

Van leerkracht tot kunstenaar

Margo Carton, studente Plastische Opvoeding aan de Hogeschool Gent, had niet verwacht in de prijzen te vallen. Nochtans had ze erg goed begrepen waar de opdracht om draaide, en dat leverde haar dan ook de derde prijs – goed voor 250 euro - en de titel van ‘VVOB-ambassadeur’ op.

Margo liep afgelopen schooljaar samen met een medestudente stage aan een lerarenopleiding voor kunstonderwijs in Zambia. Na haar terugkeer organiseerde ze de fototentoonstelling ‘Zambia, van leerkracht tot kunstenaar’ aan de HoGent. Op deze fototentoonstelling werden clichés en taboes rond de Afrikaanse cultuur kritisch bekeken en kreeg de bezoeker een beter beeld van wat leerkracht of kunstenaar zijn eigenlijk betekent in Zambia.

“Om onze boodschap over te brengen, gingen we in Zambia met ons fototoestel aan de slag”, vertelt Margo. “Deze beelden zeggen veel meer dan wat wij in verhalen kunnen vertellen. Ik wilde vooral de nadruk leggen op het tegengaan van de clichés. De boodschap was dan ook dat het niet om ontwikkelingshulp ging, maar om een samenwerking waarbij wij enorm veel geleerd hebben van de cultuur waar we in zijn ondergedompeld. Zo werd ons respect voor wat de Zambianen samenbrengt en hun samenhorigheidsgevoel de rode draad voor onze inspiratie.”

Daarnaast organiseerde Margo ook een workshop voor de eerste- en tweedejaarsstudenten Plastische Opvoeding, in samenwerking met de lectoren van de hogeschool. “We vertelden ons verhaal over identiteit, de invloed van kunst en de rol van de leerkracht in de Zambiaanse cultuur. De studenten gingen vervolgens met dit idee en de Belgische identiteit aan de slag, en maakten postkaarten die later werden verzonden naar Zambia.” Het verbaasde Margo dat niemand van de studenten protesteerde bij deze extra opdracht. “Bij deze doelgroep werden enorm veel vragen gesteld en interesse getoond. Het feit dat het verhaal dat we probeerden te vertellen dicht bij hun leefwereld lag, zorgde ervoor dat we hen heel goed konden bereiken.” Een sterke insteek!

Grote inzet op diverse fronten

De tweede prijs van 500 euro ging naar Natalie Sneppe, studente Ergotherapie aan de Hogeschool Gent. Zij liep stage in een school voor buitengewoon onderwijs uit VVOB’s Scholenbandenprogramma, ‘King George VI School and Rehabilitation Centre’ in Bulawayo, Zimbabwe.

Natalie leverde een bijdrage aan de nieuwsbrief van de Nederlandse stichting ‘Jabulani Kids’, die de school ondersteunt. Hiermee gaf ze de sympathisanten van deze organisatie een inkijk in het dagelijkse leven op de school. Ook gaf ze een presentatie over haar stage op haar hogeschool.

Verder nam Natalie deel aan een rommelmarkt en organiseerde ze in samenwerking met het gemeentebestuur van Knokke de benefiet ‘Never Give Up’, waarvan de opbrengst integraal naar de school ging. Samen met een meisje dat geld inzamelde voor een ander project, startte ze een blog. Op alle evenementen greep Natalie de gelegenheid om de bezoekers zoveel mogelijk te betrekken door hen uitleg te geven over het land en zijn inwoners. Het gemeentebestuur van Knokke hielp om de boodschap te verspreiden.

“Deze prijs komt erg van pas”, reageerde Natalie. “Ik zou de school nog graag voorzien van nieuwe rolstoelkussens, maar met de benefiet kwam ik een beetje geld tekort voor dit project.” Ondertussen zijn de rolstoelkussens besteld in Zuid-Afrika, en onderweg naar King George VI in Zimbabwe. Verder staan er nog een aantal acties met scholen uit Knokke op stapel. “In februari ga ik terug naar Zimbabwe. Ik ga wat tijd uittrekken om creatieve therapie te geven op de school in Bulawayo, en op vraag van de leerlingen zal ik lesgeven over België en Europa. Ook wil ik het thema ‘verdraagzaamheid’ aankaarten, in samenwerking met het Sint-Bernardusinstituut in Knokke. Zij hebben hier een project rond gedaan, en ik zou graag de uitkomst met Zimbabwe vergelijken. Op deze school kan ik dan volgend jaar opnieuw een benefiet organiseren.”

“Na mijn terugkomst uit Zimbabwe mag ik ook nog in de Sint-Jansschool in Knokke uitleg geven over Zimbabwe”, vervolgt Natalie. “De school steunt al een project in Afrika, maar wil de kinderen toch nog meer achtergrondinformatie geven.”

Deze geplande acties in Vlaamse scholen geven aan dat Natalie een stuk verder kijkt dan louter geldinzameling, en ook effectief werk maakt van betere kennis en attitudes over Afrika. Chapeau, Natalie!

Groot bereik

Een welverdiende eerste prijs van 750 euro gaat naar Griet Vandeburie. Zij ging als student van de lerarenopleiding van de Arteveldehogeschool al op stage naar Cambodja in 2012, maar ging dit jaar voor zes maanden terug als vrijwilliger op het VVOB-kantoor ter plaatse. Ze ontwikkelde handleidingen en leerlinggerichte lesmaterialen voor wetenschapsonderwijs, en begeleidde tijdens haar vrijwilligerswerk een groepje VVOB-stagiairs.

Na haar buitenlands avontuur hield Griet een spreekbeurt op de Go Strange-beurs van JINT voor jongeren met buitenlandplannen. Ook organiseerde ze een kerstmarkt om geld in te zamelen voor een project in Cambodja. Maar vooral haar fototentoonstelling trok onze aandacht. Griet drukte een aantal foto’s af op groot formaat, en kreeg de toestemming om deze een tijd tentoon te stellen in de inkomhal van het gloednieuwe gemeentehuis in Zwevegem. Ze gaf extra uitleg op een openingsmoment, en maakte wijdverspreid reclame voor dit initiatief. “Ik wil mensen een waarheidsgetrouw beeld geven van wat ik daar allemaal gedaan heb”, licht Griet toe. “Ik wil het publiek tonen dat er in het Zuiden ook op een goede manier wordt lesgegeven, en dat er waardevol lesmateriaal ontwikkeld wordt. Verder hoop ik mensen die met buitenlandplannen in hun hoofd zitten, een duwtje in de rug te geven. Ondertussen werd ik al door iemand gecontacteerd, die tijdens zijn reis naar Cambodja ook zinvol materiaal wil verzamelen om na terugkeer te kunnen delen op de school van zijn kinderen hier in Vlaanderen.”

Tot slot verscheen er een krantenartikel over het vrijwilligerswerk van Griet in de krant van West-Vlaanderen. “Toen ik nog in Cambodja was, had ik per mail al enkele personen gecontacteerd om te vragen of het mogelijk was om in de krant te staan”, verduidelijkt Griet. “Daar kreeg ik al vrij snel positief antwoord op. Ik beantwoordde op afstand een aantal vragen. Door te vertellen hoe mijn Cambodjaanse medestudenten van de lerarenopleiding de aangeleerde methodes van vorig jaar nu ook effectief gebruiken, wil ik aangeven dat ontwikkelingsprojecten wel degelijk verandering kunnen brengen.”

Het is heel duidelijk dat Griet haar hart nog voor een stuk in Cambodja ligt, ook nu ze terug in België woont. “Al na mijn stage wist ik dat een job wil vinden in de ontwikkelingssamenwerking”, gaat ze verder. “Ik heb dan ook beslist nog verder te studeren, en studeer nu voor een master Pedagogische Wetenschappen. Wie weet kan ik opnieuw een stage doen bij VVOB, dit keer op het hoofdkantoor in Brussel?” Je bent alvast welkom, Griet!