U bent hier

Network

VVOB werkt samen met diverse nationale en internationale gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties:

  • belangrijke Belgische en Vlaamse overheidsinstanties, zoals: DGD, BTC en het Vlaamse Departement Onderwijs;
  • de overheid van Cambodja, DR Congo, Ecuador, Rwanda, Suriname, Vietnam, Zambia, Zimbabwe en Zuid-Afrika;
  • regionale en lokale onderwijsinstanties, zoals: pedagogische diensten, instituten voor lerarenopleiding en organisaties voor kwaliteitsondersteuning;
  • en internationale ontwikkelingsorganisaties en multilaterale organisaties, zoals: de Europese Unie, UNICEF, UNESCO, IRC, JICA en ADB.

Je kwaliteitsvolle partner in onderwijs voor ontwikkeling

Met deze nationale en internationale partners werken wij samen rond een breed scala aan projecten en programma’s. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe partnerschappen die ons kunnen helpen om kwaliteitsvolle onderwijsprojecten en -programma’s af te leveren. Als je wil samenwerken met onze organisatie, aarzel dan niet met ons contact op te nemen.

Ons netwerk

  • Bij de uitvoering van onze vele activiteiten in het Zuiden zijn er steeds tal van lokale partners betrokken. Deze belangrijke strategische en operationele partners van de VVOB-programma's staan vermeld op de respectieve programmafiches op deze website (zie Activiteiten in het Zuiden).
  • Steeds meer (voornamelijk Vlaamse) onderwijsorganisaties sluiten een samenwerkingsovereenkomst af met VVOB vzw ter ondersteuning van onze onderwijsprogramma's. Dit zijn VVOB's structurele partners.
  • In 2014 startte VVOB samen met haar partners met een programma dat werkt rond gelijke onderwijskansen (zie Activiteiten in Vlaanderen). Dit programma gaat uit van de raakpunten die wij hebben met onze partnerlanden als het gaat over gelijke onderwijskansen. Via een lerend netwerk brengen we tal van Vlaamse onderwijsactoren samen.
  • VVOB stond mee aan de wieg van Educaid.be. Dit is het Belgisch platform voor onderwijs en vorming in ontwikkelingssamenwerking.
  • In onze samenwerking met Klasse vertalen we onze ervaringen met en in het onderwijs in het Zuiden naar het publiek van Klasse in Vlaanderen.
  • Het VVOB-programma Scholenbanden (zie Activiteiten in Vlaanderen) ondersteunt en stimuleert de samenwerking tussen scholen in Vlaanderen en het Zuiden.