U bent hier

Stageland: 
Rwanda
Stagejaar: 
2018

De stage bestond uit 3 grote blokken met elk hun specifieke doelen. Het eerste deel bestond erin om kennis te maken met de Rwandese cultuur, het onderwijssysteem, de teaching training college en de demonstratiescholen. De tweede fase was het ontwikkelen van een wiskundepakket, dit pakket uittesten en nadien herwerken. De derde en laatste fase bestond uit voorstellen van het ontwikkelde pakket aan de hand van een workshop en een presentatie aan de studenten van de TTC. Verder werd ook een presentatie over klasmanagement en belonen en straffen georganiseerd. De laatste week werd een presentatie over onze stage aan de medewerkers van het VVOB gegeven en werd er verder gewerkt aan de draagvlak verbredende activiteit.

Tijdens de eerste 4 weken van de stage werd vooral getracht om zicht te krijgen op het Rwandese onderwijssysteem, de organisatie, de sterktes en uitdagingen. Hiervoor werd gedurende de eerste week geobserveerd in G.S.

Akanzu en G.S. Murama. Dit zijn 2 demonstration schools die gekoppeld zijn aan de Teaching Training College. Deze observaties werden besproken met leerkrachten van de TTC en medewerkers van het VVOB. Vanaf de tweede week werden we voor 3 weken gekoppeld aan een student van de TTC. Met deze student deden we team-teaching om kennis te maken met de leerlingen en het Rwandese onderwijs van binnenuit. Over onze bevindingen werd veel overlegd met de studenten en leerkrachten van de TTC. Wekelijks werd verslag uitgebracht aan het VVOB en werd er feedback gegeven op onze bevindingen. Na 3 weken dat deze fase erop omdat de leerlingen examens hadden gevolgd door vakantie.

Tijdens de tweede fase van de stage werd er een wiskunde-pakket ontwikkeld, getest en herwerkt. De bedoeling van dit pakket is om de studenten van de TTC een voorbeeld te geven van lessen die active learning stimuleren in lessen die gebaseerd zijn op het Competence Based Curriculum. Dit pakket werd aan het Teaching Resources Center van de TTC geschonken zodat de studenten dit in kun komende stageperiodes kunnen gebruiken en uittesten. Om de toegankelijkheid en de kwaliteit van het pakket te verhogen werd geopteerd om eerst een pre-test te doen om de aanwezigheid van noodzakelijke voorkennis in kaart te brengen en hierop te kunnen inspelen bij het ontwikkelen van het pakket. Na het uittesten van het pakket tijdens de eerste 2 weken werd een post-test afgenomen en een aantal aanpassingen gedaan om de bruikbaarheid van het pakket te verbeteren.

De derde en laatste fase van de stage bestond uit het organiseren van een interactieve workshop rond actief leren met behulp van de ontwikkelde materialen voor de studenten van de TTC. Na deze interactieve workshop werden alle studenten uitgenodigd om vragen te stellen in verband met het pakket.

Tenslotte werd op de laatste dag een presentatie gegeven over belonen en straffen om de studenten een positief alternatief te geven voor het gebruik van lijfstraffen. Hiervoor kwamen Clémentine en Jean-Pierre om nadien een kritische discussie te voeren over lijfstraffen in het Rwandese onderwijssysteem