U bent hier

Onderwijs is een heel breed domein. Om een grote impact te hebben die bovendien duurzaam is, focust VVOB haar werk op de professionele ontwikkeling van leerkrachten en effectief schoolleiderschap in vier onderwijssectoren via de capaciteitsontwikkeling van lokale onderwijsactoren.

Leerkrachten en schoolleiders

Naast de socio-economische achtergrond van leerlingen, heeft de kwaliteit van leerkrachten en schoolleiders de grootste impact op de leerprestaties van kinderen. Een focus op hun professionele ontwikkeling is een evidente keuze.

 

We ondersteunen de professionalisering van leerkrachten door instellingen te versterken die verantwoordelijk zijn voor hun initiële opleiding en nascholing, en voor de mentoring en coaching van nieuwe leerkrachten. Zo verbeteren de pedagogische en didactische competenties van zowel nieuwe als ervaren leerkrachten.

 

Daarnaast werken we rond de professionele ontwikkeling van schoolleiders. Effectieve schoolleiders zorgen voor een omgeving waarin leerkrachten goed werk leveren. Ze begeleiden, ondersteunen en ontwikkelen hun leerkrachten, en hebben als dusdanig ook een grote impact op de leerresultaten van kinderen.

 

Capaciteitsontwikkeling

We bieden structurele oplossingen in de vorm van technische assistentie die de capaciteit versterkt van de overheid en lokale onderwijsactoren. Deze zijn vooral departementen van ministeries van Onderwijs en instellingen die diensten verlenen rond de professionele ontwikkeling van leerkrachten en schoolleiders. We leveren daartoe inhoudelijke en technische onderwijsexpertise en procesbegeleiding, en zorgen er tegelijkertijd voor dat de partner doorheen de programmacyclus steeds meer aan het stuur komt te zitten. Zo garanderen we de duurzaamheid ervan.

Vier onderwijssectoren: doelstellingen

  • Leerkrachten en schoolleiders in het kleuteronderwijs (en in de overgang naar het lager onderwijs) verzekeren een gelijke start voor alle leerlingen zodat ze zich ten volle kunnen ontplooien tijdens hun verdere studieloopbaan.
     
  • Leerkrachten en schoolleiders in het lager onderwijs gebruiken gepaste pedagogische en didactische methodieken om de taal-, reken- en levensvaardigheden van alle leerlingen te verbeteren.
     
  • Leerkrachten en schoolleiders in het algemeen secundair onderwijs (en de overgang daar naartoe) zorgen ervoor dat alle leerlingen de nodige vaardigheden voor de 21ste eeuw verwerven.
     
  • Leerkrachten en schoolleiders in het secundair technisch en beroepsonderwijs bereiden alle leerlingen voor op de noden van de samenleving en waardig werk.

Gelijkheid, en gendergelijkheid in het bijzonder, loopt als een rode draad doorheen al onze activiteiten.