U bent hier

Stageland: 
Zuid-Afrika
Stagejaar: 
2019

1) Tijdens mijn stage heb ik onderzoek gedaan naar de effecten van een leertraject actieonderzoek voor provincie- en district ambtenaren van het Onderwijsdepartement in Free State. Ik was onder andere aanwezig bij een workshop in een reeks van vier voor officials van het onderwijsdepartement in Free State. Een bijzondere ervaring! Na een jaar deelname in actieonderzoek, met tussentijdse coaching, hebben de officials een mindshift ondergaan met betrekking tot hun rol in de ondersteuning van schoolleiders en leerkrachten in het implementeren van inclusief onderwijs in de scholen. “I am no longer the expert, but a practitioner learning along and together with my principals”.

2) Tijdens mijn stage heb ik een bezoek gebracht aan full service school Nsimbini, gelegen in een van de townships in Durban, Zuid Afrika. Onder een full service/inclusieve school wordt hier verstaan “een reguliere onderwijsinstelling die aan alle leerlingen kwaliteitsonderwijs biedt door op een rechtvaardige manier aan het volledige scala aan leerbehoeften te voldoen. De instelling streeft naar toegankelijkheid, gelijkheid, kwaliteit en sociale rechtvaardigheid in het onderwijs.” Op de Nsimbini school wordt gewerkt met verschillende vormen van curriculumdifferentiatie. Geen gemakkelijke opdracht in klassen van tussen de 40 en 50 leerlingen! Daarnaast wordt er iedere dag voor meer dan 1000 kinderen gekookt. Het personeel zet zich met hart en ziel in voor de kinderen. Zoals een leerkracht het zelf mooi verwoordde: “We leave no learner behind. These children are all angels”.