U bent hier

Versie: 01/01/2020
 • Dhr. Stefaan Van Mulders (voorzitter), aangeduid door de Vlaamse Regering;
 • Mevr. Julie Bynens, secretaris-generaal Departement Buitenlandse Zaken, aangeduid door de Vlaamse Regering;
 • Mevr. Ann Verhaegen, secretaris-generaal Departement Onderwijs en Vorming, aangeduid door de Vlaamse Regering;
 • Dhr. Lieven Viaene, inspecteur-generaal Vlaams Onderwijs, aangeduid door de Vlaamse Onderwijsinspectie;
 • Dhr. Joris Rossie, algemeen directeur Odisee Hogeschool, aangeduid door de VLHORA;
 • Dhr. Jo De Tavernier, gewoon hoogleraar en decaan aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (KUL), aangeduid door de VLIR;
 • Mevr. Annabel Tavernier, Vlaams parlementslid (N-VA), aangeduid door erkende fracties van het Vlaams Parlement;
 • Mevr. Caroline Gennez, Vlaams parlementslid (sp.a), aangeduid door erkende fracties van het Vlaams Parlement;
 • Dhr. Jean-Jacques De Gucht, Vlaams parlementslid (Open VLD), aangeduid door erkende fracties van het Vlaams Parlement;
 • Marc Vandewalle (UCLL), aangeduid door VLHORA;
 • Lode De Geyter (Howest), aangeduid door VLHORA;
 • Ann Brusseel (EHB), aangeduid door VLHORA;
 • Guido Van Huylenbroeck (UGent), aangeduid door VLIR;
 • Stefaan Smis (VUB), ), aangeduid door VLIR;
 • Kristien Verbrugghen (VLIR UOS), ), aangeduid door VLIR;
 • Elisabeth Meuleman (Groen), aangeduid door erkende fracties van het Vlaams Parlement;
 • Loes Vandromme (CD&V), aangeduid door erkende fracties van het Vlaams Parlement;
 • Jens Vermeersch (GO), aangeduid door GO;
 • Patriek Delbaere (OVSG), aangeduid door OVSG;
 • Machteld Verhelst (KathOndVla), aangeduid door Katholiek Onderwijs Vlaanderen;
 • Els Hertogen (11.11.11), aangeduid door 11.11.11;
 • De vertegenwoordiger van de Federale minister van ontwikkelingssamenwerking dient nog aangeduid te worden;
 • De 5 onafhankelijke leden zullen eind januari 2020 door de Raad van Bestuur ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering.