U bent hier

Teacher in Zambia - Opmeer Reports

Leerkrachten en schoolleiders zijn de spil van het leerproces. Laten we hen nog sterker maken in die rol. Nu.

COVID-19 is nog lang niet voorbij. Heel wat landen maken een tweede of zelfs derde golf van besmettingen door. Scholen blijven gesloten, of gaan opnieuw (gedeeltelijk) toe. De teller staat op meer dan 1,5 miljard leerlingen en studenten die wereldwijd getroffen zijn door sluitingen.

Het is geen optie om niets te doen voor onderwijs. We kunnen het ons niet veroorloven om kinderen en jongeren in de steek te laten

We zijn het erover eens dat leren niet enkel plaatsvindt binnen de schoolmuren, maar de klas en de school blijven dé belangrijkste motor voor het leerproces. De gesloten schooldeuren hebben een ontegensprekelijk effect op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Op cognitief vlak, maar ook op socio-emotioneel vlak: de school is vaak ook een veilige haven voor kinderen en jongeren die opgroeien in een kwetsbare thuisomgeving.

 

Het is geen optie om scholen volledig open te houden in een onveilige gezondheidssituatie. De meeste gezondheidssystemen kunnen de rampzalige gevolgen daarvan niet aan. Maar het is evenmin een optie om helemaal niets te doen voor onderwijs. We kunnen het ons niet veroorloven om kinderen en jongeren in de steek te laten. Dit vraagstuk vraagt om flexibele oplossingen.

De oplossingen voor deze crisis moeten iedereen omhelzen. VVOB gelooft sterk in de rol van leerkrachten en schoolleiders als de ideale partner om dit te realiseren

De afgelopen decennia is het geloof in digitalisering als de toekomst voor onderwijs sterk gegroeid. Er werden al veel initiatieven hierrond opgezet, en die hebben hun positief effect bewezen tijdens deze crisis. Maar naast de grote “winst” die onderwijs via digitalisering kan maken, zijn de beperkingen ook pijnlijk duidelijk geworden: in veel landen hebben leerlingen slechts beperkte toegang tot digitale oplossingen; in andere landen groeit de kloof tussen arm en rijk nog verder.

 

De oplossingen voor deze crisis – in een digitale of andere vorm – moeten iedereen omhelzen. We hebben oplossingen op maat nodig die passen in specifieke contexten. VVOB gelooft sterk in de rol van leerkrachten en schoolleiders als de ideale partner om dit te realiseren.

We kunnen en mogen echter niet verwachten dat leerkrachten en schoolleiders de onderwijsgevolgen van deze pandemie op hun eentje opvangen

Leerkrachten en schoolleiders kennen de situatie van leerlingen, hun context en noden het best. Iedereen herinnert zich wel een onderwijzer die hen heeft geïnspireerd en op weg hielp. De afgelopen maanden hebben zij opnieuw hun cruciale rol aangetoond in het leerproces. En dat vaak in bijzonder moeilijke omstandigheden.

 

We kunnen en mogen echter niet verwachten dat leerkrachten en schoolleiders de onderwijsgevolgen van deze pandemie op hun eentje opvangen. Als we deze en toekomstige (onderwijs)crisissen effectief willen managen, moeten we inzetten op de professionele ontwikkeling en ondersteuning van leerkrachten en schoolleiders. Zowel in de initiële lerarenopleidingen als bij de navorming van leerkrachten en schoolleiders moeten we aandacht besteden aan hoe we de noden van leerlingen – zowel op cognitief als socio-emotioneel vlak – in een crisis kunnen invullen.

VVOB roept overheden en donoren op om samen met ons leerkrachten en schoolleiders in staat te stellen het leerproces draaiende te houden voor iedereen tijdens en na deze crisis

Laten we geen tijd verliezen en prioriteit geven aan navorming en ondersteuning van leerkrachten en schoolleiders. Via gerichte oplossingen en veilige procedures kunnen we voor hen in een blended modaliteit aan de slag gaan.

 

Daarvoor zijn bijkomende investeringen nodig. VVOB roept overheden en donoren op om samen met ons leerkrachten en schoolleiders in staat te stellen het leerproces draaiende te houden voor iedereen tijdens en na deze crisis – zonder de meest kwetsbaren uit het oog te verliezen.