U bent hier

equity stories
November 2016 
  
Het M-decreet door een Zuid-Afrikaanse inclusiebril

Het M-decreet door een Zuid-Afrikaanse inclusiebril

Van 24 tot en met 28 oktober bracht een Zuid-Afrikaanse delegatie van onderwijsexperts een bezoek aan Vlaanderen voor een diepgaande uitwisseling over inclusief onderwijs. VVOB bracht hen in contact met verschillende spelers op het Vlaams onderwijsveld, met een grote verscheidenheid aan inspirerende leerervaringen voor beide delegaties tot gevolg. Over één ding was iedereen het eens: de vraag is niet of onderwijs inclusief moet zijn, maar wel hoe we onderwijs zo inclusief mogelijk kunnen maken. Daarenboven wordt het duidelijk dat inclusie moet ingebed worden in een breder diversiteitsbeleid. Onze rugzak met tips voor gelijke kansen in het onderwijs is weer zwaarder geworden.

Lees het verslag en bekijk inspirerende filmpjes »

  
Gendersensitief schoolleiderschap in Rwanda

Gendersensitief schoolleiderschap in Rwanda: een bron van inspiratie voor Vlaanderen

In september 2015 organiseerde VVOB een seminarie over gender en schoolleiderschap met een delegatie uit Rwanda en onderwijsactoren uit Vlaanderen. Ook RoSa vzw was er bij. Eén jaar later zindert de inspiratie nog na bij de deelnemers. We blikken met een aantal van hen terug en laten hen vertellen wat ze uit het seminarie vandaag meenemen in hun werk.

Lees het artikel »

  
equity stories
  
equity stories VN-panel roept op tot inclusief onderwijs.
 
equity stories Mexico: autochtone leerkrachten roepen op tot inclusief kwaliteitsvol onderwijs.
 
equity stories Embracing practices of inclusion. Een nieuwe publicatie met verhalen over hoe mensen in Georgië, Laos, Sri Lanka, Tajikistan en Vietnam een inclusieve ontwikkeling in hun samenleving mogelijk maakten.
 
equity stories Kinderen van vluchtelingen toegang geven tot onderwijs. Reflecties over de voortgang in Ghana.
 
equity stories The State of the World's Children 2016. Unicef-rapport verklaart dat nu de juiste keuzes maken een ommekeer kan en zal betekenen voor de meest kwetsbare kinderen ter wereld.
 
equity stories EC Onderwijs- en opleidingsmonitor 2016. België moet verder werk maken van herwormingen op het valk van onderwijs en beroepsopleidingen en voorzien in opleidingsondersteuning voor achtergestelde groepen, met name personen met een migratieachtergrond.
  
equity stories
  
equity stories 17 november 2016 - Educaid.be-conferentie 2016: Inclusive and equitable quality education for all - Implementing a universal agenda.
Meer info en inschrijven »
 
equity stories 18 november 2016 - Zuidmobiliteit als hefboom voor internationalisering at home. Feestelijke terugblik op drie jaar werken rond gelijke onderwijskansen.
Meer info en inschrijven »
  
equity stories
  
© 2015 VVOB vzw | T · +32 (0)2 209 07 99 | E · info@vvob.be | www.vvob.be
 
Inschrijven op equity stories »