U bent hier

Versie: 01/01/2020
 
Conform de statuten van VVOB bestaat de Raad van Bestuur uit 10 aangeduide en 5 onafhankelijke leden:
 • Dhr. Stefaan Van Mulders (voorzitter), aangeduid door de Vlaamse Regering;
 • Mevr. Julie Bynens, secretaris-generaal Departement Buitenlandse Zaken, aangeduid door de Vlaamse Regering;
 • Mevr. Ann Verhaegen, secretaris-generaal Departement Onderwijs en Vorming, aangeduid door de Vlaamse Regering;
 • Dhr. Lieven Viaene, inspecteur-generaal Vlaams Onderwijs, aangeduid door de Vlaamse Onderwijsinspectie;
 • Dhr. Joris Rossie, algemeen directeur Odisee Hogeschool, aangeduid door de VLHORA;
 • Dhr. Jo De Tavernier, gewoon hoogleraar en decaan aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (KUL), aangeduid door de VLIR;
 • Mevr. Annabel Tavernier, Vlaams parlementslid (N-VA), aangeduid door erkende fracties van het Vlaams Parlement;
 • Mevr. Caroline Gennez, Vlaams parlementslid (sp.a), aangeduid door erkende fracties van het Vlaams Parlement;
 • Dhr. Jean-Jacques De Gucht, Vlaams parlementslid (Open VLD), aangeduid door erkende fracties van het Vlaams Parlement;
 • De vertegenwoordiger van de Federale minister van ontwikkelingssamenwerking dient nog aangeduid te worden;
 • De 5 onafhankelijke leden zullen eind januari door de Raad van Bestuur worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering.